Zaniżone odszkodowanie z OC – sprawdź sztuczki ubezpieczycieli

Zaniżone odszkodowanie z OC to powszechny problem. Wyjaśnimy Ci, na co zwrócić uwagę oraz gdzie ubezpieczyciel może szukać oszczędności Twoim kosztem. Stłuczka – niby nic wielkiego, nie Ty pierwszy ją miałeś. Małe otarcie i na szczęście nic nikomu się nie stało, a kolizja nie była z Twojej winy. Myślisz – naprawię samochód z ubezpieczenia OC sprawcy.
Wszystko wydaje się proste i jasne do chwili, gdy dostaniesz pismo od ubezpieczyciela. Okazuje się, że nie tak to sobie wyobrażałeś.
Jeśli ubezpieczycie zastosował wobec Ciebie któryś z poniższych trików odwołaj się od decyzji jego decyzji.

Zaniżone odszkodowanie, a wartość pojazdu

Podstawą rozpoczęcia procedury likwidacyjnej szkody jest określenie wartości uszkodzonego pojazdu. Towarzystwa ubezpieczeniowe najczęściej korzystają ze specjalistycznych katalogów eksperckich takich jak Info-Ekspert, Eurotax. Wyceny dokonuje się na podstawie danych pojazdu i rozkodowanego nr VIN, w którym zaszyte są informacje o marce, modelu i wersji wyposażenia samochodu. Na wartość pojazdu wpływają również inne czynniki takie jak przebieg licznika, ilu właścicieli miło auto przed Tobą, oraz kraj pochodzenia, a właściwie, to czy pojazd był sprowadzony z zagranicy. Zweryfikuj, czy wszystkie dane zostały wzięte pod uwagę oraz, czy w wycena uwzględnia wszystkie elementy np. wyposażenie dodatkowe. W przypadku dużych różnic w wycenie warto skorzystać z opinii niezależnego rzeczoznawcy. Sprawdzi on, czy rzeczywiście nie zostało zaniżone odszkodowanie.

Szkoda całkowita

Przy większych uszkodzeniach (choć i to nie jest regułą) może okazać się, że ubezpieczyciel uznał szkodę całkowitą, czyli że jego zdaniem naprawa pojazdu jest ekonomicznie nieuzasadniona. Ubezpieczyciele chętnie orzekają szkody całkowite, tłumacząc że np. naprawa jest nieopłacalna, bo przekracza 70% wartości pojazdu. Działanie takie nie jest zgodne z prawem, gdyż w przypadku szkody naprawianej z ubezpieczenia OC próg opłacalności szkody wynosi 100% wartości pojazdu w dniu zdarzenia.
Przykład: Wdniu wypadku Twój samochód był wart 10 000 zł. Przysługuje Ci prawo do odszkodowania na naprawę pojazdu do tej kwoty tj, do 10 000 zł.

Zamienniki zamiast oryginałów

Kolejnym sposobem na zmniejszenie kwoty odszkodowania jest naprawa na podstawie cen części zamiennych – zamiast części oryginalnych sygnowanych logo producenta. Jak wiadomo zamienniki lub części alternatywne są dużo tańsze. Pamiętaj, że ubezpieczyciel może dokonać wyceny wg. cen części zamiennych tylko w przypadku Twojej zgody lub, gdy w przypadku wcześniejszych napraw pojazdu były wykorzystywane zamienniki.

Amortyzacja części

Zdarza się, że zakład ubezpieczeń przy kosztorysie szkody starszego pojazdu potrąca pewien procent wartości części, za zużycie spowodowane kilkuletnią eksploatacją. Zabieg ten powoduje obniżenie wysokość odszkodowania o tzw. amortyzację. Działanie to jest bezprawne, gdyż w przypadku szkody z OC prawem poszkodowanego jest naprawienie szkody, czyli doprowadzenie pojazdu do takiego stanu jak przed wypadkiem. Jeżeli do naprawienia szkody wymagane jest użycie nowych elementów to takie właśnie powinny zostać ujęte w wycenie.

Uśrednianie stawek robocizny

Analizując dokument wyceny naprawy, znajdziesz w nim zapis roboczogodzina oraz ilość godzin jaka jest wymagana do naprawy tego pojazdu. O ile nie jesteś fachowcem, nie jesteś w stanie stwierdzić czasochłonności naprawy, ale skąd ubezpieczyciel wziął informację o koszcie roboczogodziny. W branży ubezpieczeniowej dość często jest stosowane określenie uśredniona stawka dla danego regionu/rynku. Na koszt roboczogodziny wpływa wiele czynników: rodzaj warsztatu (autoryzowane stacje obsługi danej marki, warsztaty nieautoryzowane, warsztaty sieciowe), jego wielkość (powierzchnia, zatrudniona kadra i jej kwalifikacje, usługi dodatkowe) oraz wyposażenie w specjalistyczne urządzenia techniczne. Stosowanie uśrednionej stawki kwestionuje prawo poszkodowanego do swobodnego wyboru zakładu naprawczego, dlatego stosowanie tego typu zabiegu nie jest zgodne z prawem. Zaniżone odszkodowanie z tego powodu tj. uśrednionych kosztów roboczogodziny jest bardzo częstą praktyką.

Zapewnij sobie spokojny urlop
Nawet 50% taniej za pełen pakiet ochrony

Pomniejszenie odszkodowania o podatek VAT

Odszkodowanie w kwocie brutto (z podatkiem VAT) przysługuje przede wszystkim osobom fizycznych nieprowadzącym działalności gospodarczej, czyli osobom, które nie odprowadzają do urzędu skarbowego podatku VAT. Wynika to głównie z faktu, że podatek VAT ma wpływ na kształtowanie się ceny np. zakupionych części lub usługi naprawy w warsztacie. Pomniejszenie odszkodowania o podatek VAT jest uzasadnione, gdy właścicielem pojazdu jest firma. Jeżeli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i używasz również pojazdu do celów prywatnych możesz zażądać zwrotu połowy stawki VAT.

Problemy ze zwrotem kosztów pojazdu zastępczego

Oczekując na naprawę samochodu może się okazać, że trwa to dłużej niż zakładałeś, a Ty zostałeś bez swoich czterech kółek. Sytuacja ta jest dla Ciebie problematyczna. Pamiętaj!!! przysługuje Ci prawo pojazdu zastępczego. Ubezpieczyciel może zorganizować Ci samochód zastępczy lub zwrócić pieniądze, jeśli zdecydujesz się na samodzielne wypożyczenie pojazdu. Niestety ubezpieczyciele nie zawsze godzą się na refundację kosztów samochodu zastępczego z ubezpieczenia OC sprawcy uznając, że osoby nieprowadzące działalności gospodarczej nie mają potrzeby korzystania z samochodów zastępczych. Takie twierdzenie jest pozbawione podstaw prawnych i możesz w takiej sytuacji się odwołać od decyzji ubezpieczyciela.

Odmowa zwrotu kosztów holowania pojazdu po wypadku

Jeżeli po kolizji samochód nie nadaje się do dalszej jazdy, musisz zająć się jego transportem do zakładu naprawczego. W tym celu powinieneś skorzystać z usług holownika ubezpieczyciela lub zatrudnić wyspecjalizowaną firmę holowniczą i wystąpić o zwrot poniesionych wydatków. Koszty te winny być udokumentowane. Pamiętaj jednak, że wysokość kosztów holowania będzie analizowana i holowanie pojazdu przez pół kraju może zostać uznane za nieuzasadnione. Na poszkodowanym ciąży obowiązek dążenia do minimalizacji skutków szkody.

„To już było uszkodzone wcześniej”

Niezwykle rzadko, ale zdarzały się takie przypadki, gdy zaniżone odszkodowanie było spowodowane tym, że ubezpieczyciel nie uznał uszkodzenia któregoś z elementów uznając, iż występowało ono już wcześniej tj. przed wypadkiem. Polemika w tym wypadku może być bardzo trudna, i w może okazać się niezbędna opinia niezależnego rzeczoznawcy.

Utraty wartości handlowej pojazdu nie jest brana pod uwagę

Większość kierowców nie wie, że poza naprawą pojazdu, poszkodowany może w niektórych przypadkach domagać się także zapłaty sumy pieniężnej, odpowiadającej różnicy między wartością tego samochodu przed uszkodzeniem i po naprawie. Oznacza to, że jeżeli po należytej naprawie pojazd stracił na wartości handlowej, możesz ubiegać się od ubezpieczyciela zwrotu różnicy pojazdu. Decydując się na sprzedaż samochodu nie będziesz mógł już napisać „samochód bezwypadkowy”, a dla części potencjalnych klientów przestanie on być interesujący lub będą żądać obniżenia ceny.

Jeżeli likwidując szkodę z OC sprawcy został zastosowany którykolwiek z opisanych wyżej przypadków odwołaj się od decyzji ubezpieczyciela.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia

Warto Wiedzieć