Wypłata odszkodowania z OC
Ubezpieczenie komunikacyjne

Wypłata odszkodowania z OC – ile trzeba czekać?

Nie bez powodu polisy OC dla kierowców mają status obowiązkowych. Dzięki tym świadczeniom osoby poszkodowane w wypadkach drogowych mogą bowiem uzyskać potrzebną pomoc. Pod tym względem polisy OC są formą zabezpieczenia dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Aby jednak uzyskać taką rekompensatę, osoba poszkodowana musi najpierw zgłosić szkodę. Następnie pozostaje jej tylko czekać na decyzję asekuratora. Jak długo może trwać wypłata odszkodowania z OC? Ile trzeba czekać na uzyskanie pieniędzy?

Kiedy ubezpieczyciel wypłaci pieniądze z OC?

Osoby kierujące pojazdami mechanicznymi odpowiadają za wszystkie spowodowane przez siebie wypadki oraz kolizje. Tak przynajmniej jest w teorii. Praktyka okazuje się jednak bardziej zawiła, ponieważ to nie sprawca wypadku musi wypłacić pieniądze osobom poszkodowanym. Jest to rola ubezpieczyciela obsługującego ubezpieczenie OC, która należy do danego kierowcy. Dlaczego tak jest?

Ponieważ w momencie zakupu OC dochodzi do zawarcia dwustronnej umowy. Kierowca bierze na siebie obowiązek opłacenia wymaganej składki. Natomiast ubezpieczyciel zobowiązuje się wtedy do naprawienia szkód wyrządzonych przez osobę kierującą danym samochodem. To sprawia, iż poszkodowani nie kierują swoich roszczeń bezpośrednio do sprawcy wypadku, choć w teorii mają taką możliwość. Zamiast tego wszystkie żądania trafiają od razu do asekuratora obsługującego polisę OC.

Ubezpieczyciel musi wypłacić rekompensatę finansową za doznane szkody osobowe, a także majątkowe. Naturalnie wysokość takiego odszkodowania musi odpowiadać przybliżonej wartości strat, jeśli są one możliwe do oszacowania. Jak więc można ustalić kwotę takiej rekompensaty? W przypadku szkód majątkowych sprawa jest dość prosta, ponieważ odszkodowanie musi zapewnić możliwość naprawy powstałych zniszczeń. Jeśli zatem zniszczeniu uległ samochód, rekompensata musi wystarczyć na sfinansowanie wszystkich niezbędnych napraw. Ponadto poszkodowany może także upomnieć się o zwrot innych kosztów (np. związanych z wynajęciem samochodu zastępczego na czas naprawy).

Przy szkodach osobowych sprawa jest nieco bardziej skomplikowana. Tutaj wiele zależy od tego, jak rozległe są doznane obrażenia. Bez dwóch zdań każda osoba poszkodowana w wypadku musi uzyskać odszkodowanie umożliwiające pokrycie kosztów leczenia i ewentualnej rehabilitacji. Jest to absolutnie fundamentalny aspekt. Pozostałe świadczenia pieniężne powinny być dopasowane do okoliczności. Jeśli wypadek nie pociągnął za sobą poważniejszych konsekwencji, poszkodowany może dochodzić jednorazowej rekompensaty za doznane cierpienie. Jednak przy poważniejszych skutkach warto zastanowić się np. nad złożeniem wniosku o rentę. Ubezpieczyciel może bowiem zostać zobowiązany do realizacji cyklicznych wpłat na rzecz poszkodowanego.

Ile trwa wypłata odszkodowania z OC?

Standardowa procedura likwidacji szkody w ramach OC sprawcy wypadku wygląda następująco. Najpierw poszkodowany gromadzi dokumenty potwierdzające zaistniałą szkodę. Może to być oświadczenie o kolizji drogowej lub raport sporządzony przez policję. Kolejnym krokiem jest już kontakt z asekuratorem odpowiedzialnym za obsługę OC sprawcy wypadku. Poszkodowany musi wtedy formalnie zgłosić szkodę, a asekurator przyjmie zgłoszenie oraz poprosi o przekazanie całej dokumentacji dotyczącej zdarzenia.

Od tego momentu ubezpieczyciel ma dokładnie 30 dni na podjęcie decyzji o przyznaniu rekompensaty. Po upływie tego terminu asekurator musi przekazać poszkodowanemu pieniądze lub odmowę wraz z jej uzasadnieniem. Czasami ubezpieczyciel może także poinformować o wydłużeniu terminu rozpatrzenia wniosku. Zgodnie z prawem asekuratorzy muszą ostatecznie wydać decyzję w ciągu 90 dni. Jedynym wyjątkiem są decyzje dotyczące spraw toczonych na drodze sądowej. Tutaj ostateczny termin wypłaty środków zależy głównie od daty zakończenia postępowania, czyli wydania prawomocnego wyroku sądowego.

Na szczęście asekuratorzy zazwyczaj przestrzegają ustawowego terminu wynoszącego 30 dni. To oznacza, że większość osób po tym czasie powinna już mieć gotówkę na koncie. Jeśli jednak asekurator poinformuje o konieczności wydłużenia terminu rozpatrywania sprawy, poszkodowany musi uzbroić się w cierpliwość. Wtedy ostateczny termin mija po 90 dniach od zgłoszenia szkody.

Przed podsumowaniem warto wspomnieć o jeszcze jednym możliwym scenariuszu. Dotyczy on sytuacji, kiedy asekurator z różnych powodów odmawia przyznania rekompensaty pieniężnej i wypłata odszkodowania z OC będzie niemożliwa. Czy wtedy poszkodowany ma jakieś pole manewru? Jak najbardziej! Przede wszystkim przysługuje mu prawo do złożenia sprzeciwu wobec podjętej decyzji. Takie pisemne odwołanie należy przekazać asekuratorowi, który musi na nie odpowiedzieć. Jeżeli ubezpieczyciel nie zmieni swojej decyzji, poszkodowanemu pozostaje wstąpienie na drogę sądową lub skorzystanie z mediacji Rzecznika Finansowego.

Podsumowanie

Zgodnie z obowiązującym prawem ubezpieczyciel musi w ciągu 30 dni przekazać odszkodowanie osobie poszkodowanej na skutek wypadku drogowego. Tylko w nielicznych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu. Wówczas asekurator musi poinformować poszkodowanego o przyczynach takiej decyzji. Ostateczna decyzja musi jednak zapaść do 90 dni liczonych od zgłoszenia szkody. Jedynie w przypadku spraw toczonych na drodze sądowej asekurator ma prawo wstrzymać wypłatę odszkodowania do momentu wydania wyroku. Niemniej są to bardzo sporadyczne przypadki. Dla większości spraw wiążącym terminem wypłaty rekompensaty pieniężnej będzie ustawowe 30 dni.