Jak napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

Aby uzyskać należne odszkodowanie, posiadacz polisy musi zgłosić ubezpieczycielowi powstałą szkodę i poczekać na rozpatrzenie zgłoszenia. Asekurator powinien przekazać swoją odpowiedź w ciągu 30 dni od momentu otrzymania dokumentów. Niestety, taka odpowiedź nie zawsze będzie zgodna z oczekiwaniami zgłaszającego. Dlatego wszyscy posiadacze polis powinni wiedzieć o tym, że przysługuje im prawo do odwołania się od otrzymanej decyzji. Jak napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela? Czy pisemny sprzeciw to wtedy jedyna metoda?

Jak napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

Pisemne odwołanie od decyzji ubezpieczyciela musi zawierać kilka podstawowych elementów. Na początku warto zadbać o dokładną identyfikację odwołania. Aby to zrobić, należy zamieścić w treści pisma kilka ważnych informacji:

  • imię i nazwisko osoby ubezpieczonej;
  • dane kontaktowe;
  • miejsce oraz datę sporządzenia dokumentu;
  • nazwę i adres towarzystwa ubezpieczeniowego odpowiedzialnego za wydaną decyzję;
  • numer polisy (np ubezpieczenia OC) oraz nadany numer sprawy/szkody.

Po przedstawieniu tych informacji należy przejść do meritum, czyli samego odwołania. W takim uzasadnieniu należy dokładnie wyjaśnić, dlaczego decyzja asekuratora budzi sprzeciw. Tutaj kluczowe znaczenie ma dobra argumentacja, którą należy dopasować do charakteru sprawy.

Można to zobrazować na przykładzie sytuacji, w której asekurator zaniża wysokość wypłaconego odszkodowania. Jeżeli poszkodowany chce skutecznie odwołać się od takiej decyzji, powinien wykazać, dlaczego wypłacone odszkodowanie jest zbyt niskie. W tym celu warto posiłkować się np. opinią rzeczoznawcy i jego wyliczeniami w zakresie wysokości powstałych szkód.

Im lepsza będzie argumentacja, tym większe szanse na pomyślne rozpatrzenie odwołania. Jeśli sprawa tego wymaga, poszkodowany powinien rozważyć nawet wizytę u prawnika.

Zapewnij sobie spokojny urlop
Nawet 50% taniej za pełen pakiet ochrony

Samo odwołanie należy uzupełnić poprzez podanie swoich oczekiwań dotyczących decyzji ubezpieczyciela. Zazwyczaj są to żądania pieniężne, dlatego w treści odwołania warto od razu zamieścić numer konta do przelania środków.

Przed wysłaniem odwołania należy je jeszcze odręcznie podpisać oraz uzupełnić o posiadane załączniki.

Co robić w sytuacji, kiedy złożone odwołanie nie pomoże?

Po otrzymaniu odwołania ubezpieczyciel powinien przekazać swoją odpowiedź w ciągu 30 dni. Jeżeli sprawa jest szczególnie trudna, termin ten można wydłużyć do 60 dni. Po upływie tego terminu asekurator powinien przekazać swoją ostateczną odpowiedź.

Niestety, złożone odwołanie nie musi skutkować zmianą decyzji. Co więc może zrobić posiadacz polisy, który wciąż nie zgadza się z decyzją asekuratora? Zasadniczo w takiej sytuacji pozostają jeszcze dwa rozwiązania:

  1. Zgłoszenie sprawy bezpośrednio do Rzecznika Finansowego.
  2. Wkroczenie na drogę sądową w celu udowodnienia swoich racji.

Dlaczego ubezpieczyciele zaniżają wysokość odszkodowania albo odmawiają jego przyznania? Informacje na temat potencjalnych powodów można znaleźć w bazie serwisu Polisoteka.pl.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia

Warto Wiedzieć