Wspólne oświadczenie o kolizji drogowej

Drobna stłuczka parkingowa lub zderzenie przy niskiej prędkości nie musi wiązać się z interwencją policji. Jeżeli sprawca takiego zdarzenia przyznaje się do winy, kierowcy mogą spisać specjalne oświadczenie. Co prawda, dużo lepszym rozwiązaniem jest wożenie w samochodzie wzoru takiego dokumentu. Jednak w przypadku braku gotowego blankietu cały dokument można także spisać samodzielnie. Wtedy trzeba dopilnować tego, aby w treści oświadczenia znalazły się wszystkie wymagane informacje. W przeciwnym wypadku dokument może zostać zakwestionowany przez ubezpieczyciela. Zatem jak napisać wspólne oświadczenie o kolizji drogowej i o czym koniecznie należy wtedy pamiętać?

Krok pierwszy – dane kierowców oraz informacje o ich samochodach

Podstawową kwestią przy rozpatrywaniu każdej kolizji drogowej jest identyfikacja kierowców oraz samochodów biorących udział w zderzeniu. Dlatego wspomniane informacje należy koniecznie uwzględnić w treści spisywanego oświadczenia.

Na samym początku kierowcy powinni spisać swoje dane osobowe. W tym celu najlepiej będzie skorzystać z dowodu osobistego i przy okazji od razu spisać numer takiego dokumentu. Poza numerem dowodu osobistego kierowcy muszą zamieścić w treści oświadczenia również swoje: imiona oraz nazwiska, daty urodzenia, numery PESEL, numery telefonów albo inne dane kontaktowe. Dzięki takim informacjom ubezpieczyciel odpowiedzialny za likwidację danej szkody będzie mógł skontaktować się z uczestnikami kolizji, jeśli zajdzie taka konieczność.

Co jasne, likwidacja szkody w przypadku kolizji drogowej sprowadza się przede wszystkim do naprawy uszkodzonych samochodów. Aby jednak było to możliwe, kierowcy muszą opisać swoje pojazdy. Dlatego w oświadczeniu należy zamieścić dane samochodów oraz informacje o ich parametrach. Tutaj kluczowe znaczenie mają: numery rejestracyjne, marki, modele oraz daty produkcji. Naturalnie w treści oświadczenia można uwzględnić także inne informacje dotyczące pojazdów (np. sprawdzenie numeru VIN auta).

Krok drugi – dokładne opisanie okoliczności wypadku

Niektórzy kierowcy mogą wychodzić z założenia, że w razie kolizji wystarczy tylko poinformować o niej ubezpieczyciela. Jednak nie jest to prawda. Poza wypłatą odszkodowania obowiązkiem każdego asekuratora będzie także ustalenie okoliczności kolizji. Toteż do momentu uzyskania szczegółowych informacji o takim zdarzeniu ubezpieczyciel wstrzyma wypłatę odszkodowania.

Dlatego bardzo ważne jest to, aby przy spisywaniu oświadczenia dokładnie opisać wszystkie najważniejsze okoliczności kolizji. Dotyczy to w głównej mierze dwóch kwestii. Pierwszą są dane formalne, czyli: data, godzina oraz miejsce kolizji. Takie informacje mogą być później używane w celu dodatkowej identyfikacji zgłoszonej sprawy. Drugą ważną kwestią jest sam opis kolizji i jej przyczyn. Tutaj należy pokrótce opisać przebieg zaistniałych zdarzeń, a także wskazać winnego kolizji!

Krok trzeci – oświadczenie (deklaracja) o winie sprawcy kolizji

Wszystkie opisane wyżej informacje są niezbędne do późniejszego zidentyfikowania danej sprawy. Jednak największe znaczenie w kontekście wypłaty odszkodowania ma inny element, a konkretniej oświadczenie o winie podpisane przez sprawcę kolizji.

Zapewnij sobie spokojny urlop
Nawet 50% taniej za pełen pakiet ochrony

W takim oświadczeniu sprawca wypadku przyznaje się do spowodowania kolizji i bierze za nią pełną odpowiedzialność. Ponadto zobowiązuje się on do naprawienia wszystkich powstałych w jej wyniku szkód. Taka deklaracja sprawia, że asekurator obsługujący ubezpieczenie OC sprawcy zostanie zobligowany do przekazania pokrzywdzonemu odszkodowania. Co ważne, cała deklaracja może dodatkowo zostać podpisana przez sprawcę.

Treść opisywanej deklaracji musi mieć prostą oraz konkretną formę. Sprawca najpierw powinien podać swoje dane osobowe, a następnie napisać, że „spowodował kolizję” lub „doprowadził do zderzenia”. Ważne jest tutaj zachowanie jednoznacznego charakteru deklaracji, żeby asekurator nie mógł jej zakwestionować w czasie likwidacji szkody.

Uwaga!

Jeżeli winnym kolizji okazał się zagraniczny kierowca, całe oświadczenie wraz z deklaracją o winie należy spisać w języku angielskim. W razie powstania bariery językowej albo innych okoliczności uniemożliwiających osiągnięcie porozumienia – trzeba od razu wezwać policję.

Krok czwarty – spisanie zeznań świadków, podpisanie oświadczenia i sporządzenie dodatkowej dokumentacji

Wspólne oświadczenie o kolizji drogowej oznacza, że kierowcy rezygnują z możliwości wezwania policji na miejsce zdarzenia. Jest to jak najbardziej dopuszczalne, ponieważ interwencja funkcjonariuszy nie będzie konieczna w przypadku zwykłej kolizji. Warto jednak pamiętać, iż spisane oświadczenie staje się wówczas jedynym dowodem w sprawie. Dlatego kierowcy muszą zadbać o to, aby maksymalnie je uwiarygodnić.

W tym celu można np. poprosić ewentualnych świadków zdarzenia o potwierdzenie spisanych informacji. Takie osoby także powinny podpisać dokument i pisemnie zadeklarować, że treść oświadczenia jest zgodna z prawdą. Dodatkowe podpisy świadków będą ważnym argumentem w przypadku, gdyby sama treść oświadczenia wzbudziła podejrzenia ubezpieczyciela.

Bardzo dobrym pomysłem będzie również wykonanie dokumentacji fotograficznej bezpośrednio na miejscu zdarzenia. Przy robieniu zdjęć warto położyć szczególny nacisk na uwiecznienie skali powstałych uszkodzeń. Co jasne, takie zdjęcia można później dołączyć do składanego oświadczenia w formie załącznika. Wykonane fotografie będą kolejnym dowodem potwierdzającym prawdziwość złożonego dokumentu.

Wspólne oświadczenie o kolizji drogowej – Podsumowanie

Wbrew pozorom samodzielne spisanie oświadczenia o kolizji drogowej nie jest trudne. Kierowcy muszą jedynie zadbać o to, aby w treści takiego dokumentu znalazły się wszystkie najważniejsze informacje. Przede wszystkim będą to: dane osobowe kierowców, informacje dotyczące pojazdów uczestniczących w zderzeniu oraz numery ubezpieczeń OC. Po spisaniu tych danych należy przejść do opisania samej kolizji, jej przyczyn oraz okoliczności towarzyszących zderzeniu. Oprócz tego w treści oświadczenia musi znaleźć się jednoznaczna deklaracja sprawcy kolizji, który przyzna się do jej spowodowania. Ostatnim ważnym aspektem będzie podpisanie oświadczenia i uzupełnienie go przy pomocy zeznań świadków lub dokumentacji fotograficznej. Tak przygotowany dokument nie powinien zostać zakwestionowany przez żadnego asekuratora, dzięki czemu poszkodowany będzie mógł uzyskać należną rekompensatę finansową.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia

Warto Wiedzieć