Utrata wartości handlowej pojazdu
Ubezpieczenie komunikacyjne

Utrata wartości handlowej pojazdu

Kiedy samochód ulegnie zniszczeniu na skutek kolizji drogowej, jego właściciel musi otrzymać stosowne odszkodowanie z tytułu OC sprawcy. Rekompensata finansowa musi być na tyle wysoka, aby właściciel uszkodzonego pojazdu mógł dzięki niej uregulować wszystkie wydatki związane z naprawami. Warto jednak pamiętać o jeszcze jednej kwestii. Jeżeli samochód miał do tej pory status bezkolizyjnego, nagły wypadek może wpłynąć na utratę wartości handlowej pojazdu. Co dokładnie oznacza to pojęcie? Czy utrata wartości handlowej pojazdu zmienia zasady dotyczące ubiegania się o odszkodowanie z OC sprawcy wypadku?

Utrata wartości handlowej pojazdu – co to dokładnie oznacza?

Przy zakupie nowego samochodu większość kierowców ma bardzo sprecyzowane wymagania. Tym samym pojazdy o określonej specyfice mogą dużo szybciej przyciągnąć wzrok potencjalnych kupców. Poza rokiem produkcji oraz przebiegiem silnika kierowcy często biorą pod uwagę także aktualny status pojazdu. W tym aspekcie największym zainteresowaniem cieszą się właśnie samochody bezkolizyjne.

To zaś oznacza, że uczestnictwo w kolizji drogowej może już na stałe obniżyć wartość handlową pojazdu. Rzecz jasna dobrze wykonane naprawy powinny usunąć usterki mechaniczne powstałe na skutek kolizji. Jednak mimo wszystko takie naprawy zostawią po sobie ślady, które będą widoczne dla osób zainteresowanych zakupem pojazdu. Tym samym nawet całkowita naprawa samochodu nie musi przywrócić mu wartości handlowej sprzed dnia kolizji.

Niestety, wycena wspomnianej utraty wartości jest trudna do oszacowania. Tak naprawdę tutaj wszystko zależy od parametrów samochodu oraz rodzaju powstałych uszkodzeń. Toteż najlepszym sposobem na ustalenie wartości strat będzie konsultacja z rzeczoznawcą samochodowym. Tacy eksperci mają ogromną wiedzę i potrafią bardzo dokładnie oszacować skalę powstałych zniszczeń. Dodatkowo rzeczoznawcy znają się na rynku samochodowym, dzięki czemu mogą ocenić wpływ kolizji na zmianę wartości pojazdu. Opinia tego typu będzie niezwykle cenna podczas ubiegania się o wypłatę odszkodowania.

Czy utrata wartości handlowej pojazdu wpływa na odszkodowanie?

W świadomości kierowców najbardziej utrwaliła się jedna zasada. Głosi ona, że odszkodowanie przyznane z OC sprawcy wypadku powinno pokryć wszystkie koszty związane z naprawą pojazdu. Jest to jak najbardziej zgodne ze stanem faktycznym. Nie można jednak zapominać, że utrata wartości handlowej pojazdu także stanowi formę szkody. Zatem czy może ona wpłynąć na wypłatę odszkodowania? Aby znaleźć odpowiedź na to pytanie, warto skoncentrować się na zapisach zawartych w Kodeksie cywilnym.

Art. 361 Kodeksu cywilnego:

§ 1. Zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła.

§ 2. W powyższych granicach, w braku odmiennego przepisu ustawy lub postanowienia umowy, naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.

Szczególną uwagę należy wrócić na zaznaczony fragment. Oznacza on, że poszkodowany na skutek danego zdarzenia ma prawo do dwojakiego odszkodowania. Podstawowa rekompensata finansowa ma umożliwić mu naprawę powstałych szkód. Jednak oprócz niej poszkodowany powinien uzyskać dodatkowe odszkodowanie za potencjalne korzyści utracone na skutek danego zdarzenia. Pod ten zapis można śmiało podciągnąć także utratę wartości handlowej pojazdu. Tym samym kierowca będący właścicielem uszkodzonego samochodu jak najbardziej może uzyskać rekompensatę pieniężną za utratę wartości handlowej.

Jak uzyskać odszkodowanie za utratę wartości handlowej pojazdu?

Osoby poszkodowane na skutek wypadków komunikacyjnych nigdy nie otrzymują odszkodowań bezpośrednio od sprawców. Przekazanie takich pieniędzy stanowi bowiem obowiązek asekuratora obsługującego polisę OC sprawcy. Jeśli sprawca wypadku nie miał ważnego OC, rekompensata powinna zostać wypłacona przez UFG (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny). Tym samym roszczenia finansowe wynikające z utraty wartości handlowej pojazdu należy kierować do danego ubezpieczyciela.

Tutaj jednak pojawia się zasygnalizowany wcześniej problem. Dotyczy on ustalenia faktycznej utraty wartości handlowej pojazdu. Niektórzy próbują samodzielnie przygotować takie szacunki na podstawie porównania cen samochodów bezkolizyjnych oraz pojazdów po kolizji. Jednakże asekuratorzy mogą zakwestionować takie wyliczenia. Toteż znacznie lepszym rozwiązaniem będzie profesjonalny raport sporządzony przez rzeczoznawcę. Takiej analizy nie można już ot tak zakwestionować, ponieważ rzeczoznawca bardzo precyzyjnie określi wartość powstałych strat.

To oznacza, że poszkodowany musi przekazać ubezpieczycielowi kosztorys napraw, a także raport rzeczoznawcy dotyczący utraty wartości handlowej pojazdu. Dzięki temu właściciel samochodu będzie mógł otrzymać zdecydowanie wyższe odszkodowanie za poniesione straty.

Czy utrata wartości handlowej pojazdu może działać w drugą stronę?

Kierowcy nie bez powodu sięgają po argument dotyczący utraty wartości handlowej pojazdu. W ten sposób mogą oni uzyskać wyższe odszkodowanie z OC sprawcy wypadku. Warto jednak wiedzieć, iż w niektórych sytuacjach ta zależność wygląda odwrotnie. Ubezpieczyciel może mieć prawo do obniżenia wysokości odszkodowania poprzez powołanie się właśnie na wspomniany zapis. Jak to w ogóle możliwe?

Przykład:

W kolizji drogowej zniszczony został 20-letni samochód. Jednak pojazd ten już w momencie kolizji miał pewne wady mechaniczne, które obniżały jego wartość rynkową. Niemniej winowajcą danego zdarzenia był inny kierowca, dzięki czemu właściciel uszkodzonego pojazdu uzyskał wysokie odszkodowanie. Środki te pozwoliły mu na sfinansowanie napraw, które po części usunęły również istniejące wcześniej usterki. Tym samym wartość handlowa pojazdu zwiększyła się za sprawą dokonanych napraw. Ubezpieczyciel może więc wykorzystać ten argument w celu obniżenia wysokości odszkodowania.

Tym samym zapis dotyczący utraty wartości handlowej pojazdu działa w dwie strony. Najbardziej skorzystają z niego posiadacze fabrycznie nowych samochodów, które zostały uszkodzone podczas kolizji. Natomiast właściciele starszych pojazdów muszą liczyć się z tym, że asekurator może wykorzystać wspomniany zapis w celu obniżenia odszkodowania.

Uwaga!

Utrata wartości handlowej pojazdu nie jest brana pod uwagę w momencie wystąpienia tzw. szkody całkowitej. Jeżeli samochód zostanie zniszczony do tego stopnia, że koszty napraw przewyższą wartość pojazdu, asekurator wypłaci jednorazowe odszkodowanie. Jego wysokość musi odpowiadać przybliżonej wartości samochodu w momencie kolizji. W momencie wypłaty takiego świadczenia następuje formalny koniec procedury odszkodowawczej.

Podsumowanie

Odszkodowania wypłacane z OC sprawców wypadków mają na celu przede wszystkim pokrycie kosztów naprawienia uszkodzonych samochodów. Warto jednak pamiętać o tym, że powstałe zniszczenia mogą wpływać również na trwały spadek wartości handlowej pojazdu. Z tego względu właściciele uszkodzonych samochodów powinni ubiegać się o dodatkowe odszkodowanie, które zrekompensuje im poniesione straty. Aby ustalić jego wysokość, warto zamówić raport sporządzony przez rzeczoznawcę samochodowego. Taki dokument jest najlepszą podstawą do ubiegania się o przyznanie wyższej rekompensaty finansowej. Tutaj należy podkreślić, że powyższy zapis nie ma zastosowania w przypadku całkowitego zniszczenia samochodu. Wtedy ubezpieczyciel musi tylko wypłacić jednorazowe świadczenie odpowiadające przybliżonej wartości zniszczonego pojazdu.