umorzenie kary za brak OC w UFG
Ubezpieczenie komunikacyjne

Czy umorzenie kary za brak OC w UFG jest możliwe? Jak wygląda wniosek?

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny to specjalny organ odpowiedzialny za nadzorowanie całego sektora obowiązkowych ubezpieczeń. Jedną z kompetencji tego organu jest wystawianie określonych kar za brak posiadania ważnego ubezpieczenia OC lub innej obowiązkowej polisy. Z tego względu np. posiadacze samochodów mogą otrzymać pismo od UFG z wezwaniem do opłacenia grzywny. Jeżeli kierowca zostanie ukarany grzywną, przysługuje mu prawo od odwołania się od decyzji UFG. Czy umorzenie kary za brak OC w UFG jest możliwe? Jak wygląda wniosek, który powinien złożyć kierowca?

Kiedy kierowca może otrzymać grzywnę od UFG?

Kara za brak OC w UFG ma zazwyczaj jasną przyczynę. Jest nią brak zakupu albo odnowienia polisy OC, co skutkuje przerwaniem tzw. ciągłości ubezpieczenia. UFG dysponuje własną bazą ważnych ubezpieczeń obowiązkowych. Z tego względu urzędnicy są w stanie łatwo stwierdzić, że kierowca nie ma wymaganej ochrony. W takiej sytuacji nakładają na niego grzywnę.

Warto tutaj zaznaczyć, że w 2022 roku kary za brak OC zostały ponownie zwiększone. Aktualnie już 3-dniowa przerwa w ciągłości ubezpieczenia oznacza karę wynoszącą 1200 złotych. Za przerwę o długości 7 dni kierowca musi zapłacić 3010 złotych kary, a za ponad 2-tygodniową przerwę – aż 6020 złotych!

W zdecydowanej większości przypadków kara za brak OC jest nakładana słusznie. Jeżeli kierowca nie kupił lub nie odnowił polisy, musi liczyć się z taką grzywną. Od tej reguły zdarzają się jednak wyjątki.

UFG przy wystawianiu wspomnianych kar grzywny bazuje na informacjach zgromadzonych we własnej bazie. Jednak te nie zawsze muszą być aktualne. Czasami wina leży po stronie towarzystwa ubezpieczeniowego, które nie przekazuje regularnie do bazy UFG informacji o sprzedawanych polisach. W takich przypadkach kierowca może zostać ukarany grzywną, choć ma on ważną polisę OC!

Czy umorzenie kary za brak OC w UFG jest możliwe?

Tutaj dochodzimy do sedna problemu. Jeżeli kara za brak OC została nałożona niesłusznie, kierowca powinien walczyć o jej umorzenie. W tym celu musi wykazać, że posiadał on ważne ubezpieczenie OC we wskazanym okresie. Innym argumentem będzie wykazanie, iż to nie on był właścicielem pojazdu pozbawionego wymaganej ochrony. Jak więc można to zrobić?

W tym przypadku metoda postępowania zależy od okoliczności. Jeżeli kierowca odwołuje się od błędnie nałożonej kary, musi przekazać UFG dowód posiadania ważnego ubezpieczenia OC. W takiej sytuacji najlepiej sprawdzi się potwierdzenie zakupu polisy z widocznymi datami ważności ubezpieczenia. Co jasne, taki dokument musi zawierać także informację o numerach rejestracyjnych auta. Jeśli UFG potwierdzi jego ważność, kara zostanie od razu umorzona.

Jeśli kierowca nie był już właścicielem danego samochodu, powinien udostępnić UFG dowód sprzedaży pojazdu. Dzięki temu urzędnicy UFG dowiedzą się, kto odpowiadał w danym okresie za ubezpieczenie wspomnianego samochodu. Jednocześnie ukarany kierowca nie będzie musiał płacić grzywny, jeśli faktycznie nie był już właścicielem pojazdu.

Jak wygląda wniosek o umorzenie lub zredukowanie kary za brak OC?

Aktualne przepisy UFG przewidują jeszcze jeden wyjątek dotyczący nałożonych kar OC. Taka grzywna może zostać zredukowana, rozłożona na raty lub umorzona w sytuacji, gdy kierowca nie jest w stanie jej spłacić. Oczywiście nie chodzi tutaj tylko o przejściowe trudności związane z sytuacją materialną. Kierowca musi wykazać brak dochodów i złą sytuację finansową, która faktycznie uniemożliwia mu zapłatę kary.

Rzecz jasna umorzenie kary za brak OC spowodowane złą sytuacją materialną zdarza się bardzo rzadko. Znacznie częściej UFG wydaje decyzje dotyczące rozłożenia takiej kary na raty albo zmniejszenia jej wysokości. Co jasne, przy trudnej sytuacji materialnej kierowcy obydwie takie decyzje będą bardzo korzystne.

Jednak UFG nie zaoferuje ich ot tak. Ukarany kierowca musi bowiem złożyć stosowny wniosek i poprosić o zmniejszenie kary lub rozłożenie jej na raty. Jak wygląda taki wniosek? Przede wszystkim musi on zawierać następujące elementy:

  • datę i miejsce sporządzenia;
  • numer sprawy;
  • informacje dotyczące pojazdu objętego grzywną oraz jego właściciela;
  • obszerne uzasadnienie dotyczące trudnej sytuacji materialnej, która uniemożliwia spłatę kary;
  • czytelny podpis.

Najlepszym rozwiązaniem przy sporządzaniu takiego wniosku będzie skorzystanie z gotowego wzoru dokumentu. Jest on dostępny na stronie UFG i można go pobrać pod tym linkiem.

Podsumowanie

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny to organ mający prawo do karania właścicieli pojazdów pozbawionych wymaganej ochrony OC. UFG może wykryć zarówno brak zakupu polisy, jak i przerwanie ciągłości ubezpieczenia. Warto o tym pamiętać, ponieważ kary za brak OC w 2022 roku ponownie wzrosły. Jeśli UFG nałoży taką karę, kierowca powinien sprawdzić, czy była zasadna. W razie wątpliwości warto odwołać się od decyzji UFG i wykazać, że pojazd miał ważną ochronę OC. Ponadto kierowca może udowodnić, że nie był już właścicielem danego samochodu w momencie nałożenia kary. Co ważne, UFG ma prawo do zmniejszenia lub umorzenia nałożonej kary, jeżeli ukarany kierowca znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. Takie osoby powinny wysłać do UFG stosowny wniosek i uzasadnić składaną prośbę o zredukowanie lub umorzenie grzywny.