Spór z ubezpieczycielem – kiedy warto się odwołać?

W ciągu roku do Biura Rzecznika Finansowego wpływa kilkanaście tysięcy skarg na podmioty działające na rynku finansowym. W 2016 roku było ich aż 170 000 z czego, aż 38 procent dotyczyła ubezpieczeń komunikacyjnych. Około 30 procent skarg zostało rozstrzygniętych na korzyść skarżącego. Kiedy warto zwrócić się o interwencję do Rzecznika? W jakich sprawach najczęściej piszą klienci?

Zdecydowana większość poszkodowanych zwraca się do Rzecznika po wyczerpaniu innych środków odwoławczych. Części poszkodowanych udało się nakłonić ubezpieczyciela do pozytywnego rozpatrzenia jego reklamacji bez angażowania w sprawę Rzecznika Finansowego, który często traktowany jest jako kolejna instancja rozstrzygnięcia sporu. Mimo, iż do niedawna Rzecznik Finansowy nie mógł nałożyć żadnych kar na podmioty rynku finansowego, działał na ubezpieczycieli jak straszak, a odwołania kierowane przy jego wsparciu były wnikliwiej rozpatrywane.

W jakich przypadkach najczęściej Klienci piszą skargi na ubezpieczycieli?

Ubezpieczeni składając skargę zazwyczaj kierują się poczuciem krzywdy, ale dość często sytuacja w jakiej się znajdują jest konsekwencją ich decyzji i wynika z zaakceptowanych przed zawarciem umowy warunków. Dlatego musisz pamiętać, że zanim napiszesz reklamację powinieneś dokładnie zapoznać się z treścią swojej umowy, a także z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU). W OWU znajdziesz wszystkie informacje o warunkach ubezpieczenia, a także zasadach wypłaty odszkodowania.

Zapewnij sobie spokojny urlop
Nawet 50% taniej za pełen pakiet ochrony

Spór z ubezpieczycielem – najczęstsze powody!

Najczęstsze powody odwołań:

  • opóźnienie wypłaty odszkodowania – zgodnie z zapisem art 817 k.c. kwota bezsporna odszkodowania powinna zostać wypłacona przez ubezpieczyciela w ciągu 30 dni, licząc od dnia zgłoszenia szkody. Jeżeli nie otrzymałeś odszkodowania w ww. terminie możesz napisać odwołanie i żądać wypłaty pieniędzy.
  • szkoda całkowita – ubezpieczyciele bardzo często wydają decyzję o szkodzie całkowitej, co nie jest korzystne dla Klientów. Ubezpieczyciele zaniżają wartość auta przed szkodą, a zawyżają wartość wraku pojazdu po szkodzie.
  • problem z pojazdem zastępczym – zakłady ubezpieczeń niechętnie zwracają koszty wynajmu pojazdu zastępczego tłumacząc, że osoby fizyczne nie muszą korzystać z samochodu i jeżeli mieszkają w miejscu, w którym jest rozbudowana infrastruktura komunikacyjna. Twierdzą, że mogą oni korzystać z komunikacji publicznej.
  • zastosowanie zamienników – chcąc zminimalizować koszty, firmy ubezpieczeniowe stosują wycenę naprawy na podstawie cen nieoryginalnych części zamiennych.
    W przypadku szkody OC, to Ty (poszkodowany) masz prawo do decydowania, jakie części zostaną użyte do naprawy Twojego pojazdu. Ubezpieczyciel może dokonać wyceny na podstawie zamienników jedynie w sytuacji, gdy w pojeździe były stosowane zamienniki przy wcześniejszych naprawach.
  • amortyzacja części – kolejną sporną kwestią jest próba zastosowania w kosztorysie amortyzacji części. W przypadku szkody OC prawem poszkodowanego jest rekompensata poniesionej szkody lub przywrócenie rzeczy (pojazdu) do stanu sprzed zdarzenia. W tym wypadku ubezpieczyciel nie ma prawa dokonać potrącenia amortyzacji bez względu na wiek Twojego pojazdu.
  • refundacja kosztów leczenia – firmy ubezpieczeniowe dość często odmawiają także refundacji kosztów leczenia i rehabilitacji, kosztów zakupu sprzętu niezbędnego do codziennej rehabilitacji. Działanie takie jest niezgodne z prawem. W przypadku szkody likwidowanej z ubezpieczenia OC sprawcy, ubezpieczyciel ma obowiązek pokryć te koszty.

Wymienione przez nas przykłady to najczęstsze przyczyny kierowania odwołań. Ubezpieczyciele starają się wypłacać jak najniższą kwotę lub odmówić wypłaty odszkodowania. Jeśli uważasz, że powinieneś dostać wyższe odszkodowanie – nie poddawaj się. Spór z ubezpieczycielem nie jest taki straszny jak się wydaje. Walcz i dochodź swoich praw.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia

Warto Wiedzieć