Ile wynosi okres ubezpieczenia OC
Ubezpieczenie komunikacyjne

Ile wynosi okres ubezpieczenia OC?

Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej (OC) dzielą się na świadczenia obowiązkowe, a także dobrowolne. Oznacza to, że niektóre osoby są prawnie zobowiązane do zakupu takiej polisy, choć dla innych taka decyzja pozostaje wyborem. Niemniej jednak w przypadku tych obowiązkowych świadczeń pojawia się kilka istotnych regulacji prawnych. Dotyczą one nie tylko kwestii samego zakupu ubezpieczenia, ale także warunków obowiązywania zawartej umowy. Zatem ile wynosi okres ubezpieczenia OC przewidziany w istniejących regulacjach? Czy taką polisę można zawrzeć na nieco krótszy czas?

Ile wynosi okres ubezpieczenia OC?

Aktualne przepisy prawa powodują, że obowiązkowego ubezpieczenia OC nie można zawrzeć na okres krótszy niż 30 dni. Tym samym nie ma tutaj mowy o kilkudniowych wariantach polis, które są nieraz dostępne jako wersja ubezpieczeń assistance lub ubezpieczeń NNW. W przypadku polis OC okres ochrony musi wynieść co najmniej jeden miesiąc.

Natomiast ogólnie stosowanym standardem stał się okres 365 dni, czyli kalendarzowego roku. Zdecydowana większość ubezpieczeń OC jest zawierana właśnie w takich ramach czasowych. Jest to dobre rozwiązanie dla kierowców, ponieważ wtedy nie trzeba martwić się o konieczność ciągłego odnawiania polisy.

Kiedy dokładnie powinien rozpocząć się wspomniany okres ubezpieczenia OC? Przepisy dotyczące tej kwestii są bardzo precyzyjne. Kierowca musi ubezpieczyć swój samochód najpóźniej w dniu jego rejestracji. Warto jednak pamiętać, że bez ważnego ubezpieczenia OC pojazd w ogóle nie będzie dopuszczony do ruchu. To z kolei może uniemożliwić np. odebranie samochodu z salonu. Dlatego zakup OC powinien zostać zaplanowany z wyprzedzeniem. W ostateczności nabywca auta może skorzystać z tzw. pakietu dealerskiego, czyli ubezpieczeń sprzedawanych w salonach. Jednak wysoka cena takich pakietów sprawia, że nie jest to opłacalne.

Okres ubezpieczenia OC a odnawianie polisy – o czym warto wiedzieć?

Co istotne, obowiązkowe OC, w przeciwieństwie do zwykłego ubezpieczenia, nie wygasa od razu po upływie jego ważności. Asekuratorzy są prawnie zobowiązani do automatycznego przedłużenia ważności polisy, jeśli jej posiadacz nie złoży stosownego wypowiedzenia. Pisemne wypowiedzenie OC można przekazać asekuratorowi na kilka tygodni przed wyznaczonym końcem umowy. Rzecz jasna kierowca powinien wówczas od razu zadbać o zakup nowej polisy OC. W przeciwnym razie naraża się na przerwanie ciągłości ubezpieczenia OC, a to jest zagrożone wysokimi karami.

Na szczęście kierowcy coraz częściej mogą skorzystać z opcji płatności ratalnej w przypadku zakupu OC. Dzięki temu właściciel samochodu uzyskuje ochronę OC na cały rok, ale początkowo może zapłacić tylko za np. 3 miesiące. Jest to idealne rozwiązanie dla osób, które nie chcą zbytnio obciążać swojego budżetu jednorazowym wydatkiem.

Sam schemat płatności ratalnych za ubezpieczenie OC jest zresztą bardzo ciekawy. Warto bowiem wiedzieć, iż nawet opóźnienie przy opłacaniu kolejnej raty nie prowadzi do unieważnienia OC. Ubezpieczyciel może wówczas ograniczyć się do windykacji należności, ale mimo to musi zapewnić kierowcy ważną ochronę OC. Jednak kierowcy nie powinni zwlekać z uregulowaniem takiej płatności. Wszakże komornik lub inny organ windykacyjny może naliczyć dodatkowe odsetki za opóźnienie w spłacie zobowiązania. Zatem w ostatecznym rozrachunku przyniesie to znacznie więcej szkód niż pożytku.

Kto i kiedy może kupić krótsze (tzw. komisowe) ubezpieczenie OC?

Na początku tego artykułu znalazła się informacja o tym, że standardowy okres ubezpieczenia OC wynosi 365 dni. Niemniej na rynku można również znaleźć polisy, które zachowują ważność przez dużo krótszy okres. Idealnym tego przykładem są wspomniane ubezpieczenia krótkoterminowe. Zachowują one ważność tylko przez 30-60 dni. Wielu kierowców może teraz stwierdzić, że zakup takiej polisy byłby dla nich dużo korzystniejszym rozwiązaniem. Niestety, trzeba tutaj zaznaczyć, że nie każdy może zakupić krótkoterminowe ubezpieczenie OC. Dlaczego?

Ponieważ taka możliwość jest dostępna tylko w ściśle określonych sytuacjach. Nie bez powodu OC krótkoterminowe bywa określane jako OC komisowe. To właśnie właściciele komisów i handlarze najczęściej korzystają z takich ubezpieczeń. Krótkoterminowe OC można bowiem zakupić tylko w przypadku aut sprowadzonych z zagranicy lub pojazdów zabytkowych/historycznych. Tym samym właściciele „normalnych” samochodów nie mają takiej możliwości.

W tym miejscu warto wspomnieć o pewnej pułapce, w którą mogą wpaść osoby zainteresowane zakupem sprowadzonego pojazdu. Otóż krótkoterminowe ubezpieczenie OC (w przeciwieństwie do zwykłej polisy OC) nie podlega automatycznemu odnowieniu. Oznacza to, że od razu po zakupie samochodu nowy nabywca powinien zamówić własne ubezpieczenie OC!

Przerwany okres ubezpieczenia OC – czym grozi?

Zasada ciągłości ubezpieczenia jest prawnym wymogiem w przypadku obowiązkowych polis OC dla kierowców. Tym samym jej przerwanie może skutkować konsekwencjami. Jakie kary zostały przewidziane dla kierowców w związku ze wspomnianym obowiązkiem?

Najniższa możliwa kara za brak ubezpieczenia OC wynosi 1200 złotych. Są nią obciążani kierowcy poruszający się po drogach publicznych pojazdem, który od kilku dni nie ma ważnej ochrony OC. Co gorsza, dłuższe przerwanie ciągłości ubezpieczenia może skutkować jeszcze wyższą grzywną. W najpoważniejszych przypadkach wyniesie ona 6200 złotych!

Na pewno większość kierowców zakłada, że karę za brak ważnego OC mogą nałożyć wyłącznie policjanci w czasie kontroli drogowej. Jednak nie jest to prawda. Takie uprawnienie mają również urzędnicy UFG (Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego). UFG jako organ odpowiada bowiem za regulowanie rynku obowiązkowych ubezpieczeń. Z tego względu urzędnicy UFG także mogą nałożyć na kierowcę mandat za przerwanie ciągłości ubezpieczenia. Nie jest to trudne, gdyż dysponują oni własną bazą ważnych polis OC. Tym samym rutynowa kontrola auta ze strony UFG może skończyć się wysokim mandatem.

Podsumowanie

Właściciele samochodów są zobowiązani do zakupu obowiązkowego ubezpieczenia OC na okres kalendarzowego roku (365 dni). Jedynie w nielicznych sytuacjach (np. sprowadzeniu samochodu zagranicznego) właściciel może zakupić krótkoterminowe OC na okres 30 dni. Toteż większość kierowców nie ma wyboru i musi zdecydować się na dłuższe ubezpieczenie. Na szczęście zakup takiej polisy coraz częściej jest możliwy w systemie ratalnym. Dzięki temu kierowca może od razu uzyskać pełną ochronę, a później spłacać polisę w ratach. Co istotne, przy systemie ratalnym nawet opóźnienia w płatności kolejnych rat nie będą skutkować unieważnieniem ubezpieczenia. Warto również pamiętać o tym, że ubezpieczyciele muszą automatycznie przedłużać ważność polis OC. Jeżeli zatem kierowca chciałby zrezygnować ze swojego OC, powinien przekazać asekuratorowi pisemne wypowiedzenie polisy. Takiej konieczności nie ma jedynie przy krótkoterminowych OC, albowiem takie świadczenia wygasają od razu po zakończeniu okresu ochrony.