Ubezpieczenie turystyczne na Ukrainę obejmujące COVID-19
COVID

Ubezpieczenie turystyczne na Ukrainę obejmujące COVID-19

Podróże na Ukrainę są stałym elementem życia tysięcy Polaków. Niektórzy wyjeżdżają tam w celach służbowych, a inni podróżują prywatnie. Niestety, Ukraina nie należy do Unii Europejskiej ani Strefy Schengen. To z kolei oznacza nie tylko utrudnienia przy przekraczaniu granicy, ale również problemy w razie ewentualnego wypadku. Na Ukrainie nie obowiązuje bowiem np. karta EKUZ. Dlatego jedynym sposobem ochrony staje się wówczas prywatne ubezpieczenie turystyczne na Ukrainę obejmujące COVID-19. Taka polisa obejmuje również ryzyko zakażenia koronawirusem! Zobacz, w jaki sposób możesz to sprawdzić?

Jakie ubezpieczenie turystyczne na Ukrainę wybrać?

Bez wątpienia pandemia koronawirusa spowodowała, że ludzie na całym świecie zaczęli dużo poważniej traktować własne bezpieczeństwo. Dobrze widać to choćby po rosnącym zainteresowaniu ubezpieczeniami. Z drugiej strony turyści już od dawna dbają o zabezpieczenie swoich planowanych podróży. Rodzi się więc pytanie – czy pandemia koronawirusa zmieniła zalecenia dotyczące zakupu ubezpieczenia turystycznego?

Pod pewnymi względami tak. W obecnej sytuacji turyści powinni bowiem wybierać takie polisy, które zapewnią im pomoc w przypadku COVID-19. Ktoś mógłby teraz stwierdzić, że przecież wszystkie ubezpieczenia turystyczne przewidują zwrot kosztów leczenia. Jednak niektórzy ubezpieczyciele zaczęli stosować dodatkowe kryteria w związku z panującą pandemią. Przykładowo, część asekuratorów nie wypłaci świadczenia, jeżeli w danym kraju obowiązuje stan wyjątkowy. Z kolei inne firmy mogą powoływać się np. na komunikaty MSZ dotyczące zaleceń dla podróżujących.

Innymi słowy, turysta musi mieć pewność, że zakupiona polisa zapewni mu bezpieczeństwo. W jaki sposób można to sprawdzić? Pierwszym krokiem powinna być bardzo uważna i dokładna lektura Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU). W tym dokumencie widnieją bowiem wszystkie najważniejsze zapisy dotyczące zakresu ubezpieczenia oraz sposobu wypłaty odszkodowań. Oprócz tego warto skontrolować także wykaz wyłączeń odpowiedzialności. Jeżeli znajdzie się w nim stan epidemii lub pandemii, polisa nie zapewni wymaganej ochrony.

Czy moje ubezpieczenie pokryje koszty leczenia koronawirusa na Ukrainie?

Dzięki powyższym wskazówkom można łatwo skontrolować, czy dana polisa obejmuje ochronę przed koronawirusem. W treści OWU powinna wówczas znajdować się adnotacja o gwarancji pokrycia kosztów leczenia z powodu COVID-19. Jeśli nie ma jej w umowie, można po prostu skontaktować się z ubezpieczycielem i dopytać o zakres ochrony. Brak takiej adnotacji nie oznacza jeszcze, że ubezpieczenie nie chroni przed COVID-19.

Wszystko dzięki regulacjom obowiązującym w przypadku kosztów leczenia. Większość asekuratorów jasno deklaruje, że turysta może skorzystać z pomocy lekarskiej, jeżeli jego życie lub zdrowie będzie zagrożone. Tymczasem niektóre objawy koronawirusa (np. duszności) stanowią takie zagrożenie. O ile zatem stan epidemii nie widnieje w wykazie wyłączeń odpowiedzialności, polisa powinna zapewnić taką ochronę.

Ile kosztuje ubezpieczenie turystyczne na Ukrainę?

Dobrą informacją dla turystów jest fakt, że średnie ceny za ubezpieczenie turystyczne na Ukrainę obejmujące COVID-19 nie są zbyt wysokie. W końcu Ukraina sąsiaduje z Polską, a niewielka odległość między tymi państwami wpływa na niższą wysokość składki.

Mimo tego trzeba wspomnieć o dwóch czynnikach, które w największym stopniu wpływają na cenę ubezpieczeń turystycznych. Pierwszym z nich jest zakres ochrony. Przy szerszej ochronie i licznych świadczeniach dodatkowych cena składki siłą rzeczy wzrasta. Niemniej w zamian turysta otrzymuje zdecydowanie wyższy poziom bezpieczeństwa. Z kolei drugim istotnym aspektem jest czas trwania podróży, ponieważ ubezpieczyciele naliczają opłatę za każdy dzień wyjazdu. Przez to polisa kupowana z myślą o krótkiej podróży będzie zdecydowanie tańsza.

Biorąc pod uwagę opisane zależności, można pokusić się o podanie uśrednionych widełek cenowych. Najtańsze warianty ubezpieczeń gwarantują podstawową ochronę już za kilka złotych dziennie! Oznacza to, że przy 5-dniowym wyjeździe koszt zakupu polisy wyniesie raptem 25-30 złotych. Jeżeli chodzi o bardziej rozbudowane polisy, tutaj stawka za każdy dzień ochrony rośnie do kilkunastu złotych. Wówczas zakup polisy na okres 5 dni będzie oznaczać wydatek rzędu niespełna 80-90 złotych.

Jakie koszty może pokryć ubezpieczenie turystyczne na Ukrainie?

Absolutnie kluczowym aspektem przy zakupie polisy turystycznej są wspomniane już koszty leczenia. Taka suma musi pozwolić na opłacenie wydatków związanych z:

  • hospitalizacją na terytorium Ukrainy (w tym także leczeniem COVID-19);
  • zakupem lekarstw i innych środków medycznych;
  • uzyskaniem pomocy lekarskiej w poradni lub innym ośrodku;
  • transportem medycznym i transportem powrotnym do kraju;
  • przewozem zwłok do Polski.

Poza tym warto zwrócić uwagę na świadczenia dodatkowe dostępne przy zakupie polisy. Mogą one zapewnić między innymi:

  • ochronę bagażu;
  • dodatkowe NNW i OC;
  • wsparcie koordynatora (polisa assistance).

Podsumowanie

Większość dostępnych ubezpieczeń turystycznych na Ukrainę obejmuje ochronę przed koronawirusem. Dla bezpieczeństwa warto jednak sprawdzić, czy okoliczności związane z epidemią nie widnieją w wyłączeniach odpowiedzialności. Ponadto należy także zadbać o to, aby sama polisa miała odpowiednio szeroki zakres ochrony. W ubezpieczeniach turystycznych największą uwagę trzeba zwracać na koszty leczenia, które powinny być wysokie lub nielimitowane. Bardziej wymagający turyści mogą również skorzystać ze świadczeń dodatkowych, takich jak: ochrona bagażu, assistance lub dodatkowe OC.