Ubezpieczenie na życie a koronawirus

Ochrona udzielana w ramach ubezpieczeń na życie obejmuje przede wszystkim ryzyko zgonu oraz poważnej choroby. Nic więc dziwnego, że podczas pandemii zainteresowanie takimi polisami stało się zdecydowanie większe. Posiadacze wspomnianych świadczeń chcą mieć pewność, iż polisa zapewni im pomoc w razie ewentualnej choroby. Dlatego często pojawiają się pytania dotyczące zależności na linii ubezpieczenie na życie a koronawirus. Czy polisy tego typu rzeczywiście zapewnią pomoc w razie zachorowania na COVID-19?

Ubezpieczenie na życie a koronawirus – jaki jest zakres polisy?

Każda polisa ubezpieczeniowa posiada ściśle zdefiniowany zakres ochrony. To właśnie on określa sytuacje, w których posiadacz ubezpieczenia może uzyskać odszkodowanie. W przypadku ubezpieczeń na życie ochrona zazwyczaj obejmuje ryzyka, takie jak:

  • nagły zgon;
  • poważna choroba;
  • pobyt w szpitalu.

Ze względu na panującą pandemię coraz więcej osób rozważa zakup ubezpieczenia na życie. Taka polisa miałaby stanowić formę zabezpieczenia na wypadek ewentualnej choroby. Jednak czy jest to w ogóle możliwe?

Wszystko zależy od zakresu wybranego ubezpieczenia. Aby nieco bardziej wyjaśnić tę kwestię, należy wziąć pod uwagę opisane wyżej ryzyka. Jeżeli chodzi o hospitalizację spowodowaną przez COVID-19, ubezpieczenie powinno zapewnić odszkodowanie. Wynika to z faktu, że większość asekuratorów przyznaje rekompensatę finansową niezależnie od przyczyny pobytu w szpitalu. Jedynym wyjątkiem od tej reguły są okoliczności zawarte w wykazie wyłączeń odpowiedzialności.

Nieco inaczej jest w przypadku odszkodowań przyznawanych z tytułu poważnej choroby. Warto bowiem wiedzieć, że większość ubezpieczycieli nie zalicza COVID-19 do grona poważnych schorzeń. Tym samym przechorowanie koronawirusa wcale nie musi uprawniać do otrzymania rekompensaty finansowej. Takie odszkodowanie może zapewnić ubezpieczenie chroniące przed nagłą chorobą. Jednak ten zapis znajduje się tylko w niektórych polisach na życie.

Tutaj należy wspomnieć o jeszcze jednym problemie. Spora część ubezpieczycieli uwzględnia stan epidemii lub pandemii w wykazie wyłączeń odpowiedzialności. Oznacza to, że polisy zawierające taki zapis nie zapewnią wówczas żadnej ochrony. Na szczęście większość asekuratorów przystosowała swoje świadczenia do obecnej sytuacji, dzięki czemu wspomniany zapis występuje tylko okazjonalnie. Niemniej uważna lektura warunków ubezpieczenia to konieczność!

Ile kosztuje ubezpieczenie na życie w czasie pandemii koronawirusa?

Zapewnij sobie spokojny urlop
Nawet 50% taniej za pełen pakiet ochrony

Ceny poszczególnych ubezpieczeń na życie mogą być zupełnie inne. Z czego to wynika? Przede wszystkim z różnic w zakresie ochrony. Zazwyczaj polisy zapewniające bardziej kompleksową ochronę oraz świadczenia dodatkowe są wyraźnie droższe. Niestety, niższa składka ubezpieczenia często wynika z pewnych braków w zakresie ochrony.

Trzeba jednak przyznać, że pandemia koronawirusa nie miała aż tak dużego wpływu na ceny opisywanych świadczeń. W istocie składki takich ubezpieczeń pozostały na podobnym poziomie. Najtańsze polisy na życie obejmujące ochronę przed koronawirusem można kupić już za około 15-30 złotych miesięcznie. Co jasne, takie polisy zapewniają jedynie dostęp do podstawowych świadczeń. Aby uzyskać kompleksową ochronę, należy kupić bardziej rozbudowane ubezpieczenie. To z kolei będzie już oznaczać wydatek rzędu kilkudziesięciu złotych miesięcznie.

Jakie ubezpieczenie wybrać w dobie pandemii koronawirusa?

Na podstawie wymienionych wyżej informacji można wskazać kilka ważnych aspektów, którymi powinno się cechować dobre ubezpieczenie na życie. O czym warto zatem pamiętać przy zakupie takiego świadczenia?

Przede wszystkim polisa musi gwarantować odszkodowanie w przypadku ciężkiego przebiegu COVID-19. Taka rekompensata zazwyczaj będzie przysługiwać jedynie podczas hospitalizacji. Niemniej wybrane ubezpieczenia przewidują także odszkodowanie za nagłą chorobę. Zapis tego typu jest niezwykle istotny w odniesieniu do COVID-19.

Ponadto przy zakupie świadczenia należy upewnić się, że stan epidemii/pandemii nie został określony jako wyłączenie odpowiedzialności. Jeżeli umowa będzie zawierać takie wyłączenie, polisa nie zapewni żadnego wsparcia w razie choroby.

Bardzo dużym udogodnieniem w przypadku zakażenia koronawirusem będzie również dodatkowy pakiet assistance. Gwarantuje on szeroko rozumianą pomoc zarówno pod względem leczenia, jak i spraw dotyczących życia prywatnego. Oprócz assistance warto również zwrócić uwagę na inne rozszerzenia ochrony. W końcu każde kolejne świadczenie jeszcze bardziej zwiększa zakres ubezpieczenia!

Podsumowanie

Ubezpieczenia na życie w pewien sposób chronią przed skutkami wynikającymi z zakażenia koronawirusem. Posiadacze polis tego typu mogą otrzymać odszkodowanie choćby za pobyt w szpitalu spowodowany COVID-19. Natomiast większość asekuratorów nie uznaje samej infekcji koronawirusem za poważną chorobę, co uniemożliwia otrzymanie rekompensaty finansowej z tego tytułu. Dlatego dokładne zapoznanie się z warunkami ubezpieczenia jest kluczowym aspektem przy podpisywaniu umowy.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia

Warto Wiedzieć