Grupowe ubezpieczenie COVID-19

Wybuch pandemii koronawirusa był prawdziwym szokiem dla ludzi na całym świecie. Mimo tego początkowy niepokój został z czasem zastąpiony przez próby zaadaptowania się do nowej rzeczywistości. Takie próby podjęli choćby ubezpieczyciele, którzy musieli dopasować swoją ofertę do aktualnej sytuacji. W efekcie zakres wielu dostępnych świadczeń został dodatkowo rozszerzony. Świetnym tego przykładem są grupowe ubezpieczenia. Czy takie polisy aktualnie zapewniają ochronę przed koronawirusem? Na jakich zasadach działa grupowe ubezpieczenie COVID-19?

Przed czym chroni grupowe ubezpieczenie COVID-19 w czasach pandemii?

Towarzystwa ubezpieczeniowe rzeczywiście wprowadziły pewne zmiany w warunkach licznych ubezpieczeń. Jest to swoisty paradoks, ponieważ przy dokładnej lekturze treści umów można zauważyć, że polisy już od dawna zapewniają ochronę, która jest szczególnie istotna przy panującej pandemii.

Doskonale widać to na przykładzie grupowych ubezpieczeń. Zazwyczaj jest to standardowe ubezpieczenie na życie, czyli świadczenia zapewniające pomoc w razie nagłej choroby lub zgonu. Toteż ich zakres ochrony wystarczy odnieść do koronawirusa. Wszakże COVID-19 jest wręcz książkowym przykładem nagłej choroby, a niekiedy taka infekcja okazuje się wręcz śmiertelna.

Dlatego można z dużą pewnością stwierdzić, że praktycznie każda grupowa polisa na życie w jakimś stopniu chroni przed COVID-19. Taka ochrona jest dostępna w różnych wariantach, gdyż asekuratorzy definiują jej zakres według własnych założeń. Jednak zazwyczaj ubezpieczenie gwarantuje pomoc w razie hospitalizacji spowodowanej COVID-19. Oprócz tego asekuratorzy powinni wypłacić odszkodowanie, jeśli infekcja koronawirusem okaże się śmiertelna. Wówczas pieniądze trafią do bliskich zmarłego.

Grupowe ubezpieczenie a COVID-19 – jak sprawdzić, czy polisa nas chroni?

Zakres ochrony danego ubezpieczenia zawsze zależy od jego warunków. Dlatego w przypadku jakichkolwiek wątpliwości wystarczy po prostu uważnie przeczytać umowę. Szczególną uwagę należy zwrócić na treść OWU – Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

W tym miejscu warto przytoczyć ważną wskazówkę. Otóż COVID-19 jako choroba wcale nie musi pojawić się w warunkach ubezpieczenia, aby polisa zapewniała ochronę. Wynika to z opisanej wyżej zależności. Jeżeli zatem polisa gwarantuje odszkodowanie np. za pobyt w szpitalu, hospitalizacja spowodowana koronawirusem również uprawnia do otrzymania rekompensaty. Identyczna zasada dotyczy zgonu na skutek nagłej choroby. Od tej reguły istnieje tylko jeden wyjątek. Jeśli stan epidemii/pandemii widnieje w wykazie wyłączeń odpowiedzialności, polisa nie zapewni ochrony!

Jaki zakres mają grupowe ubezpieczenia w dobie pandemii koronawirusa?

Zasadniczy zakres grupowych polis na życie nie uległ znaczącym przeobrażeniom. Rzecz jasna niektórzy asekuratorzy uzupełnili treść umów ubezpieczeniowych poprzez zamieszczenie w nich informacji o koronawirusie. Jednak nawet bez tego grupowe polisy zapewniały dostęp do kilku niezwykle ważnych świadczeń.

Zapewnij sobie spokojny urlop
Nawet 50% taniej za pełen pakiet ochrony

Kluczowe znaczenie mają tutaj dwa wspomniane zapisy, czyli rekompensata finansowa za hospitalizację oraz odszkodowanie wypłacane w razie zgonu. Wysokość tych świadczeń nie jest stała, co oznacza, że zależy ona od warunków konkretnej polisy. Co ciekawe, niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe zapewniają swoim klientom dodatkowe świadczenia przy zakupie polis grupowych. Ich zakres oraz warunki są ustalane indywidualnie, dlatego warto o nie dopytać.

Co istotne, zdecydowana większość grupowych ubezpieczeń nie obejmuje samej infekcji koronawirusem. Dlaczego? Ponieważ z reguły COVID-19 charakteryzuje się stosunkowo niegroźnym przebiegiem. Przez to nie spełnia on definicji „poważnej choroby”. Jeśli jednak polisa chroni również przed nagłym zachorowaniem, zdiagnozowany COVID-19 jak najbardziej jest podstawą do uzyskania rekompensaty finansowej.

Ile kosztuje ubezpieczenie grupowe COVID-19?

Na to pytanie nie można odpowiedzieć w sposób jednoznaczny. Składka polisy zależy bowiem od: warunków ubezpieczenia, liczby osób objętych ochroną oraz innych czynników. Natomiast trzeba podkreślić, że zazwyczaj nie są to duże koszty. Dzięki temu każdy może sobie pozwolić na uzyskanie dodatkowej ochrony w czasach pandemii.

Które ubezpieczenie grupowe wybrać?

Przy zakupie polisy należy mieć w głowie uniwersalną zasadę. Najważniejszym czynnikiem w przypadku ubezpieczeń jest możliwie najszerszy zakres ochrony. Niestety, wiele osób zwraca uwagę wyłącznie na cenę polisy. O ile wysokość składki rzeczywiście ma znaczenie, o tyle nie może ona przysłonić ewentualnych braków w zakresie ochrony.

Idealnym rozwiązaniem będzie więc taka polisa, która gwarantuje szeroki zakres ochrony przy zachowaniu przystępnej ceny.

Podsumowanie

Specyfika ubezpieczeń grupowych sprawia, że zakres większości takich świadczeń obejmuje ewentualną infekcję koronawirusem. Ubezpieczyciel nie musi dodatkowo informować o tym w warunkach polisy, choć jak najbardziej może to zrobić. Z drugiej strony osoba kupująca takie świadczenie musi upewnić się, że stan epidemii/pandemii nie został uznany za jedno z wyłączeń odpowiedzialności. Co do samej ochrony, grupowe ubezpieczenia umożliwiają uzyskanie pomocy finansowej w razie hospitalizacji spowodowanej COVID-19. Pieniądze mogą również trafić do bliskich chorego, jeżeli ten umrze z powodu koronawirusa. Natomiast większość polis nie obejmuje samej infekcji SARS-COV-2, gdyż ubezpieczyciele nie uznają jej za poważną chorobę.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia

Warto Wiedzieć