Ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnego – jak zadbać o swoje bezpieczeństwo po utracie pracy

Utrata pracy może być spowodowana zwolnieniem lub świadomą rezygnacją ze stanowiska. W obydwu przypadkach pojawia się jednak mnóstwo pytań dotyczących bezrobocia. Szczególne duży niepokój budzi fakt, że utrata pracy oznacza automatyczne zaprzestanie płacenia składek zdrowotnych. Jak więc w takiej sytuacji wygląda ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnego? Na jakiej podstawie osoby bez stałej pracy mogą korzystać ze świadczeń medycznych?

Ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnego – jak zadbać o swoje bezpieczeństwo?

Bezpośrednio po utracie pracy nie trzeba od razu przejmować się ubezpieczeniem zdrowotnym. Każda polisa opłacana przez pracodawcę zachowuje bowiem swoją ważność przez 30 dni po zwolnieniu. W tym okresie można normalnie korzystać z opieki lekarskiej i innych podstawowych świadczeń. Dopiero po upływie tych 30 dni należy zadbać o specjalne ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnego. Analogiczna zasada dotyczy osób kończących studia i tracących tym samym prawo do ubezpieczenia z tytułu kontynuowania nauki. Jak można zaradzić temu problemowi?

Przede wszystkim warto rozejrzeć się za nową pracą. Obowiązkiem wszystkich pracodawców jest zapewnienie pracownikowi ubezpieczenia zdrowotnego bezpośrednio po zatrudnieniu. Dlatego też uzyskanie nowej posady pozwoli na zachowanie stałego dostępu do niezbędnych świadczeń. Oczywiście nie zawsze jest to takie proste. Niektórzy mogą nie znaleźć nowej pracy w zaledwie miesiąc po utracie poprzedniego stanowiska. W takim przypadku pozostają dwa rozwiązania – prywatne ubezpieczenie bezrobotnego lub ubezpieczenie z urzędu pracy.

Ubezpieczenie z urzędu pracy – kto i kiedy może je otrzymać?

Przepisy obowiązującego prawa pracy zapewniają każdej osobie przebywającej na bezrobociu dłużej niż miesiąc możliwość rejestracji w urzędzie pracy. Wówczas po uzupełnieniu niezbędnych dokumentów dana osoba będzie formalnie uznana za bezrobotnego. Nie jest to powód do dumy, ale w niektórych przypadkach warto dopełnić tego obowiązku. Dlaczego? Ponieważ tylko ludzie zarejestrowani jako bezrobotni mogą otrzymać ubezpieczenie z urzędu pracy.

Wszystkie urzędy pracy mają ustawowy obowiązek objęcia osób bezrobotnych ubezpieczeniem zdrowotnym. Co istotne, nie ma tutaj żadnego znaczenia to, czy dana osoba dodatkowo otrzymuje zasiłek dla bezrobotnych. Ubezpieczenie należy się każdemu.

Zapewnij sobie spokojny urlop
Nawet 50% taniej za pełen pakiet ochrony

Ubezpieczenie z urzędu pracy może obejmować nie tylko samego bezrobotnego, ale również jego rodzinę i dzieci. Takie świadczenie jest dostępne wyłącznie wtedy, gdy pozostali członkowie rodziny również nie mają ważnego ubezpieczenia zdrowotnego. W takiej sytuacji niezbędne będzie złożenie stosownego wniosku o przyznanie świadczenia najbliższej rodzinie.

Prywatne ubezpieczenie bezrobotnego – dlaczego warto?

Jak już wiadomo, rejestracja w urzędzie pracy nie jest obowiązkowa. Dlatego też część bezrobotnych w ogóle nie korzysta z takiej możliwości. Co trzeba wtedy zrobić, aby wciąż mieć dostęp do opieki lekarskiej? Jedynym rozwiązaniem będzie prywatne ubezpieczenie bezrobotnego.

Prywatne ubezpieczenie można zakupić na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest nabycie polisy bezpośrednio w ZUS-ie. Choć oficjalnie będzie to ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnego, w praktyce jego zakres nie będzie różnił się od normalnych polis dla pracowników. Można zatem uznać, że w taki sposób osoba bezrobotna zachowa swoją dotychczasową ochronę w ramach ubezpieczenia.

Alternatywną będzie zakup polisy zdrowotnej w jednej z firm ubezpieczeniowych. Nie jest to szczególnie trudne zadanie, ponieważ w ofertach wielu asekuratorów można znaleźć także prywatne ubezpieczenie bezrobotnego. Co istotne, zakres ochrony w prywatnych polisach nieraz jest znacznie szerszy niż świadczenia oferowane przez ZUS. Przykładowo, zakup takiego ubezpieczenia umożliwi np. korzystanie z prywatnej opieki medycznej. W związku z tym jest to ciekawe rozwiązanie dla osób bezrobotnych, którym zależy na uzyskaniu dodatkowej ochrony.

Czasowy brak zatrudnienia nie musi więc wcale oznaczać problemów z dostępem do usług medycznych. Ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnego zapewni bowiem możliwość korzystania z dotychczasowej opieki lekarskiej. Warto jednak dokładnie zastanowić się nad tym, jaka polisa będzie korzystniejszym rozwiązaniem. Ubezpieczenie z urzędu pracy wymaga wcześniejszej rejestracji jako osoba bezrobotna, a ponadto samo świadczenie nie jest zgłaszane do ZUS-u. Z kolei polisa oferowana przez ZUS gwarantuje zachowanie dotychczasowego zakresu usług, ale jej zakup będzie już dodatkowo płatny. Jeśli chodzi o prywatne ubezpieczenie bezrobotnego, tutaj asekurator może zapewnić najszerszy zakres ochrony w ramach polisy. Natomiast w tym przypadku zakup ubezpieczenia również oznacza konieczność opłacenia składki. Trzeba zatem mieć na uwadze zalety oraz wady poszczególnych świadczeń.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia

Warto Wiedzieć