Jak otrzymać odszkodowanie za pobyt w szpitalu?

Pobyt w szpitalu z pewnością nie jest przyjemnym doświadczeniem. Nagła hospitalizacja powoduje bowiem liczne problemy, które wcale nie muszą mieć związku ze zdrowiem. Koniec końców w czasie takiego leczenia pacjent nie może wykonywać żadnych obowiązków służbowych. To z kolei może prowadzić do obniżenia poziomu uzyskiwanych dochodów. Dlatego w takiej sytuacji bardzo przydatna będzie dodatkowa rekompensata pieniężna. Można ją uzyskać dzięki posiadanej ochronie w ramach ubezpieczenia. Jak otrzymać odszkodowanie za pobyt w szpitalu? Która polisa zapewni takie wsparcie?

Kto może otrzymać odszkodowanie za pobyt w szpitalu?

Nagła hospitalizacja to jedno z ryzyk ujętych w kilku różnych ubezpieczeniach. Jeżeli dana polisa chroni przed takim zdarzeniem, jej posiadacz będzie mógł uzyskać stosowne odszkodowanie za pobyt w szpitalu.

Taką możliwość zapewnia przede wszystkim ubezpieczenie na życie i ubezpieczenie zdrowotne. Wspomniane polisy mają chronić przed skutkami zdarzeń, które wymuszą przerwanie pracy, a co za tym idzie – doprowadzą do częściowej lub pełnej utraty zdolności zarobkowych.

Ubezpieczenie na życie i zdrowie może zostać kupione w formie świadczenia indywidualnego albo grupowego. Polisy indywidualne są dostępne dla wszystkich zainteresowanych osób. Z kolei polisy grupowe można kupić np. w miejscu pracy. Jednakże obydwa te ubezpieczenia powinny obejmować również pobyt w szpitalu.

Zapewnij sobie spokojny urlop
Nawet 50% taniej za pełen pakiet ochrony

Aby uzyskać odszkodowanie, należy mieć pewność, że zakupiona polisa gwarantuje wsparcie w razie hospitalizacji. W tym celu trzeba bardzo dokładnie przeczytać warunki ubezpieczenia. Jeżeli wybrana polisa nie zapewni takiej ochrony, warto poszukać innego świadczenia.

Jak otrzymać odszkodowanie za pobyt w szpitalu?

Pierwszym krokiem do uzyskania odszkodowania za pobyt w szpitalu będzie poinformowanie asekuratora o hospitalizacji. Można to zrobić choćby poprzez telefon na specjalną infolinię dla klientów. Kolejnym krokiem będzie złożenie wniosku o wypłatę odszkodowania. Do wniosku należy załączyć posiadaną dokumentację medyczną, która potwierdzi pobyt w szpitalu.

Po uzyskaniu wszystkich opisanych wyżej dokumentów asekurator rozpocznie procedurę wypłaty odszkodowania. Posiadacz polisy w ciągu 30 dni od złożenia dokumentów powinien otrzymać decyzję dotyczącą wypłaty środków. Jeżeli będzie ona pozytywna, gotówka trafi bezpośrednio na wskazane konto. Jeśli zaś asekurator odmówi przekazania pieniędzy, posiadacz polisy może napisać odwołanie od tej decyzji ubezpieczyciela.

Potrzebujesz więcej informacji na temat ubezpieczeń zdrowotnych? W takim razie koniecznie zajrzyj do bazy wiedzy, którą można odnaleźć w serwisie Polisoteka.pl.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia

Warto Wiedzieć