Ubezpieczenie turystyczne – najważniejsze informacje

Polisa turystyczna stanowi zdecydowanie najlepszą formą zabezpieczenia dla wszystkich osób udających się na zagraniczne wakacje. Dzięki niej turyści mogą otrzymać refundację kosztów leczenia poza granicami Polski. Jest to podstawowy zapis zawarty we wszystkich polisach tego typu. Ponadto asekuratorzy przygotowali również nieco bardziej rozbudowane warianty ubezpieczeń turystycznych. Takie świadczenia doskonale sprawdzą się w przypadku osób, którym zależy na uzyskaniu szerszej ochrony. Co więc warto wiedzieć o polisach dla podróżnych?

Zwrot kosztów leczenia – kluczowy zapis w polisie turystycznej

Wakacje mają kojarzyć się głównie z wypoczynkiem oraz relaksem. Niestety, rozmaite wypadki losowe mogą poważnie zakłócić trwający urlop. Dlatego turyści powinni być przygotowani na każdą ewentualność. W jaki sposób to zrobić? Przede wszystkim warto zadbać o możliwość skorzystania z pomocy lekarskiej, gdy tylko zajdzie taka potrzeba.

Co jasne, krajowe ubezpieczenie zdrowotne nie działa poza granicami Polski. Turyści mogą natomiast korzystać z karty EKUZ, czyli dokumentu, który również jest wydawany przez NFZ. Trzeba jednak pamiętać, że karta EKUZ ma kilka istotnych ograniczeń. Po pierwsze, możne jej używać wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej oraz państw członkowskich EFTA. Po drugie, karta EKUZ zapewnia refundację tylko tych usług medycznych, które były absolutnie niezbędne. Po trzecie, posiadacze tego dokumentu nie mogą korzystać z prywatnych placówek medycznych.

Tymczasem ubezpieczenia turystyczne nie są objęte podobnymi zasadami. W ich przypadku osoby ubezpieczone mogą korzystać niemal ze wszystkich placówek lekarskich, jeśli zajdzie taka konieczność. Co więcej, prywatne ubezpieczenia są honorowane na całym świecie. Tym samym mogą one uzupełniać, a nawet całkowicie zastępować kartę EKUZ!

Jeżeli chodzi o zwrot kosztów leczenia zagranicznego, asekuratorzy przyznają refundację tylko do określonej kwoty. Jest to tzw. suma ubezpieczenia. Jej wysokość powinna odpowiadać stawkom obowiązującym w danym kraju. Jeżeli miejscowe ceny są wysokie, polisa musi obejmować równie wysoką sumę ubezpieczenia. Jeszcze lepszym rozwiązaniem będzie zakup ubezpieczenia bez limitu dotyczącego kosztów leczenia.

Ubezpieczenie turystyczne i dostępne świadczenia dodatkowe

Zapis dotyczący refundacji kosztów leczenia jest bez wątpienia najistotniejszy. To on powinien więc być jednym z głównych wyznaczników przy zakupie polisy turystycznej. Nie oznacza to jednak, że należy pominąć inne świadczenia stanowiące część takich ubezpieczeń. Asekuratorzy coraz częściej rozszerzają zakres sprzedawanych polis turystycznych, dzięki czemu gwarantują one dostęp do większej liczby świadczeń.

Zapewnij sobie spokojny urlop
Nawet 50% taniej za pełen pakiet ochrony

Rzecz jasna podstawowym rozszerzeniem ochrony w ubezpieczeniach dla podróżnych jest NNW, czyli polisa od następstw nieszczęśliwych wypadków. Dzięki niej turyści mogą uzyskać dodatkowe odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu wynikający ze wspomnianego wypadku. Co istotne, taka rekompensata nie jest przyznawana jako część kosztów leczenia. Odszkodowanie z tytułu NNW ma indywidualny charakter, co oznacza, że można je przeznaczyć na opłacenie innych wydatków (np. kosztów rehabilitacji).

Spora grupa turystów decyduje się także na dodatkowe ubezpieczenie bagażu. Takie rozszerzenie pozwala na otrzymanie rekompensaty finansowej za zniszczenie lub kradzież przewożonych pakunków. Jeśli chodzi o jej wysokość, asekurator powinien zapewnić odszkodowanie odpowiadające przybliżonej wartości bagażu.

Pozostałe rozszerzenia mogące stanowić część ubezpieczeń turystycznych to:

  1. OC – polisa od Odpowiedzialności Cywilnej gwarantuje rekompensatę finansową za szkody, które turysta nieumyślnie wyrządził innym osobom. Dzięki temu winowajca nie musi płacić odszkodowania z własnej kieszeni.
  2. Assistance – ten rodzaj assistance zakłada udzielanie turystom wsparcia dotyczącego kwestii organizacyjnych podczas wyjazdu. Przydzielony asystent może ułatwić np. znalezienie najbliższej placówki medycznej lub zorganizowanie transportu.
  3. Koszty ratownictwa lub akcji poszukiwawczej – takie rozszerzenie jest absolutnie konieczne w przypadku turystów planujących wyjście w wysokie góry lub wypłynięcie na duży akwen wodny. Wówczas polisa zapewni pokrycie kosztów ewentualnej akcji ratunkowej lub poszukiwawczej.

Warto przy tym pamiętać, że każde kolejne rozszerzenie może spowodować wzrost składki ubezpieczenia. Polisy z szerszym zakresem ochrony są co do zasady droższe. Niemniej taka inwestycja może szybko zwrócić się w razie jakichkolwiek problemów podczas wyjazdu.

Podsumowanie

Najważniejszym zadaniem ubezpieczenia dla podróżnych jest zapewnienie turystom darmowego dostępu do zagranicznych placówek medycznych. Pod tym względem największe znaczenie ma zapis dotyczący refundacji kosztów leczenia. Oprócz niego turyści mogą rozszerzyć zakres polisy o inne świadczenia dodatkowe. Najpopularniejszymi rozszerzeniami są: ochrona NNW, dodatkowe ubezpieczenie bagażu, OC, assistance oraz gwarancja pokrycia kosztów ratownictwa.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia

Warto Wiedzieć