ubezpieczenie sprzętu elektronicznego na czas podróży
Ubezpieczenie turystyczne

Jak ubezpieczyć sprzęt elektroniczny na czas podróży?

Jeszcze kilkanaście lat temu przenośna elektronika była dobrem luksusowym. Z tego względu tylko nieliczni turyści decydowali się na zabieranie jej w podróż. Jednak ostatnie lata całkowicie zmieniły wspomnianą tendencję. Obecnie sprzęt elektroniczny stał się powszechny, ponieważ dysponuje nim większość ludzi na świecie. Nic więc dziwnego, że coraz więcej turystów zabiera ze sobą w podróż posiadanie laptopy i inne urządzenia mobilne. Co jasne, takie akcesoria są również podstawowym wyposażeniem dla osób udających się w podróż służbową. Dlatego przy okazji zagranicznych wyjazdów pojawia się jedno podstawowe pytanie – jak ubezpieczyć sprzęt elektroniczny na czas podróży? Jaka polisa może zapewnić kompleksową ochronę przewożonych akcesoriów?

Ubezpieczenie bagażu – czy zabezpieczy ono sprzęt elektroniczny?

Na rynku można bez trudu znaleźć liczne ubezpieczenia przeznaczone dla podróżnych. To zaś oznacza, że jest to bardzo konkurencyjny rynek. Dlatego wielu asekuratorów próbuje przyciągnąć uwagę klientów poprzez rozszerzenie zakresu wszystkich oferowanych świadczeń. Efekt takich działań jest widoczny gołym okiem. Kiedyś polisy turystyczne gwarantowały tylko podstawową ochronę w postaci zwrotu kosztów leczenia zagranicznego. Natomiast aktualnie w ich zakres wchodzą również inne świadczenia, takie jak: OC, NNW albo właśnie ubezpieczenie bagażu.

W teorii oznacza to, że zakup dowolnej polisy turystycznej gwarantuje podstawową ochronę bagażu. Na pewno taka zależność jest więc korzystna dla turystów. Niestety, wspomniane korzyści są zazwyczaj ograniczone za sprawą niskiej sumy ubezpieczenia. Większość ubezpieczycieli w swoich standardowych polisach zapewnia odszkodowanie rzędu kilkuset (rzadziej kilku tysięcy) złotych za zniszczony tudzież skradziony bagaż. Taki limit obowiązuje w niemal wszystkich ubezpieczeniach bagażu o podstawowym zakresie ochrony.

Kwota ta może stanowić adekwatną rekompensatę dla utraty różnych rzeczy osobistych. Jednakże w przypadku elektroniki oraz innych przedmiotów o dużej wartości materialnej podana suma odszkodowania jest po prostu zbyt niska. Toteż standardowe ubezpieczenie bagażu nie będzie dobrym rozwiązaniem w przypadku elektroniki.

Jak ubezpieczyć sprzęt elektroniczny podczas zagranicznej podróży?

Przytoczone wyżej informacje dobitnie pokazują, dlaczego zwykła polisa turystyczna nie zapewni odpowiedniej ochrony w przypadku elektroniki. Zatem jak ubezpieczyć sprzęt elektroniczny na czas podróży? Idealnym rozwiązaniem będzie zakup dedykowanej polisy, której zakres jest w pełni poświęcony ochronie elektroniki.

Takie ubezpieczenia przez naprawdę długi czas znajdowały się tylko w ofertach wąskiego grona asekuratorów. Jednak rosnące oczekiwania turystów skłoniły wielu ubezpieczycieli do rozszerzenia posiadanej oferty. Dzięki temu dedykowane ubezpieczenia sprzętu elektronicznego stały się znacznie popularniejsze i zarazem dużo łatwiej dostępne.

Wspomniane świadczenia są w pełni przystosowane do ochrony sprzętu elektronicznego. Ich zakres w wielu przypadkach jest tworzony indywidualnie. Oznacza to, iż asekurator dopasowuje warunki ubezpieczenia do parametrów konkretnego sprzętu. Jest to bardzo korzystne rozwiązanie dla właściciela elektroniki. Dlaczego? Ponieważ wtedy polisa będzie zapewniać odszkodowanie w 100% odpowiadające wartości przewożonego sprzętu. Dlatego nawet ewentualne zniszczenie lub kradzież elektroniki nie będzie wówczas oznaczać strat finansowych.

Jak ubezpieczyć sprzęt elektroniczny na czas podróży – wyłączenia odpowiedzialności

Zakup dobrego ubezpieczenia stanowi zdecydowanie najlepszy sposób na zabezpieczenie sprzętu elektronicznego w czasie podróży zagranicznej. Jednak wszyscy nabywcy takich świadczeń muszą pamiętać o jednej kluczowej kwestii. Nawet najbardziej kompleksowe ubezpieczenie sprzętu elektronicznego nie zwalnia z obowiązku dbania o posiadane wyposażenie. Należy bowiem pamiętać, że asekurator może w razie potrzeby powołać się na zapis dotyczący wyłączeń odpowiedzialności.

Wykaz wyłączeń odpowiedzialności określa sytuacje zwalniające ubezpieczyciela z obowiązku wypłaty odszkodowania. Dlatego nabywcy ubezpieczeń muszą mieć na uwadze zapisy zawarte w takim wykazie. Jakich sytuacji mogą dotyczyć wyłączenia odpowiedzialności w przypadku polis poświęconych ochronie sprzętu elektronicznego? Na co powinni uważać nabywcy tych świadczeń?

Absolutnie podstawowym wyłączeniem odpowiedzialności jest tzw. rażąca nieodpowiedzialność posiadacza polisy. Zapis ten obejmuje wszystkie czynności i decyzje podjęte przez właściciela polisy, które mogły zwiększyć ryzyko kradzieży lub uszkodzenia sprzętu. Asekurator ma prawo wymagać od swojego klienta, aby ten przestrzegał podstawowych zasad w zakresie bezpiecznego przechowywania elektroniki. Co należy przed to rozumieć? Przede wszystkim elektronikę należy stale przechowywać w miejscu niedostępnym dla innych ludzi. Może więc być to np. specjalna przechowalnia lub zamknięty pokój hotelowy. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt, który został skradziony z ogólnodostępnego miejsca.

To wszystko sprawia, że nawet ubezpieczonego sprzętu nie należy zostawiać bez opieki. O czym jeszcze muszą pamiętać nabywcy takich świadczeń? Asekuratorzy wymagają od swoich klientów dobrego zabezpieczenia sprzętu na czas podróży. Toteż podczas transportu elektronikę trzeba przechowywać w specjalnych futerałach ochronnych, aby zmniejszyć ryzyko jej uszkodzenia. Jest to bardzo ważne, ponieważniewłaściwe zabezpieczenie sprzętu stanowi kolejną podstawę do odmowy wypłaty odszkodowania. Z tego względu turyści powinni się wystrzegać wspomnianych sytuacji.

Podsumowanie

Jeżeli turyści zamierzają zabrać w podróż drogi sprzęt elektroniczny, zwykłe ubezpieczenie bagażu nie będzie dla nich wystarczające. Zakres takich polis jest bowiem zbyt ograniczony, aby zapewnić kompleksową ochronę elektroniki. Dlatego też znacznie lepszym rozwiązaniem będzie dedykowane ubezpieczenie sprzętu elektronicznego. Polisy tego typu są przystosowane do ochrony drogiego wyposażenia. Dzięki temu ich nabywca zyskuje pewność, że w razie uszkodzenia lub kradzieży sprzętu otrzyma stosowne odszkodowanie. Jednak zakup takiej polisy nie zwalnia z obowiązku dbania o przewożone wyposażenie. Pozostawienie sprzętu zupełnie bez opieki lub niewłaściwe zabezpieczenie go na czas transportu zostanie uznane za wyłączenie odpowiedzialności. Wówczas odszkodowanie po prostu nie zostanie wypłacone. Toteż opisywana polisa będzie znakomitą formą dodatkowego zabezpieczenia, ale to właściciel sprzętu wciąż będzie odpowiadać za jego bezpieczeństwo.