Ubezpieczenie NNW w polisach turystycznych

Kiedy ktoś wyjeżdża na urlop, jego największym pragnieniem jest spokojny i udany wypoczynek. Niestety, rzeczywistość ma to do siebie, że może pokrzyżować takie plany w najmniej spodziewany sposób. Doskonałym przykładem sytuacji, która może zakłócić zaplanowany wypoczynek, będzie zwykły nieszczęśliwy wypadek. Choć takie wypadki zdarzają się niemal każdego dnia, podczas zagranicznego urlopu mogą one spowodować wyjątkowo duże problemy. Dobra wiadomość jest taka, że turyści mogą w pewien sposób się przed nimi zabezpieczyć. Wystarczy tylko zdecydować się na zakup odpowiedniej polisy. Jakie korzyści zapewnia ubezpieczenie NNW w polisach turystycznych? Kiedy warto je zakupić?

Ubezpieczenie NNW w polisach turystycznych – na czym polega?

Ubezpieczenie NNW, czyli polisa od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, stanowi naprawdę popularne i zarazem uniwersalne świadczenie. Zakres tej polisy wydaje się jasny. Ma ona bowiem chronić daną osobę (lub grupę osób) przed skutkami nieszczęśliwych wypadków. Co jasne, taka ochrona polega na udzieleniu gwarancji wypłaty stosownego odszkodowania. Konkretna kwota zostanie przekazana, jeżeli osoba/osoby objęte ochroną ulegną nieszczęśliwemu wypadkowi.

Pod tym względem naprawdę duże znaczenie ma stosowana przez ubezpieczyciela definicja nieszczęśliwego wypadku. Powinna ona widnieć w treści podpisywanej umowy ubezpieczeniowej. Zazwyczaj taka definicja obejmuje różne zdarzenia losowe, takie jak:

  • poślizgnięcie się na chodniku;
  • uderzenie przez samochód lub spadający przedmiot;
  • uczestniczenie w wypadku podczas jazdy transportem zbiorowym (np. autobusem).

W ubezpieczeniach turystycznych taka ochrona powinna trwać przez cały okres pobytu poza granicami Polski. Co jasne, należy wliczyć w to także czas spędzony na podróży do innego kraju i czas powrotu.

Ubezpieczenie NNW a koszty leczenia zagranicznego – o czym warto wiedzieć?

Doświadczeni podróżnicy z pewnością wiedzą o tym, że wszystkie polisy turystyczne gwarantują pokrycie kosztów leczenia zagranicznego. Jest to niezwykle ważne świadczenie, ponieważ w wielu krajach turyści muszą samodzielnie zapłacić za uzyskaną opiekę lekarską. Na szczęście ubezpieczenie turystyczne zapewni refundację takich wydatków.

Wszyscy posiadacze ubezpieczeń turystycznych mają więc gwarancję tego, że asekurator pokryje koszty leczenia poza granicami kraju. Przez to niektórzy mogą podważać sens zakupu dodatkowej ochrony NNW. Czy takie podejście jest słuszne? W żadnym wypadku! Ochrona NNW oraz ubezpieczenie kosztów leczenia to dwa zupełnie inne świadczenia. Co więcej, doskonale się one uzupełniają! Ubezpieczenie KL gwarantuje pokrycie kosztów związanych z uzyskaniem opieki medycznej poza granicami kraju. Takie środki praktycznie nie trafiają do poszkodowanych, ponieważ asekuratorzy często rozliczają się bezpośrednio z dyrekcjami placówek medycznych.

Zapewnij sobie spokojny urlop
Nawet 50% taniej za pełen pakiet ochrony

Natomiast ochrona gwarantowana dzięki NNW zapewnia tradycyjną rekompensatę pieniężną, która trafia do poszkodowanego. Co ważne, taka rekompensata NIE powinna służyć do pokrycia kosztów leczenia zagranicznego. Jest ona bowiem dodatkowym wsparciem dla osoby poszkodowanej na skutek nieszczęśliwego wypadku. Tym samym nabywca polisy może zarządzać takimi środkami wedle własnego uznania. Wiele osób przeznacza je choćby na pokrycie kosztów rehabilitacji lub opłacenie innych wydatków.

Na co jeszcze warto zwrócić uwagę? Standardowa polisa NNW obejmuje tylko wypadki, które miały miejsce w czasie zwykłych aktywności. To oznacza, że z takiej polisy nie powinni korzystać np. sportowcy. Koniec końców w czasie uprawiania sportu istnieje zwiększone ryzyko ulegnięcia wypadkowi i doznania urazu. Niestety, standardowe NNW nie zapewni wtedy odszkodowania. Na szczęście sportowcy mogą dokonać zakupu dedykowanej polisy NNW dla aktywnych. Takie ubezpieczenie obejmuje nawet szkody powstałe w czasie uprawiania sportów ekstremalnych albo sportów wysokiego ryzyka. Tym samym będzie to idealny wybór dla amatorów mocnych wrażeń.

Ubezpieczenie NNW w polisach turystycznych – wyłączenia ochrony

W niektórych sytuacjach sam fakt ulegnięcia nieszczęśliwemu wypadkowi nie gwarantuje jeszcze otrzymania rekompensaty finansowej. Wszystkie ubezpieczenia NNW zawierają bowiem specjalne klauzule, które pozwalają asekuratorom na wstrzymanie wypłaty odszkodowania. Do ich aktywacji dochodzi w momencie, kiedy posiadacz polisy złamie zasady podpisanej umowy. Wówczas można mówić o tzw. wyłączeniach ochrony ubezpieczeniowej. Kiedy ubezpieczyciele mogą powołać się na takie zapisy?

Najczęstsze wyłączenia odpowiedzialności dotyczą szkód powstałych w momencie, kiedy turysta znajdował się pod wpływem alkoholu tudzież narkotyków. Ograniczona poczytalność wyraźnie zwiększa ryzyko wszelkich wypadków, dlatego asekuratorzy zawsze zabezpieczają się przed takimi sytuacjami. Kolejnym powszechnie stosowanym wyłączeniem jest złamanie przepisów prawa. Pod tym względem lista potencjalnych przewinień może być bardzo długa. Turysta może np. zignorować zakaz wstępu do danego miejsca, kierować pojazdem bez uprawnień lub wszcząć bójkę. We wszystkich takich przypadkach asekurator odmówi wypłacenia rekompensaty. Jedynym wyjątkiem od tej zasady będą nietypowe okoliczności danego zdarzenia (np. bójka w samoobronie).

Ponadto wszyscy asekuratorzy przed wypłaceniem odszkodowania sprawdzają, czy turysta nie spowodował celowo danej sytuacji. Niestety, próby wyłudzenia odszkodowań zdarzają się dosyć często i ubezpieczyciele biorą to pod uwagę.

Podsumowanie

Ubezpieczenie NNW w polisach turystycznych gwarantuje pomoc turystom poszkodowanym na skutek nieszczęśliwych wypadków. Dzięki polisie NNW poszkodowani mogą liczyć na dodatkową rekompensatę finansową za doznane krzywdy. Co ważne, takie odszkodowanie nie stanowi części kosztów leczenia. Tym samym wszystkie środki trafiają bezpośrednio na konto turysty, który może nimi dowolnie zarządzać. Sama ochrona udzielana w ramach NNW obejmuje naprawdę mnóstwo różnych sytuacji. Jednak turyści muszą również pamiętać o tym, że każda polisa NNW przewiduje określone wyłączenia odpowiedzialności. Ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania za szkody powstałe pod wpływem alkoholu albo narkotyków, a także za szkody spowodowane złamaniem prawa.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia

Warto Wiedzieć