Ubezpieczenie kosztów leczenia

Przy każdym wyjeździe zagranicznym turyści muszą zadbać o własne bezpieczeństwo podczas pobytu w innym kraju. Jest to bardzo istotne, gdyż państwowe ubezpieczenie NFZ obowiązuje wyłącznie na terytorium Polski. Co prawda, naturalnym rozszerzeniem tego świadczenia jest karta EKUZ, ale nawet ona nie zapewnia ochrony poza Europą. Toteż przy wszystkich odleglejszych podróżach obowiązkiem turystów jest zakup prywatnej polisy z gwarancją wysokich kosztów leczenia. Dlaczego wspomniane świadczenie będzie aż tak istotne? Jak wybrać dobre ubezpieczenie kosztów leczenia?

Ubezpieczenie kosztów leczenia – co to jest?

Regulacje dotyczące sposobu działania państwowej opieki zdrowotnej są podobne na całym świecie. W myśl tych zasad darmowe prawo do korzystania ze świadczeń publicznych przysługuje jedynie obywatelom posiadającym ważne ubezpieczenie zdrowotne. Natomiast obcokrajowcy muszą samodzielnie pokrywać koszty związane z udzieleniem im pomocy lekarskiej.

Dlatego we wszystkich dostępnych polisach turystycznych podstawowym świadczeniem jest właśnie ubezpieczenie kosztów leczenia. Dzięki niemu turysta może otrzymać od asekuratora środki na pokrycie wydatków powstałych w czasie leczenia zagranicznego.

Ubezpieczenie kosztów leczenia jest dostępne w dwóch wariantach. Pierwszy z nich zakłada, że w umowie znajdzie się określona suma ubezpieczenia. Jest to maksymalna wysokość rekompensaty, którą może uzyskać turysta. Polisy ze zdefiniowaną sumą ubezpieczenia stanowią większość dostępnych świadczeń. Natomiast druga kategoria obejmuje polisy gwarantujące nielimitowane koszty leczenia. W ich przypadku asekurator musi pokryć wszystkie wydatki związane z pomocą medyczną udzieloną posiadaczowi ubezpieczenia. Co jasne, taki wariant stanowi dużo korzystniejszą alternatywę dla turystów. Niestety, polisy obejmujące nielimitowane koszty leczenia są co do zasady droższe, a ich dostępność nie jest aż tak duża. Z drugiej strony tylko takie polisy mogą stanowić kompleksowe zabezpieczenie, niezależnie od wybranego celu podróży.

Ubezpieczenie kosztów leczenia a karta EKUZ – jakie są różnice?

Zapewnij sobie spokojny urlop
Nawet 50% taniej za pełen pakiet ochrony

Dla wielu osób to karta EKUZ jest podstawowym zabezpieczeniem w czasie zagranicznych wyjazdów. Ten wydawany przez NFZ dokument uprawnia turystę do uzyskania zwrotu wydatków poniesionych podczas zagranicznego leczenia. Trzeba jednak podkreślić, że ochrona udzielana w ramach karty EKUZ nie jest pełna. Opisywany dokument ma bowiem kilka istotnych braków.

Na szczęście dobra polisa turystyczna rekompensuje braki w zakresie karty EKUZ. Pod tym względem należy zwrócić uwagę na trzy kluczowe aspekty:

  1. Zakres terytorialny – prywatne ubezpieczenia turystyczne mogą zagwarantować ochronę w czasie podróży po całym świecie. Natomiast karta EKUZ zachowuje ważność tylko na terytorium państw należących do UE/EFTA. Oznacza to, że przy wyjeździe na inny kontynent karta EKUZ staje się zupełnie nieprzydatna.
  2. Dostęp do prywatnej opieki lekarskiej – głównym założeniem karty EKUZ jest zapewnienie turyście tych samych praw, które przysługują ubezpieczonym obywatelom danego kraju. Taki zakres ochrony nie obejmuje więc prywatnej opieki lekarskiej. Jest to duży problem, ponieważ w wielu państwach standardy prywatnych placówek medycznych są zdecydowanie wyższe. Na szczęście ubezpieczenie kosztów leczenia pozwala na korzystanie zarówno z publicznych, jak i prywatnych punktów. Asekurator w obydwu tych przypadkach zapewni stosowną refundację.
  3. Szersza lista refundowanych świadczeń – ubezpieczenie kosztów leczenia przewiduje możliwość skorzystania z pomocy lekarskiej, gdy tylko zajdzie taka potrzeba. Natomiast zakres karty EKUZ jest uzależniony od zasad refundacji obowiązujących w danym państwie. Przez to turyści mogą być zobowiązani do częściowego pokrycia kosztów leczenia. W przypadku prywatnych polis nie ma takiego problemu, gdyż asekurator bierze na siebie nawet takie wydatki.

Podsumowanie

Ubezpieczenie kosztów leczenia to absolutnie kluczowy zapis znajdujący się we wszystkich polisach turystycznych. Nabywcy takich świadczeń uzyskują gwarancję tego, że asekurator pokryje ewentualne koszty ich zagranicznego leczenia. Polisy tego typu mogą zapewniać nielimitowaną refundację wspomnianych wydatków, choć dużo częściej zakładają one przyznanie konkretnej sumy ubezpieczenia. Biorąc pod uwagę zakres takich świadczeń i zakres kart EKUZ – ubezpieczenie kosztów leczenia gwarantuje zdecydowanie szerszą ochronę. Dlatego zazwyczaj to właśnie taka polisa będzie lepszym i bardziej kompleksowym rozwiązaniem.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia

Warto Wiedzieć