Ubezpieczenie bagażu i sprzętu sportowego – cenny dodatek do polisy turystycznej

Wyjazd zagraniczny nierozerwalnie łączy się z koniecznością przewiezienia określonego bagażu. Jeżeli ktoś planuje podróż służbową, część jego pakunków zazwyczaj stanowią przedmioty o wysokiej wartości materialnej (np. laptopy, tablety). Turyści nie zawsze zabierają ze sobą elektronikę, ale w ich przypadku rolę cennego bagażu przejmują choćby aparaty fotograficzne. Natomiast osoby z zamiłowaniem do sportu często przewożą sprzęt potrzebny do uprawiania danej dyscypliny. Co łączy wszystkie te przypadki? Otóż w każdej wymienionej sytuacji dodatkowe ubezpieczenie bagażu lub sprzętu sportowego będzie znakomitym zabezpieczeniem. Jaki jest zakres takich świadczeń i kiedy warto kupić jedno z nich?

Ubezpieczenie bagażu – co to jest i jaki jest jego zakres ochrony?

Dodatkowe ubezpieczenie bagażu to polisa zapewniająca ochronę przewożonych pakunków. W przypadku tego świadczenia trudno byłoby sformułować bardziej precyzyjną definicję. Dlaczego? Albowiem poszczególne polisy chroniące bagaż mogą mieć zupełnie inne warunki. Dlatego w ich przypadku jedynym wyznacznikiem są indywidualne OWU – Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Uważna lektura tego dokumentu przed zakupem polisy jest absolutnie niezbędna.

Co jasne, większość takich świadczeń ma kilka cech wspólnych. Najważniejsze podobieństwo dotyczy gwarantowanego zakresu ochrony. Ubezpieczenie bagażu z reguły zapewnia odszkodowanie w trzech przypadkach:

  • zgubienia przewożonego bagażu;
  • zniszczenia/uszkodzenia pakunków;
  • kradzieży bagażu.

Każda z opisanych sytuacji powinna uprawniać posiadacza polisy do uzyskania rekompensaty finansowej. Jej wysokość będzie zależeć od rodzaju zaistniałej szkody. Kradzież i zniszczenie przewożonego bagażu z reguły gwarantuje 100% wysokości odszkodowania. Natomiast przy zgubieniu (rozumianym jako opóźnienie w transporcie) lub uszkodzeniu bagażu wysokość rekompensaty jest nieco mniejsza.

Ubezpieczenie sprzętu sportowego – co może obejmować?

Na bardzo podobnych zasadach działa ubezpieczenie sprzętu sportowego. Jak sama nazwa wskazuje, taka polisa ma zabezpieczać wyposażenie niezbędne do uprawiania wybranej dyscypliny. Pewną wadą opisywanych świadczeń jest stosunkowo ograniczony charakter. Większość asekuratorów oferuje bowiem możliwość ubezpieczenia wyłącznie określonych akcesoriów. Najczęściej jest to:

  • wyposażenie narciarskie lub snowboardowe;
  • deski, sprzęt do nurkowania i inne akcesoria używane w sportach wodnych;
  • rowery;
  • sprzęt do tenisa;
  • wyposażenie do wspinaczki wysokogórskiej.

Jeżeli ktoś planuje zabezpieczyć inne akcesoria, musi zapytać asekuratora o możliwość przygotowania indywidualnej oferty.

Sam zakres ubezpieczeń sprzętu sportowego praktycznie nie różni się od zakresu polis chroniących bagaż. Tutaj również zakres ochrony opiera się trzech aspektach, czyli: zgubieniu, kradzieży lub zniszczeniu zabezpieczonego wyposażenia.

Zapewnij sobie spokojny urlop
Nawet 50% taniej za pełen pakiet ochrony

Suma ubezpieczenia, czyli jak wysokie odszkodowanie można uzyskać?

Podobieństwa między ubezpieczeniami bagażu i sprzętu sportowego są doskonale widoczne. Trzeba jednak wspomnieć o bardzo istotnej różnicy między tymi świadczeniami. Dotyczy ona sumy ubezpieczenia, czyli zapisu warunkującego maksymalną kwotę odszkodowania, które przysługuje posiadaczowi polisy.

Ogólna zależność jest następująca – ubezpieczenie sprzętu sportowego zapewnia wyższe odszkodowanie niż polisa chroniąca bagaż. Z czego wynika taka reguła? Przede wszystkim z faktu, że profesjonalne wyposażenie sportowe ma zazwyczaj bardzo wysoką wartość materialną. Tymczasem standardowy bagaż zabierany przez większość turystów składa się przede wszystkim z rzeczy codziennego użytku. Toteż w przypadku takich pakunków potencjalne straty finansowe nie będą aż tak wysokie.

Opisane czynniki znajdują odzwierciedlenie w gwarantowanej sumie ubezpieczenia. Co jasne, należy mieć na uwadze to, że poszczególne polisy mogą zapewniać inną kwotę odszkodowania. Jednak dla celów porównawczych warto przedstawić uśrednione wyliczenia:

  • średnia suma ubezpieczenia w polisach chroniących bagaż wynosi 500-5000 złotych;
  • odszkodowania wypłacane w ramach ubezpieczenia sprzętu sportowego to kwoty rzędu 2500-10000 złotych.

Tak szeroki przedział wynika z wielu dostępnych wariantów opisywanych świadczeń. Zazwyczaj droższe polisy zapewniają wyższe odszkodowanie. Dlatego przed podpisaniem umowy warto dobrze przemyśleć swój wybór.

Jak kupić ubezpieczenie bagażu/sprzętu sportowego?

Asekuratorzy prowadzący sprzedaż polis turystycznych mogą oferować dodatkowe ubezpieczenie bagażu lub sprzętu sportowego na dwa sposoby. Pierwszy scenariusz zakłada, że takie świadczenie będzie częścią polisy turystycznej. Natomiast w drugim wariancie ubezpieczenie bagażu ma charakter indywidualny, co oznacza, że można je kupić oddzielnie.

Jeżeli chodzi o ceny takich świadczeń, są one mocno zróżnicowane. Składka w najtańszych ubezpieczeniach bagażu wynosi kilka złotych za każdy dzień ochrony. Na nieco większy wydatek muszą przygotować się osoby zamierzające ubezpieczyć sprzęt sportowy. W przypadku takich świadczeń stawka wynosi już kilkanaście złotych za jeden dzień. Niektóre najbardziej rozbudowane polisy tego typu mogą być jeszcze droższe. Jednak stanowią one wyjątek od reguły.

Podsumowanie

Ubezpieczenie bagażu zapewnia rekompensatę finansową za zniszczony, zgubiony lub skradziony bagaż. Co istotne, ubezpieczenie sprzętu sportowego ma bardzo podobne warunki. Warto jednak pamiętać, że wyposażenie sportowe jest zazwyczaj objęte wyższą sumą ubezpieczenia niż zwykły bagaż. Tym samym posiadacze takich świadczeń mogą uzyskać większe odszkodowanie. Obydwa opisane świadczenia są dostępne jako część polisy turystycznej. Tylko nieliczni asekuratorzy oferują je jako oddzielne świadczenia. Na szczęście ich zakup nie będzie dużym wydatkiem, gdyż składka za jeden dzień ochrony wyniesie kilka lub kilkanaście złotych.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia

Warto Wiedzieć