Turystyczne assistance
Ubezpieczenie turystyczne

Turystyczne assistance

Najważniejszym celem ubezpieczeń dla podróżnych jest zapewnienie turystom pomocy w razie nagłych problemów podczas pobytu zagranicznego. Takie wsparcie opiera się przede wszystkim na zagwarantowaniu refundacji kosztów związanych z uzyskaniem opieki lekarskiej poza granicami Polski. Jednakże obecnie w zakresie ubezpieczenia turystycznego coraz częściej znajdują się również inne świadczenia. Jednym z nich jest turystyczne assistance, czyli ubezpieczenie o naprawdę szerokim zakresie. Jakie korzyści może zapewnić assistance i kto powinien szczególnie mocno zastanowić się nad zakupem tego świadczenia?

Turystyczne assistance – co to jest i jakie korzyści zapewnia?

Polisy assistance z wielu względów są dość unikalnym typem ubezpieczeń. Najlepiej świadczy o tym fakt, iż mają one bardzo mocno rozbudowany zakres. Zasadniczo celem polis assistance jest zapewnienie szeroko rozumianej pomocy w określonych sytuacjach. Przykładowo, posiadacze drogowych polis assistance mogą liczyć na uzyskanie wsparcia w przypadku nagłych problemów z samochodem. Z kolei posiadacze medycznego assistance otrzymają pomoc np. w planowaniu oraz organizacji leczenia.

Jeżeli chodzi o turystyczne assistance, zasada działania tej polisy jest bardzo podobna. Assistance gwarantuje turystom dostęp do specjalnej infolinii, dzięki której mogą oni uzyskać pomoc w wielu sprawach dotyczących podróży. Tak naprawdę trudno byłoby przedstawić cały zakres polis assistance, dlatego warto przytoczyć kilka usług świadczonych w ramach tej polisy:

  • pomoc w organizacji leczenia zagranicznego;
  • wsparcie w zmianie planu podróży;
  • wyszukiwanie oraz rezerwowanie biletów na połączenia lotnicze;
  • zapewnienie wsparcia w przypadku zgubienia dokumentów;
  • udzielenie podstawowej pomocy prawnej.

Co jasne, są to tylko wybrane świadczenia, które mogą znaleźć się w zakresach polis assistance. Warto bowiem pamiętać, że ubezpieczenia assistance stanowią zróżnicowaną grupę świadczeń. Tym samym poszczególne polisy tego typu mogą być zupełnie inne.

Turystyczne assistance – dlaczego warto zakupić takie ubezpieczenie?

Powyższe informacje pokazują, że ubezpieczenie turystyczne assistance może ułatwić załatwienie naprawdę wielu spraw związanych z pobytem zagranicznym. Jest więc to jeden z kilku istotnych argumentów przemawiających za zakupem takiej polisy. O czym jeszcze warto pamiętać?

Przede wszystkim polisa assistance będzie cennym wsparciem dla osób, które tylko okazjonalnie podróżują do innych krajów. Takie osoby mogą mieć pewne problemy z odnalezieniem się w nowym otoczeniu. Dlatego pomoc ze strony asekuratora będzie w tym przypadku naprawdę ważna. Turystyczna polisa assistance może również okazać się pomocna przy pierwszej wizycie w danym kraju. Trzeba bowiem pamiętać, że zasady obowiązujące w niektórych państwach mogą być zgoła inne od powszechnie stosowanych norm. Toteż nawet tym doświadczonym podróżnikom przyda się wtedy dodatkowe wsparcie.

Co ważne, bardziej rozbudowane warianty polis assistance zapewniają także szereg dodatkowych świadczeń. Ich posiadacze mogą liczyć np. na zorganizowanie transportu i zakwaterowania dla bliskiej osoby. Jeżeli tylko obecność krewnego będzie uzasadniona z punktu widzenia zaistniałej sytuacji, asekurator powinien pokryć koszty związane z jej przyjazdem. Poza tym w turystycznych ubezpieczeniach assistance mogą znaleźć się również świadczenia dotyczące opieki nad dziećmi lub ubezpieczenia nieruchomości na czas podróży.

To wszystko sprawia, że polisy assistance dla podróżnych mają bardzo uniwersalny zakres ochrony. Każdy turysta może zatem dopasować takie świadczenie do swoich indywidualnych potrzeb oraz wymagań. Z tego względu ubezpieczenia assistance warto polecić wszystkim turystom!

Podsumowanie

Turystyczna polisa assistance jest świadczeniem zapewniającym turyście szeroko rozumianą pomoc w czasie podróży zagranicznej. Takie wsparcie obejmuje przede wszystkim pomoc w załatwieniu wszelkich formalności związanych np. z leczeniem zagranicznym. Ponadto asekuratorzy z reguły pomagają klientom, którzy z różnych względów muszą zmienić plan podróży lub przedwcześnie ją przerwać. We wszystkich wymienionych sytuacjach posiadacze polis assistance będą mogli liczyć na dodatkowe wsparcie ze strony asekuratora. Taka pomoc będzie szczególnie istotna dla tych osób, które dość rzadko podróżują poza granicę kraju. Natomiast zakres najbardziej rozbudowanych polis assistance jest na tyle szeroki, że dosłownie każdy posiadacz takiego świadczenia zyska określone korzyści!