Skrót NNW w polisie turystycznej
Ubezpieczenie turystyczne

Skrót NNW w polisie turystycznej

Ubezpieczenia turystyczne to polisy o bardzo szerokim zakresie ochrony, które może obejmować nawet kilkanaście różnych świadczeń. Z tego powodu niektórzy ubezpieczyciele używają skrótów opisujących poszczególne elementy wybranej polisy. W teorii ma to zwiększyć przejrzystość całej umowy oraz ułatwić zapoznanie się z jej treścią. Jednakże osoby zainteresowane zakupem danego świadczenia muszą wiedzieć, co oznaczają poszczególne skróty. W przeciwnym wypadku trudno będzie poznać oraz zrozumieć warunki danego ubezpieczenia. Co więc oznacza skrót NNW w polisie turystycznej i jak należy go interpretować?

Skrót NNW w polisie turystycznej – co oznacza?

Jeżeli kupujący miał jakąkolwiek styczność z ubezpieczeniami, odczytanie skrótu NNW nie będzie dla niego żadnym problemem. Wszystkim pozostałym osobom pozostaje wyjaśnić, że skrót NNW oznacza Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków. Obecność takiego skrótu w treści podpisywanej umowy jest bardzo istotna. Oznacza to, że ubezpieczenie zapewnia dodatkowe odszkodowanie w razie doznania szkód na skutek nieszczęśliwego wypadku.

Ochrona NNW w polisie turystycznej – kto może z niej skorzystać?

Nieszczęśliwe wypadki przytrafiają się dosłownie w każdym miejscu na świecie. Niestety, taka sytuacja może być szczególnie problematyczna dla osób, które akurat przebywają poza granicami swojego kraju. Dlatego tak ważne jest to, aby przed zaplanowanym wyjazdem zagranicznym kupić kompleksowe ubezpieczenie turystyczne.

Co prawda, każda taka polisa powinna zapewnić turyście zwrot kosztów leczenia zagranicznego. To oznacza, że asekurator samodzielnie pokryje wydatki związane z udzieleniem turyście pomocy medycznej. Jednakże dodatkowa ochrona NNW w polisie turystycznej jest wówczas równie istotna. Dzięki NNW poszkodowany będzie mógł liczyć na uzyskanie dodatkowego odszkodowania za doznane krzywdy. Co ważne, taka rekompensata nie stanowi elementu wspomnianych wcześniej kosztów leczenia zagranicznego. Jest to zupełnie odrębne świadczenie, które poszkodowany może przeznaczyć na wybrany przez siebie cel.

Jeśli chodzi o wysokość takiej rekompensaty finansowej, zależy ona od wybranego wariantu polisy. Bardzo często decyduje o niej składka ubezpieczenia. Droższe ubezpieczenia turystyczne z reguły zapewniają wyższe odszkodowania za doznane szkody. Taka zależność odnosi się również do opisywanej ochrony NNW. Tym samym zakup polisy z dodatkową ochroną NNW zawsze będzie dobrą inwestycją.

W przypadku NNW nie ma więc mowy o szczególnych wskazaniach do zakupu ubezpieczenia. Koniec końców wszyscy turyści są w mniejszym lub większym stopniu narażeni na ryzyko nieszczęśliwego wypadku. Dlatego taka ochrona przyda się dosłownie każdemu człowiekowi, który planuje zagraniczną podróż.

Podsumowanie

Skrót NNW w polisie turystycznej oznacza ochronę przed tzw. Następstwami Nieszczęśliwych Wypadków. Dzięki temu świadczeniu osoba poszkodowana na skutek wypadku może otrzymać dodatkowe odszkodowanie. Co istotne, takie środki są wypłacane oddzielnie od kosztów leczenia zagranicznego. To z kolei sprawia, że nie obniżają one łącznej sumy odszkodowania. Ubezpieczenie turystyczne z dodatkową ochroną NNW przyda się w czasie każdej zagranicznej podróży. Jest więc to jedno z tych świadczeń, które można polecić dosłownie wszystkim osobom.