Skrót KR w polisie turystycznej
Ubezpieczenie turystyczne

Skrót KR w polisie turystycznej

Ubezpieczenia turystyczne w ostatnich latach zyskały naprawdę olbrzymią popularność. Nic więc dziwnego, że rosnąć zaczęły także oczekiwania turystów, którzy są zainteresowani zakupem takich świadczeń. Aby móc im sprostać, asekuratorzy coraz bardziej rozszerzają zakres oferowanych polis dla podróżnych. Obecnie w standardowym ubezpieczeniu tego typu można znaleźć przynajmniej kilka różnych świadczeń. To z kolei sprawia, że niektórzy ubezpieczyciele stosują określone skróty w celu identyfikacji poszczególnych zapisów. Jednym z nich jest choćby skrót KR, który widnieje głównie w tych najbardziej rozbudowanych ubezpieczeniach turystycznych. Co oznacza skrót KR w polisie turystycznej?

Skrót KR w polisie turystycznej – co on dokładnie oznacza?

Ubezpieczyciele mogą zamieścić wiele różnych skrótów w opisie danej polisy. Jednakże skrót KR pojawia się stosunkowo rzadko. Z czego to wynika? Otóż skrót KR oznacza po prostu koszty ratownictwa. Jest więc to zapis gwarantujący pokrycie kosztów związanych z organizacją specjalnej akcji ratunkowej lub poszukiwawczej. Taka akcja będzie niezbędna, jeżeli turysta np. zaginie w niedostępnym obszarze górskim.

Kto i kiedy powinien zakupić polisę z kosztami ratownictwa?

Co istotne, zapis dotyczący kosztów ratownictwa (KR) nie odnosi się do wszystkich takich usług. Ogólne ratownictwo medyczne, czyli np. przetransportowanie rannego do najbliższego szpitala, zazwyczaj nie generuje żadnych dodatkowych kosztów. Jest ono bowiem objęte refundacją w ramach zwykłego ubezpieczenia zdrowotnego lub ubezpieczenia turystycznego.

Natomiast omawiany zapis dotyczy głównie wspomnianych wyżej akcji specjalistycznych, które generują zdecydowanie największe koszty. To właśnie bardzo wysokie koszty decydują o tym, że specjalistyczne akcje ratunkowe nie podlegają standardowej refundacji. Dlatego turyści mogą z nich skorzystać, ale później będą musieli za to zapłacić.

Na szczęście zapis KR, czyli ubezpieczenie od kosztów ratownictwa, zapewnia zwrot kosztów zorganizowania akcji o charakterze poszukiwawczym i ratunkowym. Co jasne, ubezpieczyciele określają pewien limit takiej refundacji. Jednak z reguły jest on na tyle wysoki, że umożliwia pokrycie wszystkich powstałych kosztów.

Czy KR muszą znaleźć się w polisie turystycznej? Niekoniecznie. Jeżeli turysta zamierza spędzić cały swój urlop w sercu dużego miasta, opisywane świadczenie prawdopodobnie mu się nie przyda. Jednak KR będą bardzo istotne dla wszystkich osób planujących np. wędrówki górskie albo wypływanie na otwarte akweny wodne. Wówczas polisa z dodatkowymi kosztami ratownictwa zapewni im możliwość uzyskania pomocy bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat!

Podsumowanie

Skrót KR obecny w niektórych polisach turystycznych oznacza koszty ratownictwa. Jest więc to zapis, który gwarantuje pokrycie kosztów związanych ze zorganizowaniem specjalistycznej akcji o charakterze ratunkowym lub poszukiwawczym. Nie dotyczy on jednak zwykłego ratownictwa, gdyż ono jest objęte standardowym ubezpieczeniem zdrowotnym lub turystycznym. Niemniej polisa z KR przyda się wszystkim turystom planującym wycieczki w trudno dostępne miejsca. Mogą to być np. obszerne parki narodowe, odcinki pasma górskiego, a także otwarte akweny wodne. Do takich miejsc zazwyczaj nie dotrą zwykli ratownicy, co będzie oznaczać konieczność zorganizowania specjalistycznej akcji. Aby więc uniknąć konieczności płacenia za uzyskanie takiej pomocy, turyści powinni z wyprzedzeniem zaopatrzyć się w stosowną polisę.