Signal Iduna – Bezpieczne Podróże! Ubezpieczenie na wyjazd zagraniczny

Dalekie wyjazdy służbowe lub wypoczynkowe były niegdyś rzadkością. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu podróżowanie wiązało się z relatywnie dużymi wydatkami, przez co niewiele osób uczestniczyło w organizowanych wycieczkach. Zmianę przyniósł dopiero rozwój komunikacji lotniczej, a także rozbudowa globalnej infrastruktury turystycznej. Podróżowanie stało się dużo łatwiejsze, choć poprawie uległo również bezpieczeństwo turystów. Obecnie najlepszym sposobem na zapewnienie sobie spokojnej podróży jest wykupienie specjalnego ubezpieczenia. Oczywiście każde towarzystwo ubezpieczeniowe posiada w swojej ofercie polisy przeznaczone dla osób podróżujących. Szczególną uwagę warto zwrócić na pakiet firmy Signal Iduna – Bezpieczne Podróże. Na jakie korzyści mogą liczyć turyści posiadający wspomnianą polisę?

Signal Iduna – Bezpieczne Podróże. Warianty ubezpieczenia

Pakiet ubezpieczeń podróżnych Signal Iduna – Bezpieczne Podróże, jest dostępny w dwóch wariantach. Pierwszy z nich to ubezpieczenie w wersji Bezpieczne Podróże Travel. Jak sama nazwa wskazuje, ten rodzaj polisy dotyczy głównie wyjazdów w celach turystycznych. Zakres ubezpieczenia obejmuje wszystkie najważniejsze świadczenia: opłacenie kosztów związanych z udzieleniem pomocy medycznej, odszkodowanie w przypadku nieszczęśliwego wypadku, a także udzielenie ewentualnej pomocy prawnej. Pakiet ubezpieczenia można rozszerzyć o ubezpieczenie bagażu, OC w życiu prywatnym.

Drugim wariantem ubezpieczenia jest pakiet Signal Iduna – Bezpieczne Podróże Business. Polisa została przygotowana z myślą o ludziach, którzy często podróżują w celach służbowych. Wersja Business poza standardowymi świadczeniami uwzględnia również: dodatkowe usługi w ramach przysługującego assistance, wydłużony okres obowiązywania umowy (ubezpieczenie długoterminowe) oraz możliwość zakupu polisy grupowej. Takie rozwiązanie sprawdzi się szczególnie dobrze podczas organizacji wyjazdu służbowego, w którym będzie uczestniczyć liczna delegacja złożona z pracowników oraz kadry kierowniczej.

Co można zyskać poprzez zakup ubezpieczenia w wersji rozszerzonej?

Zapewnij sobie spokojny urlop
Nawet 50% taniej za pełen pakiet ochrony

Bardziej wymagający klienci mogą zdecydować się na wybór polisy ze zwiększonym zakresem ochrony. Wariant Bezpieczne Podróże Travel możesz rozszerzyć wariant Assistance Super, który gwarantuje opiekę nad członkami rodziny i nieletnimi dziećmi, pomoc w przypadku opóźnienia lotu, pomoc w przypadku przerwania podróży, telefoniczną pomoc prawą, zastępstwo kierowcy czy transport osoby w zastępstwo.
Bez wątpienia jest to ciekawa alternatywa dla ludzi preferujących dłuższe podróże w egzotyczne rejony. Należy również wspomnieć o innych wersjach polisy, które zostały dostosowane do konkretnych okoliczności. Przykładowo, osoby wyjeżdżające do innego kraju w celach zarobkowych mogą skorzystać z ubezpieczenia chroniącego przed ryzykiem związanym z wykonywaną pracą.

Karencja, suma ubezpieczenia, informacje dodatkowa – na co uważać?

Zdecydowana większość turystów podczas zakupu ubezpieczenia kieruje się dwoma czynnikami, czyli zakresem ochrony oraz wysokością składki. Niewątpliwie są to istotne aspekty umowy, natomiast nie można zapominać o innych równie ważnych zapisach. Pierwszym z nich jest procedura związana z egzekwowaniem należności w przypadku zaistnienia szkody. Praktycznie wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe mają podobne regulacje dotyczące wypełniania formalności. Właściciel polisy musi natychmiast zgłosić się do upoważnionego pracownika i poinformować go o swojej sytuacji. Zazwyczaj w umowach znajduje się zapis mówiący o tym, iż każda szkoda może zostać zgłoszona w terminie do siedmiu dni od wystąpienia danych okoliczności. Opóźnienie z reguły skutkuje utratą praw do otrzymania środków. Ponadto osoba ubezpieczona jest zobowiązana do tego, aby przedstawić dowody potwierdzające wystąpienie opisanego problemu. W praktyce ma to zapobiec próbom wyłudzenia odszkodowania.
Pamiętaj!!! Wszelkie kroki i decyzje związane ze zdarzeniem szkodowym należy konsultować z pracownikami ubezpieczyciela.

Kolejny istotny aspekt umowy dotyczy tzw. okresu karencji. Niektórzy mogą nie rozumieć tego pojęcia, dlatego na początku warto dokładnie zapoznać się z jego znaczeniem. Towarzystwo ubezpieczeniowe zabezpiecza się przed możliwością wystąpienia różnych okoliczności losowych poprzez zastosowanie wspomnianego okresu karencji. Jest to wyznaczony przedział czasu liczony od chwili podpisania umowy, w którym ubezpieczenie nie posiada jeszcze mocy prawnej. Innymi słowy, dopiero po upływie okresu karencji można uznać, że polisa została aktywowana. Informacja dotycząca długości karencji musi znajdować się w podpisywanych dokumentach.

W ubezpieczeniu Signal Iduna – Bezpieczne Podróże okres karencji występuje jedynie w odniesieniu do niektórych zapisów (ochrona bagażu, następstwa nieszczęśliwych wypadków). W tym aspekcie polisa zaczyna obowiązywać dopiero w chwili rozpoczęcia podróży. Warto również pamiętać o tym, że umowę lepiej podpisać przed planowanym wyjazdem. Oczywiście turysta ma możliwość zakupu ubezpieczenia w trakcie podróży, jednak wówczas okres karencji obowiązuje przez 5 dni od chwili opłacenia składki i zawarcia umowy. Oferta firmy Signal Iduna jest więc interesującą propozycją dla wszystkich ludzi, którzy chcieliby uzyskać gwarancję bezpiecznej podróży. Dostępność kilku wariantów polisy sprawia, że turysta może dopasować zakres ubezpieczenia do swoich personalnych potrzeb oraz wymagań.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia

Warto Wiedzieć