Od kiedy działa polisa turystyczna
Ubezpieczenie turystyczne

Od kiedy działa polisa turystyczna?

Przy zakupie ubezpieczenia nabywcy mogą sądzić, że zakupiona polisa zapewnia im ochronę już od pierwszego dnia po sfinalizowaniu transakcji. W niektórych sytuacjach rzeczywiście będzie to możliwe, ale z pewnością nie należy postrzegać tego jako stałej reguły. Na rynku można bowiem znaleźć wiele ubezpieczeń, w których ochrona zostaje aktywowana dopiero po upływie pewnego czasu. Dlatego warto mieć tę zasadę w pamięci. Jak wygląda wspomniana zależność w kontekście ubezpieczeń przeznaczonych dla turystów? Od kiedy działa polisa turystyczna i co należy wiedzieć przed zakupem takiego świadczenia?

Jak działa polisa turystyczna?

Ubezpieczenia turystyczne to świadczenia przeznaczone dla osób, które udają się w zagraniczną podróż. Takie polisy mają zapewnić turystom gwarancję uzyskania pomocy w razie różnych nieprzewidzianych sytuacji podczas wyjazdu. Dokładny zakres takiego wsparcia zależy w głównej mierze od rodzaju wybranego ubezpieczenia.

Zdecydowanie najważniejszym świadczeniem w polisach turystycznych jest tzw. ubezpieczenie od kosztów leczenia zagranicznego. Jak sama nazwa wskazuje, ma ono zapewnić pokrycie wydatków poniesionych w związku z leczeniem poza granicami kraju. Ubezpieczenie od kosztów leczenia jest niezwykle ważne, ponieważ w wielu państwach turyści muszą sami płacić za uzyskaną pomoc medyczną. Od takich wydatków nie uciekną nawet posiadacze karty EKUZ, ponieważ taka karta nie chroni przed zasadą częściowej odpłatności. Ta z kolei obowiązuje w licznych europejskich krajach (np. w Czechach, Belgii, a także Francji).

Ponadto polisy turystyczne mają charakter ogólnoświatowy, ponieważ są one honorowane niemal we wszystkich państwach na świecie. Dla wielu turystów zakup takiego ubezpieczenia będzie więc jedynym sposobem na uzyskanie jakiejkolwiek pomocy w czasie pobytu zagranicznego.

Od kiedy działa polisa turystyczna i czym jest okres karencji?

Zakup ubezpieczenia turystycznego jest więc istotnym elementem przygotowań do nadchodzącej podróży. Z tego względu wielu turystów stara się kupić taką polisę z wyprzedzeniem. Jednakże praktyka pokazuje, iż nie wszyscy o tym pamiętają. Niektóre osoby dokonują zakupu ubezpieczenia bezpośrednio przed zaplanowaną podróżą. Niestety, takie podejście może skutkować pojawieniem się pewnego problemu.

Problem ten ma związek z tzw. okresem karencji występującym w wielu ubezpieczeniach dla podróżnych. Okres karencji to określony czas, który musi upłynąć od momentu zakupu polisy do chwili aktywowania ochrony. Innymi słowy, podczas trwania okresu karencji ubezpieczenie pozostaje „zawieszone”. Natomiast sama ochrony zostaje aktywowana dopiero po jego upływie. Okres karencji w ubezpieczeniach turystycznych zazwyczaj trwa od 2 do 7 dni.

To z kolei wyjaśnia, dlaczego kupowanie polis turystycznych na ostatnią chwilę jest bardzo złym pomysłem. Jeżeli turysta nie sprawdzi warunków ubezpieczenia i kupi je w pośpiechu, może natrafić na polisę z wyznaczonym okresem karencji. Wówczas ubezpieczenie będzie nieważne przez część wyjazdu, a niekiedy nawet przez całą podróż! W takiej sytuacji, pomimo posiadania swojej własnej polisy, turysta nie będzie mógł uzyskać pomocy.

Na co warto zwrócić uwagę przy zakupie ubezpieczenia turystycznego?

Turyści muszą zatem bezwzględnie pamiętać o tym, żeby zawsze sprawdzać, od kiedy działa polisa turystyczna. Dzięki temu można uniknąć problemów związanych z obecnością okresu karencji w treści ubezpieczenia. Trzeba jednak pamiętać o tym, że okres karencji nie jest jedynym ważnym aspektem przy zakupie polisy. Na co jeszcze trzeba więc zwrócić uwagę?

Przy kontrolowaniu samego okresu karencji warto dokładnie zapoznać się z treścią OWU, czyli Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. Jest to obszerny dokument, w którym widnieją wszystkie najważniejsze informacje dotyczące zawartej polisy. Można w nim znaleźć między innymi: granice zakresu ubezpieczenia, maksymalną sumę odszkodowania i listę wyłączeń odpowiedzialności.

Przy tych aspektach warto się zresztą zatrzymać, ponieważ to one mają kluczowe znaczenie przy zakupie praktycznie każdej polisy. Jeżeli chodzi o zakres ochrony, wspomniane koszty leczenia nie są jedynym świadczeniem zawartym w ramach ubezpieczenia turystycznego. Wielu asekuratorów zapewnia swoim klientom dodatkowe świadczenia, takie jak: NNW, OC lub pomoc prawna. Nie trudno odgadnąć, że każdy taki zapis zwiększa przydatność ubezpieczenia. Z tego względu polisy gwarantujące szerszy zakres ochrony są co do zasady znacznie lepszym rozwiązaniem.

Co jasne, szerszy zakres ubezpieczenia ma zagwarantować lepszą ochronę. Natomiast nie zawsze będzie to możliwe. We wszystkich polisach turystycznych znajdują się bowiem tzw. wyłączenia odpowiedzialności. Są to zapisy określające sytuacje, które stanowią naruszenie zasad umowy ubezpieczeniowej. Jeżeli turysta złamie takie reguły, asekurator uzyska prawo do odmowy wypłacenia rekompensaty finansowej.

Wyłączenia odpowiedzialności mogą obejmować różne sytuacje. Jednak większość ubezpieczycieli stosuje taki zapis w odniesieniu do wszelkich czynności stanowiących naruszenie prawa. Turysta musi więc przestrzegać zasad obowiązujących w wybranym kraju. Co więcej, ubezpieczyciel zyska prawo do odmowy wypłaty odszkodowania, jeśli turysta w chwili wypadku będzie nietrzeźwy.

Podsumowanie

Ubezpieczenie turystyczne należy do grona świadczeń, które nie zaczynają działać bezpośrednio po zakupie. W takich polisach niemal zawsze znajduje się bowiem zapis dotyczący okresu karencji. Jego obecność sprawia, że ubezpieczenie zaczyna działać dopiero po upływie określonego czasu. W przypadku polis turystycznych zazwyczaj jest to okres 2-7 dni. Dlatego też takich ubezpieczeń nie należy kupować na ostatnią chwilę. Zamiast tego warto kupić wybraną polisę z wyprzedzeniem, dzięki czemu okres karencji zdąży upłynąć jeszcze przed początkiem podróży. Co więcej, zakup polisy z zapasem czasu pozwoli na dokładniejsze przestudiowanie warunków ubezpieczenia. Jest więc to dużo lepsze rozwiązanie dla wszystkich kupujących.