Dodatkowe świadczenia w polisach turystycznych

Przy wyborze ubezpieczenia turystycznego większość kupujących koncentruje się raptem na kilku najważniejszych zapisach. Co jasne, nie ma w tym nic złego. W końcu idealna polisa turystyczna musi zapewniać wysoką refundację kosztów leczenia oraz dodatkową ochronę w postaci NNW lub assistance. Warto jednak podkreślić, że niemal wszyscy asekuratorzy stale rozszerzają zakresy oferowanych świadczeń. Obecnie turyści mogą więc kupić polisę, która zapewni im jeszcze wyższy poziom komfortu i bezpieczeństwa. Na jakie świadczenia dodatkowe warto zwrócić szczególną uwagę?

Gwarancja zwrotu kosztów w razie przerwania lub rezygnacji z wyjazdu

Zagraniczny urlop to dla wielu osób jeden z najbardziej wyczekiwanych momentów w roku. Taki wyjazd zapewnia gwarancję udanego wypoczynku i zarazem pozwala na krótkie odetchnięcie od codziennych problemów. Niestety, problemy mają to do siebie, że lubią pojawiać się w najmniej odpowiednim momencie. Czasami turyści właśnie podczas wyjazdu dowiadują się o śmierci kogoś bliskiego lub innym poważnym zdarzeniu. Nagła sytuacja tego typu może skłaniać do natychmiastowego przerwania urlopu. Co jednak z wydanymi pieniędzmi? Czy skrócenie urlopu naprawdę musi oznaczać stratę wpłaconych środków?

Zdecydowanie nie. Polisa turystyczna może bowiem gwarantować zwrot kosztów poniesionych na skutek przerwania wyjazdu. Dokładna suma takiego odszkodowania zależy między innymi od momentu przerwania urlopu oraz warunków zawartej umowy. W ramach takiego świadczenia ubezpieczyciel może zwrócić część kosztów dotyczących:

  • zakwaterowania;
  • zarezerwowanego transportu (biletów lotniczych lub autokarowych);
  • wykupionych wejściówek na określone wydarzenia.

Co istotne, większość takich świadczeń przewiduje wypłatę rekompensaty także wtedy, gdy turysta musi zrezygnować jeszcze przed rozpoczęciem wyjazdu.

Trzeba jednak zaznaczyć, że uzyskanie odszkodowania za rezygnację lub przerwanie wyjazdu nie zawsze jest możliwe. Tak naprawdę każdy ubezpieczyciel może wskazać sytuacje uprawniające do otrzymania takiej refundacji. Najczęściej są to bardzo poważne wydarzenia, które poniekąd wymuszają na turyście rezygnację lub przedwczesny powrót z wyjazdu. Do grona takich sytuacji należy zaliczyć między innymi:

  • śmierć lub nagłą chorobę bliskiego członka rodziny;
  • nagłe zachorowanie w czasie wyjazdu skutkujące koniecznością dłuższego leczenia;
  • powstanie poważnej szkody na mieniu (np. pożar pozostawionego mieszkania);
  • ważne okoliczności życiowe (np. otrzymanie wezwania do sądu).

OC i pomoc prawna

Wakacje z założenia są momentem, gdy większość z nas pozwala sobie na sporą dozę swobody. Niektórzy wprost mówią o tym, że spontaniczność jest niezbędna w czasie urlopu. Jednak chwile zapomnienia mogą nieraz mieć bardzo dotkliwe konsekwencje. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy turysta doprowadza do powstania szkody na zdrowiu i mieniu innego człowieka. Wówczas w całą sprawę muszą zaangażować się miejscowe organy ścigania. Postępowanie prowadzone poza granicami Polski jest zazwyczaj ogromnym problemem. Brak znajomości języka oraz lokalnego prawodawstwa może wpędzić turystów w poważne tarapaty. Dlatego w takich momentach nieocenionym wsparciem będzie polisa zawierająca OC i gwarancję udzielenia pomocy prawnej.

Zakres OC jest doskonale znany wszystkim kierowcom. Wszakże OC to obowiązkowe świadczenie dla każdego posiadacza pojazdu. Taka polisa zakłada pokrycie kosztów zniszczeń wyrządzonych przez osobę ubezpieczoną. W przypadku kierowców ten zapis dotyczy strat spowodowanych podczas prowadzenia pojazdu. Jeżeli zaś chodzi o turystów, tutaj zakres ochrony obejmuje szkody wyrządzone na zdrowiu lub mieniu innych osób. Co istotne, asekuratorzy pokrywają wyłącznie koszty naprawienia zniszczeń wyrządzonych w sposób nieświadomy! Jeśli okaże się, że turysta działał z premedytacją, ubezpieczyciel nie wypłaci żadnej rekompensaty.

Zapewnij sobie spokojny urlop
Nawet 50% taniej za pełen pakiet ochrony

W razie ewentualnego sporu z osobą poszkodowaną bardzo przydatna będzie również pomoc prawna. Ten zapis zazwyczaj gwarantuje zarówno wsparcie prawnika, jak i tłumacza. Dzięki temu turysta może zwiększyć swoje szanse na polubowne załatwienie sporu lub zmniejszenie wymiaru kary.

Ubezpieczenie domu lub mieszkania w trakcie podróży

Jak głosi słynne powiedzenie – okazja czyni złodzieja. Nie każdy zgodzi się z tym stwierdzeniem, ale trzeba przyznać, że jest ono prawdziwe. Dobitnie świadczą o tym choćby statystyki policyjne. Według takich raportów złodzieje najczęściej włamują się do domów lub mieszkań, w których nikt aktualnie nie przebywa. Oznacza to, że nasza nieruchomość staje się szczególnie narażona na włamanie wtedy, gdy jesteśmy na urlopie. Czy można jakoś zabezpieczyć posiadany dom lub mieszkanie przed taką ewentualnością?

Najbardziej rozsądną alternatywą będzie dedykowane ubezpieczenie nieruchomości przeznaczone dla osób wyjeżdżających w zagraniczną podróż. Dzięki niemu lokal zostanie objęty dodatkową ochroną w czasie, gdy jego właściciel będzie przebywać poza granicami kraju. Jeżeli dojdzie wtedy do włamania z kradzieżą, asekurator wypłaci stosowne odszkodowanie. Co ważne, takie świadczenie z reguły obejmuje również zdarzenia losowe (np. pożar, wybuch gazu).

Z drugiej strony trzeba mieć na uwadze fakt, że taka polisa nie zwalnia właściciela lokalu z odpowiedzialności. Jego obowiązkiem jest zadbanie o to, aby zabezpieczyć nieruchomość przed rabusiami. We wszystkich polisach mieszkaniowych widnieje bowiem wykaz wyłączeń odpowiedzialności. Obejmuje on przede wszystkim tzw. rażące niedbalstwo, czyli pośrednie przyczynienie się do wystąpienia szkody. Innymi słowy, jeśli właściciel lokalu pozostawi np. otwarte okno lub niezamknięte drzwi, asekurator nie wypłaci odszkodowania. Wszystko ze względu na to, że takie niedopatrzenie zwiększyło ryzyko wystąpienia kradzieży.

Ile trzeba zapłacić za dodatkowe świadczenia przy zakupie polisy turystycznej?

Zazwyczaj koszty rozszerzenia podstawowego zakresu ochrony nie są zbyt wysokie. Najczęściej jest to wydatek rzędu kilkunastu, rzadziej kilkudziesięciu złotych. Toteż taka inwestycja może okazać się naprawdę opłacalna.

Na zakończenie warto wspomnieć o jednym ważnym aspekcie. Dotyczy on zakresu i warunków wszystkich wymienionych świadczeń. Otóż ubezpieczyciele mogą niemal dowolnie formułować obydwie te kwestie. To z kolei powoduje, że dwa na pozór podobne świadczenia będą miały zupełnie inne warunki. W związku z tym turyści muszą pamiętać o uważnym zapoznaniu się z treścią zawieranej umowy. Tylko tak będą mogli poznać dokładne warunki danego świadczenia.

Podsumowanie

Ubezpieczenia turystyczne obejmują przede wszystkim gwarancję pokrycia kosztów leczenia zagranicznego oraz dodatkowe NNW lub assistance. Jednak coraz więcej asekuratorów zapewnia możliwość rozszerzenia zakresu takich polis o dodatkowe świadczenia. Turyści mogą zakupić np. ubezpieczenie kosztów rezygnacji, które zapewnia zwrot części pieniędzy w razie przerwania lub rezygnacji z wyjazdu. Ciekawą alternatywą jest również polisa OC z gwarancją pomocy prawnej. Dzięki niej turyści otrzymają pomoc prawnika oraz tłumacza w przypadku ewentualnych sporów w czasie podróży. Z kolei ubezpieczenie mieszkania na czas wyjazdu stanowi najlepszą formę zabezpieczenia posiadanego lokalu. Co ważne, przy zakupie każdego z wymienionych świadczeń trzeba wnikliwie przeczytać jego warunki. Jest to najlepszy sposób na uniknięcie przykrych niespodzianek.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia

Warto Wiedzieć