Co powinno zawierać ubezpieczenie turystyczne?

We wszystkich artykułach poświęconych zakupowi ubezpieczenia turystycznego można przeczytać, że jest to najlepszy sposób na zabezpieczenie nadchodzącej podróży. Rzeczywiście kompleksowa polisa tego typu będzie przydatnym świadczeniem dla wszystkich turystów. Należy jednak pamiętać o tym, że polisa polisie nierówna. Tak naprawdę tylko jeden czynnik decyduje o jakości wybranego ubezpieczenia. Jest nim zakres gwarantowanej ochrony. Jeśli będzie on wystarczająco szeroki, dana polisa zabezpieczy turystę przed wszystkimi najważniejszymi zagrożeniami. Dlatego przed samym zakupem takiego świadczenia warto odpowiedzieć sobie na jedno podstawowe pytanie. Co powinno zawierać ubezpieczenie turystyczne? Jakie świadczenia muszą znaleźć się w każdej kompleksowej polisie dla podróżnych?

Koszty leczenia (KL) zagranicznego – najważniejszy wymiar ochrony

Podczas zagranicznego wyjazdu turystom mogą przydarzyć się rozmaite niebezpieczne sytuacje. W wielu przypadkach takie zdarzenie kończy się wyłącznie na strachu. Niestety, nie wszyscy mają tyle szczęścia. Czasami zwykły nieszczęśliwy wypadek skutkuje powstaniem groźnego urazu. W innych przypadkach turysta od razu po przybyciu na miejsce zaczyna doświadczać niepokojących objawów chorobowych. Co łączy takie sytuacje? Przede wszystkim potrzeba uzyskania szybkiego dostępu do pomocy lekarskiej.

Tutaj jednak pojawia się pewien problem. Polega on na tym, iż obcokrajowcy co do zasady muszą samodzielnie płacić za uzyskanie jakiejkolwiek pomocy medycznej. Taka reguła do niedawna obowiązywała na całym świecie. Dopiero wprowadzenie niektórych świadczeń (np. karty EKUZ) nieco ograniczyło skalę tego zjawiska. Fakty są jednak takie, że w większości państw obcokrajowcy są pozbawieni dostępu do darmowej opieki medycznej.

Z tego powodu koszty leczenia zagranicznego to najważniejsze świadczenie zawarte w polisach turystycznych. Dzięki temu zapisowi turysta zyskuje pewność, że w razie potrzeby będzie mógł skorzystać z pomocy lekarskiej. Natomiast wszelkie koszty związane z zapewnieniem mu takiej opieki pokryje ubezpieczyciel.

Jeżeli chodzi o sam przebieg takiego rozliczenia, najlepszą alternatywą wydaje się bezgotówkowa likwidacja szkód. Przy zastosowaniu tego schematu ubezpieczyciel kontaktuje się bezpośrednio z przedstawicielem placówki, w której leczy się posiadacz wykupionej polisy. W trakcie tej rozmowy asekurator powinien uzyskać kosztorys leczenia turysty, dzięki czemu będzie mógł natychmiast uregulować powstałą należność. Tym samym całe rozliczenie przebiegnie bez udziału posiadacza polisy.

Jak wysokie powinny być koszty leczenia zagranicznego?

Opisywany zapis poświęcony kosztom leczenia zagranicznego znajduje się we wszystkich polisach turystycznych. Można więc śmiało założyć, że każde takie ubezpieczenie zapewni dostęp do opieki lekarskiej. Z drugiej strony turyści powinni wiedzieć o istotnych różnicach występujących pod względem warunków tego świadczenia.

Co prawda, każdy ubezpieczyciel zapewnia turystom refundację kosztów leczenia zagranicznego. Jednak sama wysokość takiej refundacji będzie zależeć tylko od indywidualnych warunków wybranej polisy. Nie można więc zakładać, że wszystkie ubezpieczenia zapewniają podobną ochronę, ponieważ nie jest to prawda.

Jaka kwota odszkodowania za koszty leczenia zagranicznego będzie odpowiednia? Zasadniczo tutaj wystarczy kierować się starą zasadą zakładającą, że więcej znaczy lepiej. Koszty leczenia zagranicznego powinny być bowiem możliwie najwyższe. Tylko wtedy turysta zyska pewność, że jego leczenie nie wygeneruje wydatków przekraczających ustalony limit. Wbrew pozorom jest to całkiem realne ryzyko. Wystarczy tylko, iż turysta będzie potrzebować leczenia szpitalnego w kraju, gdzie usługi medyczne są szczególnie drogie. Wówczas hospitalizacja może wygenerować koszty sięgające setek tysięcy złotych. Dlatego przy wyjeździe do jednego z takich krajów warto wziąć pod uwagę zakup ubezpieczenia bez limitu kosztów leczenia.

W pozostałych przypadkach należy zadbać o to, aby gwarantowane odszkodowanie wynosiło co najmniej kilkaset tysięcy złotych. Taki limit dotyczy jednak wyłącznie standardowych świadczeń. Jeżeli natomiast turysta cierpi na chorobę przewlekłą, która zwiększa ryzyko hospitalizacji, wtedy powinien zakupić specjalne ubezpieczenie ze zwiększonym limitem.

Co jeszcze powinno zawierać kompleksowe ubezpieczenie turystyczne?

Zapewnij sobie spokojny urlop
Nawet 50% taniej za pełen pakiet ochrony

Jeszcze do niedawna koszty leczenia były w zasadzie jedynym świadczeniem gwarantowanym w ramach ubezpieczeń turystycznych. Wszystko jednak zmieniło się wraz ze wzrostem konkurencji na rynku. Rosnąca konkurencja i zacięta walka o klientów sprawiła, że poszczególni ubezpieczyciele zaczęli coraz bardziej rozszerzać zakres oferowanych świadczeń. To doprowadziło także do wzrostu oczekiwań samych turystów.

W efekcie ubezpieczenie turystyczne stawało się coraz bardziej kompleksowymi świadczeniami. Aktualnie niemal wszystkie ubezpieczenia tego typu mają już rozbudowany zakres ochrony, który obejmuje przynajmniej kilka różnych zapisów.

Doskonałym przykładem będzie dodatkowe ubezpieczenie OC w życiu prywatnym oraz ubezpieczenie NNW. Obydwa te zapisy można obecnie znaleźć w zdecydowanej większości ubezpieczeń turystycznych. Jest to dobra wiadomość, gdyż OC i NNW to bardzo przydatne świadczenia. Jeżeli chodzi o OC, taka ochrona zapewnia pokrycie kosztów naprawienia szkód, które turysta przypadkowo wyrządził innej osobie. Ten zapis chroni więc posiadacza polisy przed odpowiedzialnością finansową za spowodowane szkody. Co jasne, dotyczy to tylko sytuacji, w której turysta przypadkowo wyrządził zniszczenia. Jeśli było to celowe działanie, asekurator nie wypłaci żadnych środków w formie rekompensaty.

Natomiast ochrona NNW będzie doskonałym uzupełnieniem opisanych już kosztów leczenia. Dzięki niej turysta będzie mógł otrzymać dodatkową rekompensatę pieniężną za krzywdy doznane na skutek nieszczęśliwych wypadków. Co istotne, takie odszkodowanie nie zostanie wliczone do łącznych kosztów leczenia. Rekompensata z tytułu NNW to osobne świadczenie i tak należy je traktować.

Ubezpieczenie turystyczne dla wymagających – co zawierają najbardziej rozbudowane polisy?

Ubezpieczenia turystyczne, podobnie jak inne polisy, są dostępne również w znacznie bardziej rozbudowanych wariantach. Asekuratorzy tworzą takie ubezpieczenia z myślą o tych najbardziej wymagających turystach. Pod względem zakresu ochrony robią one naprawdę spore wrażenie. Co więc znajduje się w ubezpieczeniach turystycznych klasy premium?

Przede wszystkim posiadacze takich polis zyskują własne assistance. Dzięki temu świadczeniu turyści przez cały okres podróży mogą liczyć na dodatkowe wsparcie ze strony asekuratora. Będzie to w głównej mierze pomoc informacyjna oraz pomoc przy załatwianiu różnych spraw związanych z podróżą. Warto również dodać, że najbardziej rozbudowaną formą assistance jest specjalna polisa typu concierge. W imieniu posiadaczy takiego świadczenia ubezpieczyciel może rezerwować bilety, stoliki w restauracjach i świadczyć inne usługi personalne.

Bardzo wymagającą grupą nabywców ubezpieczeń turystycznych są sportowcy. Takie osoby dość rzadko wyjeżdżają za granicę w celu spędzenia długich godzin na plażowym wypoczynku. Wręcz przeciwnie! Dla wielu sportowców zagraniczna podróż jest po prostu kolejną okazją do uprawiania swojej ulubionej aktywności. Nie trzeba chyba dodawać, iż taki sposób spędzania urlopu wiąże się z nieco większym ryzykiem. Toteż asekuratorzy stworzyli specjalne ubezpieczenia turystyczne przeznaczone dla sportowców.

Czym różnią się one od standardowych świadczeń? Po pierwsze, takie polisy zapewniają ochronę przed szkodami powstałymi w czasie uprawiania sportów wysokiego ryzyka oraz sportów ekstremalnych. Warto o tym pamiętać, ponieważ takie aktywności są wyłączone z zakresu niemal wszystkich „zwykłych” ubezpieczeń. Po drugie, ubezpieczenia tego typu często obejmują także ochronę sprzętu sportowego. Jeśli więc przewożone wyposażenie ulegnie zniszczeniu lub zostanie skradzione, jego właściciel uzyska stosowne odszkodowanie.

Jeśli dana osoba dodatkowo planuje wycieczki w trudno dostępne rejony, wskazany będzie zakup polisy z refundacją kosztów ratownictwa. Nie chodzi tutaj o ogólne ratownictwo medyczne, ponieważ ono podlega standardowej refundacji. Natomiast rozbudowana polisa zapewni również zwrot kosztów za zorganizowanie specjalistycznej akcji ratunkowej albo poszukiwawczej.

Podsumowanie

Wszystkie dostępne ubezpieczenia turystyczne muszą gwarantować refundację kosztów leczenia zagranicznego. Jest to najważniejsze świadczenie zawarte w takich polisach. Dzięki niemu turysta nie musi płacić z własnej kieszeni za uzyskaną pomoc lekarską. Ważne jest jednak to, aby górny limit takiej refundacji był możliwie najwyższy. Oprócz tego w niemal wszystkich polisach widnieje dodatkowa ochrona NNW i OC. Obydwa te świadczenia są bardzo przydatne w czasie zagranicznej podróży. Jeżeli chodzi o te najbardziej rozbudowane ubezpieczenia, one zapewniają również pomoc assistance albo concierge. Na zakup dedykowanej polisy powinni także zdecydować się wszyscy sportowcy. Takie ubezpieczenia turystyczne zapewniają bowiem dodatkową ochronę w czasie uprawiania sportu oraz ochronę przewożonego sprzętu sportowego. Trudno byłoby zatem o lepszą alternatywę dla osób, które planują aktywne spędzenie wypoczynku poza granicami Polski.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia

Warto Wiedzieć