Wynajem mieszkania a ubezpieczenie
Ubezpieczenie nieruchomości

Wynajem mieszkania a ubezpieczenie – o czym warto wiedzieć?

Wynajem mieszkania stanowi jedyną alternatywę dla osób, które nie mogą lub nie chcą kupować nieruchomości. Z drugiej strony właściciele takich mieszkań mogą obliczyć, że wynajem w dłuższej perspektywie będzie dla nich bardziej opłacalny. Koniec końców sprzedaż mieszkania gwarantuje wysoki, ale jednorazowy zysk. Natomiast wynajem zapewnia stabilny przychód przez długie lata. Aby jednak zabezpieczyć się przed różnymi nieprzewidzianymi sytuacjami, właściciele mieszkań przeznaczonych na wynajem często kupują dedykowaną polisę. Czy wynajem mieszkania wpływa na ubezpieczenie? O czym powinni wiedzieć właściciele oraz najemcy?

Wynajem mieszkania a ubezpieczenie – podstawowe informacje

W momencie podpisania umowy najmu właściciel lokalu przestaje być jego lokatorem. Tym samym niektóre obowiązki wynikające z faktu użytkowania mieszkania spadają na barki najemcy. Jest to istotne także w kontekście zawartego ubezpieczenia. Dlaczego?

Ponieważ po zawarciu umowy najmu właściciel mieszkania przestaje odpowiadać za szkody, które powstały na skutek zaniedbań najemcy. Tym samym ubezpieczyciel również nie weźmie na siebie takiej odpowiedzialności, jeżeli to właściciel lokalu dokona zakupu polisy.

To wszystko sprawia, że właściciel mieszkania może wtedy ograniczyć się do zakupu polisy gwarantującej ochronę murów. Takie ubezpieczenie zapewni ochronę: ścian, podłóg, sufitu oraz wszelkich innych elementów konstrukcyjnych mieszkania. Jest to najbardziej podstawowy, ale i najważniejszy rodzaj ochrony w ramach ubezpieczeń dla mieszkań lub domów.

Wynajem mieszkania a ubezpieczenie – jaka polisa dla lokatorów?

Dzięki zakupowi polisy z gwarantowaną ochroną murów właściciel lokalu skutecznie zabezpieczy swoją nieruchomość. Warto jednak przypomnieć, że za wszelkie szkody wynikające z użytkowania lokalu będzie odpowiadać najemca. Toteż sami najemcy także powinni zastanowić się nad kupnem stosownego ubezpieczenia. Jaka polisa może im zapewnić wymaganą ochronę?

Pod tym względem najlepszym wyborem będzie ubezpieczenie OC w życiu prywatnym. Dzięki takiej polisie najemca zyska pewność, że asekurator pokryje koszty naprawienia szkód, które zostały przypadkowo wyrządzone innym osobom. Zakres wspomnianej ochrony jest naprawdę szeroki, ponieważ obejmuje między innymi szkody wyrządzone pozostałym lokatorom budynku. Tutaj warto wspomnieć np. o zalaniu sąsiada na skutek uszkodzenia instalacji wodnej. Ponadto polisa OC w życiu prywatnym pozwoli na refundację naprawy szkód wyrządzonych przez dzieci lub zwierzęta należące do najemcy. Jest więc to bardzo przydatny rodzaj ochrony.

Polisa OC w życiu prywatnym to jednak nie wszystko. Poza nią najemcy mogą zainteresować się również ubezpieczeniem ruchomości. Taka polisa stanowi swoiste przeciwieństwo ubezpieczenia murów. Dlaczego? Albowiem ubezpieczenie murów chroni wszystkie stałe elementy mieszkania, natomiast ubezpieczenie ruchomości chroni te przedmioty, które nie zostały przytwierdzone do ścian, podłóg ani sufitu. W praktyce taka ochrona dotyczy więc całego wyposażenia (sprzętu AGD) oraz rzeczy osobistych. Ubezpieczenie ruchomości zapewnia ochronę przed kradzieżą oraz zniszczeniem opisanych dóbr np. na skutek pożaru.

Ciekawą alternatywą będzie również dedykowane ubezpieczenie dla najemców. Taka polisa jest połączeniem obydwu opisanych świadczeń, dzięki czemu zapewnia kompleksową ochronę. Co prawda, nie wszyscy asekuratorzy wprowadzili takie świadczenie do swoich ofert. Jeżeli jednak dedykowana polisa dla najemców będzie dostępna, warto rozważyć taki zakup.

Ubezpieczenie a odpowiedzialność lokatora – o czym trzeba pamiętać?

Zakup jednego z opisanych wyżej świadczeń stanowi zdecydowanie najlepsze zabezpieczenie dla wszystkich najemców. Jednak w tym miejscu należy wyraźnie podkreślić, że żadna polisa nie zwolni najemców z odpowiedzialności za użytkowanie lokalu.

Co dokładnie należy przez to rozumieć? Przykładowo, niektórzy najemcy mogą wyjść z założenia, że zakup polisy zapewni im ochronę przed niespodziewanymi awariami w mieszkaniu. Dlatego też przestają oni zwracać uwagę na stan techniczny wyposażenia. Niestety, takie zachowanie stanowi rażącą nieodpowiedzialność! Jeżeli ubezpieczyciel stwierdzi, że najemca nie zadbał o dobry stan techniczny instalacji zamontowanych w lokalu, wypłata odszkodowania zostanie wstrzymana. Identyczna zasada dotyczy szkód, co do których istnieje podejrzenie, że lokator wyrządził je celowo swoim sąsiadom. Toteż posiadane ubezpieczenie nie może być wymówką dla wszelkich porachunków sąsiedzkich.

Podobny wyjątek dotyczy również ubezpieczeń ruchomości. Rzecz jasna taka polisa gwarantuje ochronę przed kradzieżą lub zniszczeniem posiadanego mienia. Jednakże to w interesie najemcy jest odpowiednie zabezpieczenie takich przedmiotów. Wszelkie uchybienia dotyczące kwestii zabezpieczeń również mogą doprowadzić do utraty możliwości otrzymania odszkodowania.

Podsumowanie

Odpowiedzialność za ubezpieczenie wynajmowanego mieszkania spada zarówno na barki najemcy, jak i właściciela nieruchomości. Jednakże zakres takiej odpowiedzialności jest zupełnie inny. Po zawarciu umowy najmu właściciel odpowiada głównie za stan techniczny lokalu. Dlatego w jego przypadku bardzo przydatnym świadczeniem będzie polisa gwarantująca ochronę murów. Jeżeli zaś chodzi o najemców, oni ponoszą odpowiedzialność za szeroko pojęte użytkowanie lokalu. Toteż takim osobom z pewnością przyda się polisa OC w życiu prywatnym. Dzięki temu ubezpieczeniu najemcy nie będą musieli płacić za wyrządzone szkody (o ile nie wyrządzili ich celowo). Dobrym pomysłem będzie również zakup specjalnego ubezpieczenia ruchomości. Taka polisa zabezpieczy wszystkie cenne rzeczy osobiste przechowywane w wynajmowanym mieszkaniu. Niemniej każdy najemca powinien pamiętać o tym, że żadna polisa nie zwolni go z odpowiedzialności za własne zachowanie. Toteż ubezpieczenie nie może być wymówką dla mniejszej dbałości o wynajmowany lokal.