Wartość rzeczywista, odtworzeniowa i rynkowa – co oznaczają te pojęcia?

Przy porównywaniu ofert ubezpieczeń nieruchomości można szybko zauważyć, że ceny poszczególnych świadczeń są bardzo zróżnicowane. Wysokość składki zależy bowiem od kilku czynników, ale kluczowe znaczenie ma sam zakres ochrony gwarantowanej w ramach ubezpieczenia. Ten z kolei wpływa między innymi na warunki wypłaty odszkodowania. W przypadku polis mieszkaniowych wysokość rekompensaty finansowej może być wyliczana według: wartości rzeczywistej odtworzeniowej lub rynkowej. Co oznaczają te pojęcia i w jaki sposób wpływają one na wysokość odszkodowania?

Czym jest wartość odtworzeniowa nieruchomości?

Wszystkie ubezpieczenia dotyczące ochrony nieruchomości mają identyczne założenie. Polega ono na zapewnieniu właścicielowi domu lub mieszkania odpowiednio wysokiej rekompensaty finansowej. Takie środki mają umożliwić pokrycie kosztów wykonania napraw w razie powstania ewentualnych szkód na nieruchomości. Jednak identyczne założenia nie znaczą, że odszkodowania są wypłacane na tych samych zasadach.

Tutaj kluczowe znaczenie mają przytoczone wyżej zapisy. Za jedno z najbardziej opłacalnych rozwiązań dla właściciela nieruchomości uchodzą ubezpieczenia z gwarantowaną wartością odtworzeniową. Jak sama nazwa wskazuje, taka kwota ma zapewnić możliwość pełnego przywrócenia nieruchomości do dawnego stanu. Odszkodowanie musi więc pokryć koszty ewentualnej odbudowy, renowacji i innych prac budowlanych.

Opłacalność tego rozwiązania wynika z faktu, że ubezpieczyciel nie bierze pod uwagę zużycia poszczególnych elementów. Dzięki temu właściciel nieruchomości może liczyć na pełen wymiar odszkodowania. Z drugiej strony trzeba jednak podkreślić, iż ubezpieczenia tego typu są zazwyczaj najdroższe.

Na czym opiera się wartość realna nieruchomości?

Nie bez powodu wspomnieliśmy wcześniej o kwestii zużycia poszczególnych elementów nieruchomości. To właśnie ten czynnik determinuje bowiem realną wartość konkretnego domu lub mieszkania.

Wszystkie elementy budowlane wraz z upływem czasu zaczynają tracić swoje właściwości. To z kolei wpływa na obniżenie wartości takiego lokalu. Koniec końców nowi nabywcy musieliby wtedy przeprowadzić prace renowacyjne. Dlatego ubezpieczyciele mogą wziąć ten aspekt pod uwagę. Wartość realna nieruchomości jest więc wyliczana na podstawie ogólnej wyceny pomniejszonej o stopień zużycia np. elewacji lub innych elementów.

Nie trudno się zatem domyślić, że wartość realna będzie po prostu niższa od wartości odtworzeniowej. To zaś wpłynie na obniżenie wysokości ewentualnego odszkodowania. Toteż osoby kupujące ubezpieczenia powinny dokładnie przemyśleć swój wybór.

Czym jest wartość rynkowa nieruchomości i czy to opłacalna kalkulacja?

Zapewnij sobie spokojny urlop
Nawet 50% taniej za pełen pakiet ochrony

Co prawda, większość ubezpieczycieli korzysta obecnie ze schematu wartości realnej lub odtworzeniowej. Jednak w niektórych polisach wciąż pojawia się tzw. wartość rynkowa. Z tego względu warto wyjaśnić znaczenie tego pojęcia.

Wartość rynkowa określa, jaka byłaby uśredniona cena danej nieruchomości na dzień zawarcia umowy. Ubezpieczyciel wykonuje taką kalkulację na podstawie wszystkich danych, które mogą mieć znaczenie przy sprzedaży lokalu. Należy więc wziąć pod uwagę: metraż, lokalizację, stan techniczny oraz ogólny poziom cen okolicznych nieruchomości.

Tym samym wartość rynkowa może wydawać się bardzo obiektywnym wskaźnikiem. Niestety, nie do końca tak jest. Należy przecież pamiętać o tym, że ceny nieruchomości zmieniają się na przestrzeni lat. Co więcej, wiele czynników może spowodować wzrost albo spadek wartości mieszkań i domów. Natomiast przy zawarciu ubezpieczenia bierze się pod uwagę cenę nieruchomości na dzień podpisania umowy. Dlatego wysokość odszkodowania jest wtedy stała i niezależna od zmian zachodzących na rynku.

Jaki zapis powinien znaleźć się w kupowanej polisie?

Wybór sposobu kalkulacji wartości domu lub mieszkania jest więc bardzo istotny. Przez to osoby zainteresowane zakupem ubezpieczenia mogą zastanawiać się – która z podanych wartości będzie najlepszym rozwiązaniem?

To już zależy od indywidualnych oczekiwań względem polisy. Generalnie trzeba stwierdzić, że to wartość odtworzeniowa jest najbardziej opłacalna. Dzięki niej posiadacz nieruchomości może z reguły otrzymać najwyższe odszkodowanie.Natomiast polisy oparte na takiej kalkulacji są po prostu droższe. Jeżeli zaś chodzi o wartość realną, wpływa ona na niższą składkę ubezpieczenia. Niemniej polisa oparta na tym zapisie nie zapewni aż tak wysokiego odszkodowania.

Co do wartości rynkowej – należy uznać ją za dość ryzykowne rozwiązanie. W tym przypadku wysokość odszkodowania nie będzie zależeć od zmian zachodzących na rynku nieruchomości. Owszem, dzięki temu właściciel lokalu ma szansę na uzyskanie wyższego odszkodowania, gdyby rynkowe ceny domów lub mieszkań spadły. Niestety, taka zależność działa w dwie strony. Z tego względu trzeba dobrze przemyśleć, czy polisa obejmująca ten zapis rzeczywiście będzie dobrą alternatywą.

Podsumowanie

Wartość nieruchomości ustalona w umowie wpływa na finalną wysokość odszkodowania. Za najbardziej opłacalne rozwiązanie uchodzi kalkulacja zakładająca wypłatę rekompensaty według wartości odtworzeniowej. Tymczasem przy wyborze wartości realnej ubezpieczyciel weźmie pod uwagę spadek ceny domu lub mieszkania spowodowany zużyciem poszczególnych elementów. Z kolei wartość rynkowa opiera się na wyliczeniach dotyczących szacowanego kosztu sprzedaży nieruchomości. Każdy z wymienionych zapisów ma swoje wady i zalety. Tym samym przed zakupem polisy warto dobrze zastanowić się nad podejmowanym wyborem.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia

Warto Wiedzieć