Ubezpieczenie nieruchomości – kiedy nie dostaniesz odszkodowania?

Ubezpieczenie nieruchomości w ostatnich latach jest coraz bardziej popularne, gdyż klienci zdają sobie sprawę z tego, jak bardzo taka polisa jest pomocna w przypadku nieszczęśliwego zdarzenia losowego. Trzeba jednak pamiętać, że nawet najbardziej rozbudowane ubezpieczenie nie zabezpiecza przed wszystkimi zdarzeniami. Sporo jest wyłączeń w ubezpieczeniach, o których warto wiedzieć jeszcze przed podpisaniem umowy polisy.

Wyłączenia w ubezpieczeniu to wszystkie sytuacje, w których za powstałą szkodę nie zostanie wypłacone odszkodowanie. Wyłączenia wymienione są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń i bywają bardzo różne, często zależą od zasad funkcjonujących w danej firmie ubezpieczeniowej czy kosztu samej polisy. W każdej firmie wyłączenia i koszty polis mogą być inne, dlatego przed podpisaniem umowy ubezpieczeniowej warto zapoznać się nie tylko z tym, ile trzeba za polisę zapłacić, ale również z listą zdarzeń, w ramach których odszkodowanie nie zostanie wypłacone.

Jeśli szkodę wyrządzisz celowo, zapomnij o odszkodowaniu

Najpowszechniejszym wyłączeniem z ubezpieczenia nieruchomości są sytuacje, w których szkoda powstała w wyniku celowego działania osoby ubezpieczonej lub osoby z nią mieszkającej, a także wtedy, gdy szkoda powstała w wyniku zwykłego niedbalstwa. Jeżeli mieszkanie zostało okradzione podczas nieobecności domowników, ale nie widać śladów włamania, zapewne przez nieuwagę domownicy nie zamknęli drzwi. W takiej sytuacji odszkodowania nie dostaną. Podobnie będzie w sytuacji, gdy mieszkanie zostanie zniszczone przez pożar spowodowany nie zwarciem instalacji, tylko bezmyślnym zaprószeniem ognia niedopałkiem papierosa.

W większości firm ubezpieczeniowych wyłączone z ubezpieczenia są również sytuacje, w których celowo i świadomie wpuszczamy do domu grupę mocno wstawionych znajomych, którzy wyrządzą zniszczenia we wnętrzu. Wtedy rekompensaty za straty trzeba się ubiegać nie od ubezpieczyciela, a od tych znajomych (oczywiście dopiero wtedy, gdy wytrzeźwieją).

Wyłączone odszkodowania są również we wszystkich firmach sytuacje, w których szkody zostaną spowodowane pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Odpowiedzialność za wyrządzone w stanie upojenia szkody ponosi właściciel mieszkania, a nie ubezpieczyciel. Ubezpieczenie nieruchomości nie obejmuje żadnych sytuacji, które mają miejsce pod wpływem alkoholu.

Wyłączone sytuacje wynikające z zaniedbania mieszkania

Firmy ubezpieczeniowe wyłączają zwykle odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku zaniedbania właściciela nieruchomości. Już w umowie polisy najczęściej znajdują się zapisy, że właściciel ma obowiązek utrzymywać dom czy mieszkanie w jak najlepszym stanie, dbać o sprawność wszystkich urządzeń i instalacji, dokonywać wszystkich obowiązkowych przeglądów i na bieżąco naprawiać wszystkie usterki. Jeśli szkoda w nieruchomości będzie efektem zaniedbań właściciela w tym zakresie, raczej nie powinien on spodziewać się odszkodowania. Szkoda nie będzie bowiem żadnym zdarzeniem losowym, tylko sytuacją, na którą ubezpieczony miał realny wpływ i mógł jej zapobiec.

Zapewnij sobie spokojny urlop
Nawet 50% taniej za pełen pakiet ochrony

Bardzo często wyłączona jest pogoda

Wiele osób decyduje się na ubezpieczenie nieruchomości od wielu niekorzystnych, a niemożliwych do przewidzenia czynników atmosferycznych. Często chcemy ubezpieczać domy między innymi od silnego wiatru czy od powodzi. Niestety, nie zawsze i nie we wszystkich firmach ubezpieczeniowych jest to możliwe. Czynniki atmosferyczne również mogą być potraktowane jako wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela. Jeśli w ubezpieczeniu domu zależy nam właśnie na ochronie przed negatywnymi zjawiskami pogodowymi, zawsze warto bardzo dokładnie czytać warunki umowy i upewnić się, czy czynniki, od których chcemy ubezpieczyć dom nie znajdują się przypadkiem na liście wyłączeń od odpowiedzialności ubezpieczyciela. Najlepszym rozwiązaniem jest wybór polisy all risk, czyli ubezpieczenie mieszkania od wszystkich ryzyk. W ubezpieczeniu all risk ubezpieczyciel nie definiuje jak silny musi wiać wiatr, aby uznać go za wichurę.

Ubezpieczenie nieruchomości, a nie tego, co się w niej znajduje

Ubezpieczenie nieruchomości nie zawsze oznacza, że jest ubezpieczone wszystko, co w niej się znajduje. Wszystko zależy od wybranego wariantu ubezpieczenia oraz Ogólnych Warunków Ubezpieczeniowych w konkretnej firmie. Musisz wiedzieć jak kupić ubezpieczenie, żeby dostać odszkodowanie. Powinieneś na to zwrócić uwagę szczególnie wtedy, gdy w nieruchomości przechowujesz dzieła sztuki, antyki, drogocenną biżuterię, duże ilości pieniędzy czy inny cenny i kosztowny sprzęt. Zwykle takie przedmioty trzeba objąć dodatkową ochroną ubezpieczeniową, a niekiedy konieczne jest indywidualne negocjowanie warunków polisy. Często ubezpieczyciele w ramach standardowego ubezpieczenia nieruchomości nie chcą ubezpieczać przedmiotów o wartości kolekcjonerskiej. Dodatkowo ubezpieczenie wartościowych przedmiotów jest obwarowane wymogiem zamontowania wysokiej klasy zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych.

Czasem szkoda jest zbyt niska, by otrzymać odszkodowanie

Zbyt niska wartość szkody – na takie stwierdzenie również warto być przygotowanym po zgłoszeniu szkody do towarzystwa ubezpieczeniowego. Większość ubezpieczycieli jasno bowiem w warunkach umowy określa, jaką wartość szkody w ogóle biorą pod uwagę i jaka jest minimalna kwota, od której można spodziewać się wypłaty odszkodowania. Jeżeli szkoda zostanie przez ubezpieczyciela wyceniona poniżej minimalnej kwoty, wtedy poszkodowany będzie musiał pokryć koszty naprawy czy wymiany z własnej kieszeni. Informacja o minimalnej wartości zniszczenia powinna być jednak jasna i podawana już na etapie zawierania umowy ubezpieczeniowej.

Im więcej wyłączeń, tym tańsza umowa

Wyłączeń ubezpieczeniowych w przypadku ochrony nieruchomości bywa o wiele więcej, wszystko zależy od konkretnej firmy ubezpieczeniowej. U każdego ubezpieczyciela lista wyłączeń może się sporo różnić. Zawsze więc warto zapoznać się z nią przed związaniem się z konkretną firmą umową. Co więcej – bardzo często lista wyłączeń w polisie jest ruchoma i klient może ją sobie sam poszerzać lub zawężać w zależności od indywidualnych potrzeb i możliwości finansowych. Zawsze jednak trzeba pamiętać, że im mniej wyłączeń z ubezpieczenia, tym polisa będzie droższa. Ale wyższa cena ma swoje przełożenie na równie wysoką pewność, że w razie zdarzenia losowego i szkody w nieruchomości, odszkodowanie zostanie wypłacone.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia

Warto Wiedzieć