Ubezpieczenie murów – co obejmuje i czy warto je kupić?

Wzrosty oraz spadki cen nieruchomości na przestrzeni lat są zupełnie normalne. Mimo tego domy i mieszkania jeszcze przez długie lata będzie należeć do grona najbardziej wartościowych dóbr materialnych. Dlatego posiadacze nieruchomości często decydują się na zakup specjalnych ubezpieczeń, które zapewnią ochronę danego lokalu. Co istotne, jednym z podstawowych zapisów w każdym takim świadczeniu jest ubezpieczenie murów. Dlaczego jest ono tak ważne i co dokładnie wchodzi w jego zakres?

Ubezpieczenie murów – co to jest?

W wielu ubezpieczeniach występuje umowny podział na podstawowy oraz rozszerzony zakres ochrony. Świetnym przykładem będą tutaj polisy turystyczne. Podstawowym świadczeniem zawartym w tych polisach jest gwarancja pokrycia kosztów leczenia zagranicznego. Taki zapis można znaleźć dosłownie we wszystkich ubezpieczeniach tego typu. Natomiast pozostałe świadczenia (np. assistance, NNW) są już uznawane za rozszerzoną wersję ochrony.

Bardzo podobna zależność dotyczy polis mieszkaniowych. Ubezpieczenie murów to fundamentalny zapis zawarty we wszystkich polisach obejmujących ochronę domu lub mieszkania. Co ciekawe, poszczególni asekuratorzy mogą nieco inaczej określać jego zakres. Niemniej dla uproszczenia należy przyjąć, iż ubezpieczenie murów obejmuje całą konstrukcję budynku wraz z fundamentami oraz poszyciem dachowym.

Ubezpieczenie murów mieszkania – co dokładnie jest chronione?

Przytoczona wyżej definicja nie wyjaśnia wszystkich wątpliwości związanych z zakresem ubezpieczenia murów. Dlatego przy zakupie ubezpieczeń nieruchomości zawsze należy przeczytać OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia). W tym dokumencie widnieją wszystkie kluczowe zapisy dotyczące zakresu ochrony oraz zasad działania poszczególnych świadczeń.

To z kolei oznacza, że w OWU można znaleźć także definicję oraz zakres ubezpieczenia murów. Jak sama nazwa wskazuje, podstawowym założeniem tego świadczenia powinna być ochrona murów, czyli wszystkich murowanych elementów konstrukcyjnych. Nie oznacza to jednak, że zapis ten wyklucza ochronę np. ścian wykonanych z drewna. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w ostatniej części tego artykułu.

W praktyce ubezpieczenie murów odnosi się do wszelkich elementów konstrukcyjnych budynku. Są więc to:

  • fundamenty;
  • ściany budynku wraz z użytymi materiałami zewnętrznymi (np. tynkami, gładziami);
  • zewnętrzne części budynku (np. balkon lub taras);
  • poszycie dachowe.

Co obejmuje ubezpieczenie murów?

Zdecydowanie najważniejszym świadczeniem we wszystkich ubezpieczeniach nieruchomości jest ochrona przed ogniem oraz zdarzeniami losowymi. Taki zapis ma kluczowe znaczenie również w kontekście ochrony murów. Dlaczego? Ponieważ to właśnie konstrukcja budynku będzie szczególnie narażona na uszkodzenie w wyniku zdarzeń losowych. Pod tym pojęciem należy rozumieć choćby szkody spowodowane:

  • huraganem lub wyjątkowo silnym wiatrem;
  • ulewnymi deszczami lub gradobiciem;
  • uderzeniem pioruna.

Trzeba jednak podkreślić, że nie wszystkie zdarzenia losowe są automatycznie objęte powyższym zapisem. Wyjątkiem może być np. zalanie nieruchomości na skutek powodzi. Co prawda, niektórzy ubezpieczyciele standardowo umieszczają tę okoliczność w zakresie polisy. Natomiast sporo firm uznaje taki zapis za rozszerzenie podstawowej ochrony, co oznacza, że trzeba za niego dodatkowo zapłacić. Taka zależność dobitnie pokazuje, dlaczego uważna lektura warunków ubezpieczenia jest tak istotna.

Kolejnym przydatnym zapisem w przypadku ubezpieczenia murów będzie ochrona przed wandalizmem oraz dewastacją. Dotyczy to szczególnie tych nieruchomości, które nie są w żaden sposób oddzielone od przestrzeni publicznej. Taka ochrona zapewni odszkodowanie w razie zniszczenia elewacji budynku przez wandali. Co istotne, niektórzy ubezpieczyciele uwzględniają ten zapis również w innych sytuacjach. Przykładem będzie choćby wypadek drogowy, w którym jeden z samochodów uderzy w fasadę budynku. Z drugiej strony podobne sytuacje mogą zostać objęte zapisem o zdarzeniach losowych.

Zapewnij sobie spokojny urlop
Nawet 50% taniej za pełen pakiet ochrony

Ubezpieczenie murów do kredytu

Bardzo wysokie ceny nieruchomości sprawiają, że wiele osób nie może sobie pozwolić na samodzielne sfinansowanie takiego zakupu. Na szczęście z pomocą przychodzą wówczas kredyty hipoteczne, czyli specjalne pożyczki bankowe udzielane na poczet nabycia nieruchomości. Jest to przydatna alternatywa w sytuacji, gdy ktoś potrzebuje dodatkowych funduszy na sfinansowanie transakcji dotyczącej zakupu mieszkania lub domu. Należy jednak pamiętać, że zaciągnięcie kredytu hipotecznego oznacza dodatkowe zobowiązania.

Jednym z nich jest konieczność zakupu ubezpieczenia murów. Wynika to z istniejących regulacji, które nakazują dodatkowe ubezpieczenie nieruchomości sfinansowanej za pomocą środków hipotecznych. Dlatego kredytobiorcy powinni o tym pamiętać. Co istotne, każdy bank może określić własne wymogi dotyczące zakresu oraz warunków takiego ubezpieczenia. Zazwyczaj obowiązkowy okazuje się tylko zakup podstawowej polisy, która zapewni ochronę murów. Jednak w przypadku większych kredytów przedstawiciele banku mogą nakazać zwiększenie zakresu wymaganej ochrony. Wówczas ubezpieczenie powinno objąć również elementy stałe budynku.

Gdzie znaleźć najtańsze ubezpieczenie murów?

Rynkowa dostępność ubezpieczeń nieruchomości stoi na bardzo wysokim poziomie. Dlatego każda osoba zainteresowana zakupem takiego świadczenia może je łatwo odnaleźć. Jednak spora grupa potencjalnych nabywców ma jasno sprecyzowane oczekiwania dotyczące polisy. Dotyczą one przede wszystkim ceny ubezpieczenia. Jak więc znaleźć najtańszą polisę mieszkaniową?

W tym celu wystarczy tylko zapoznać się z ofertami firm, które prowadzą sprzedaż opisywanych świadczeń. Dzięki temu można szybko sprawdzić nie tylko ceny poszczególnych polis, ale także ich zakres ochrony. Toteż znalezienie najtańszej polisy nie powinno być żadnym problemem.

Mimo wszystko warto pamiętać o tym, że wysokość składki nie powinna stanowić jedynego kryterium przy zakupie polisy. Dużo bardziej istotny jest bowiem zakres gwarantowanej ochrony. Idealnym rozwiązaniem byłoby więc takie ubezpieczenie, które zapewni stosunkowo szeroką ochronę w przystępnej cenie.

Ile kosztuje ubezpieczenie murów?

Przy okazji poruszonego wyżej zagadnienia warto odpowiedzieć na jeszcze jedno ważne pytanie. Ile w ogóle kosztuje ubezpieczenie murów? Wbrew pozorom ceny takich świadczeń mogą być mocno zróżnicowane.

Jeśli komuś zależy na znalezieniu najtańszego ubezpieczenia murów, taką polisę można nabyć już za około 100 złotych. Trzeba zatem przyznać, że nie jest to zbyt wygórowana cena. Z drugiej strony większość polis oferujących rozszerzony zakres ochrony ma już nieco wyższą składkę. Ich ceny mogą rozciągać się od 150 do 300 złotych. Na szczęście w przypadku takich świadczeń ubezpieczenie murów stanowi tylko jeden z zapisów. Oprócz niego polisa obejmuje również wspomnianą ochronę przed wandalizmem oraz dewastacją nieruchomości, a także inne świadczenia dodatkowe.

Eksperci z sektora ubezpieczeń podkreślają, że ceny polis zależą przede wszystkim od tzw. ryzyka ubezpieczeniowego. Im mniejsze jest takie ryzyko, tym niższa okazuje się cena polisy. Dlatego osoby planujące ubezpieczyć np. dom drewniany muszą zapłacić wyższą składkę. Wszystko ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia pożaru. Podobna zależność dotyczy choćby wszelkich zabezpieczeń antywłamaniowych. Obecność takich instalacji zmniejsza prawdopodobieństwo włamania, a co za tym idzie – obniża również ryzyko ubezpieczeniowe. Z tego względu asekuratorzy zawsze przeprowadzają indywidualną kalkulację składki ubezpieczenia na podstawie informacji o danej nieruchomości.

Podsumowanie

Ubezpieczenie murów to absolutnie podstawowa forma ochrony nieruchomości. To z kolei wyjaśnia, dlaczego taki zapis widnieje dosłownie we wszystkich ubezpieczeniach dla domów oraz mieszkań. Zakres ubezpieczenia murów obejmuje ochronę wszystkich elementów konstrukcyjnych budynku, czyli: fundamentów, ścian, części zewnętrznych oraz poszycia dachowego. Co ważne, niektóre banki mogą wymagać zakupu ubezpieczenia murów przy udzielaniu kredytu hipotecznego na zakup nieruchomości. W takiej sytuacji kredytobiorca musi zakupić polisę spełniającą określone wymagania. Na szczęście ceny takich ubezpieczeń nie są zbyt wysokie. Najtańsze polisy obejmujące ochronę murów można nabyć już za około 100 złotych. Warto jednak pamiętać, że składka ubezpieczenia często idzie w parze z gwarantowanym zakresem ochrony. Dlatego najtańsza polisa wcale nie musi być najlepszym wyborem.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia

Warto Wiedzieć