Jak wygląda ubezpieczanie wynajmowanego lub spółdzielczego mieszkania?

Prawna forma własności to bardzo istotny czynnik w przypadku mieszkań. Zdecydowanie najkorzystniejszym rozwiązaniem dla właścicieli jest status mieszkania własnościowego. Ich posiadacze dysponują pełnią praw w zakresie zarządzania lokalem. Nieco inne regulacje odnoszą się do mieszkań spółdzielczych oraz lokali przeznaczonych na wynajem. Tutaj przepisy warunkują również prawa przysługujące spółdzielni mieszkaniowej, a także najemcom. W jaki sposób takie regulacje wpływają na zawieranie umów ubezpieczeniowych?

Co warto wiedzieć przed zakupem polisy dla wynajmowanego lokalu?

Mieszkania przeznaczone na wynajem stanowią istotną część całego rynku nieruchomości. Ich właściciele chętnie korzystają z formuły najmu, gdyż jest to stosunkowo łatwa i zarazem opłacalna forma inwestycji. Warto jednak pamiętać, że w chwili zawarcia umowy najmu najemca nabywa kilka istotnych praw dotyczących użytkowania lokalu. Jak wpływa to na kwestię ubezpieczenia?

Pod tym względem bardzo wiele zależy od tego, jak została sformułowana umowa najmu. To właśnie ten dokument określa zobowiązania zarówno właściciela nieruchomości, jak i najemców lokalu. Co prawda, przy podpisywaniu umowy obydwie strony mogą sobie pozwolić na pewną swobodę przy ustalaniu warunków dotyczących najmu. Niemniej większość osób korzysta wówczas z istniejących regulacji, które widnieją w prawie mieszkaniowym. Zakładają one, iż:

  1. Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest konserwacja i ewentualna naprawa wszystkich instalacji zamontowanych w lokalu (np. instalacji elektrycznej, gazowej, kanalizacyjnej itd.). Oprócz tego właściciel odpowiada za wymianę podłóg, okien oraz wszystkich elementów konstrukcyjnych lokalu w razie ich zużycia.
  2. Tymczasem najemcy muszą przede wszystkim dbać o sprawność wyposażenia znajdującego się w mieszkaniu. Ten zapis obejmuje między innymi: sprzęt AGD, zestawy kina domowego oraz wszystkie urządzenia sanitarne. Ponadto najemca musi utrzymywać porządek w lokalu i pamiętać o konserwacji podłóg, okien i innych elementów. Co prawda, ich wymiana jest obowiązkiem właściciela, ale tylko pod warunkiem, że nie zostały one zniszczone przez samego lokatora.

Tym samym właścicielowi mieszkania najbardziej przydadzą się polisy obejmujące ochronę murów oraz zabezpieczenie przed zdarzeniami losowymi (np. pożarem). Dobrym pomysłem będzie również zakup mieszkaniowego OC. Takie świadczenie umożliwi pokrycie szkód wyrządzonych innymi lokatorom za sprawą np. niesprawnej instalacji wodnej lub elektrycznej.

Jeżeli zaś chodzi o najemców, oni powinni skupić się na zabezpieczeniu ruchomości. W ich przypadku doskonałym wyborem będzie polisa chroniąca przed kradzieżą oraz zdarzeniami losowymi. Ponadto najemcy również mogą kupić ubezpieczenie OC, gdyż taka polisa pokryje koszty szkód spowodowanych z ich winy.

Zapewnij sobie spokojny urlop
Nawet 50% taniej za pełen pakiet ochrony

Czy i w jaki sposób można ubezpieczyć spółdzielcze mieszkanie?

Przy zakupie polisy mieszkaniowej należy poinformować asekuratora o tym, jaki jest stan prawny dotyczący własności lokalu. Taka informacja może bowiem wpłynąć na warunki ubezpieczenia. Dlaczego jest to istotne w przypadku spółdzielczych mieszkań?

Ponieważ towarzystwa ubezpieczeniowe mogą inaczej interpretować kwestię takiej własności. Co prawda, nie ma ona wpływu na zakres ochrony, ponieważ lokatorzy mogą ubezpieczyć się na wypadek wszystkich najważniejszych ryzyk. Jednakże problemypojawiają się przy wypłacie odszkodowania.

Część asekuratorów uznaje wówczas, że to spółdzielnia mieszkaniowa, czyli organ posiadający prawo własności lokalu, powinna otrzymać rekompensatę finansową. Na szczęście nie wszystkie firmy stosują taką interpretację. Niektórzy ubezpieczyciele przyznają odszkodowanie lokatorom mieszkań spółdzielczych, gdyż to oni w rzeczywistości korzystają z danego lokalu. Warto więc dopytać o zasady wypłaty odszkodowania przy zakupie polisy.

Co istotne, członkowie niektórych spółdzielni mieszkaniowych mogą podjąć decyzję o zakupie specjalnej polisy grupowej. Ubezpieczenia dla spółdzielni najczęściej obejmują ochroną wszystkie części wspólne budynku oraz jego elementy konstrukcyjne. Natomiast poszczególni lokatorzy mogą wtedy dołączyć do takich polis na zasadzie dobrowolności. Jest to kolejny aspekt, o który należy zapytać przed zamówieniem indywidualnej polisy.

Podsumowanie

Przy zakupie ubezpieczeń nieruchomości asekuratorzy zawsze pytają swoich klientów o stan własności konkretnego lokalu. Taka informacja może wpłynąć zarówno na zakres ubezpieczenia, jak i jego warunki. Jeżeli chodzi o kwestię doboru polisy, właściciele nieruchomości powinni dopasować ją do swoich potrzeb. Przykładowo, jeżeli ktoś wynajmuje posiadane mieszkanie, warto ubezpieczyć taki lokal przed zdarzeniami losowymi oraz kupić polisę OC. Z kolei najemcy oraz lokatorzy mieszkań spółdzielczych powinni postawić na inny zakres ochrony. Dla nich to zabezpieczenie ruchomości i wyposażenia lokalu będzie priorytetową kwestią.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia

Warto Wiedzieć