TBS (Towarzystwo Budownictwa Społecznego) - co to za mieszkanie?
Ubezpieczenie nieruchomości

TBS (Towarzystwo Budownictwa Społecznego)

Mieszkania TBS to jeden z najbardziej znanych terminów na rynku nieruchomości. W jakich sytuacjach znajdziemy informacje o tym, że konkretna nieruchomość to mieszkanie TBS?

Z terminem mieszkanie TBS możemy spotkać się podczas przeglądania ogłoszeń o mieszkanie na sprzedaż. Oferty tego rodzaju wyróżniają się na tle pozostałych, ponieważ są ciekawe, a dodatkowo atrakcyjne pod względem cenowym.

Co to jest TBS?

TBS w pełnej nazwie oznacza Towarzystwo Budownictwa Społecznego. To nic innego jak dostęp do mieszkań, które może zakupić każdy w momencie braku możliwości na zakup pełnowartościowego mieszkania na własność ze względu na zbyt niskie zarobki. Towarzystwo Budownictwa Społecznego to mieszkania czynszowe. Funkcjonują one za sprawą pomocy od Krajowego Funduszu Mieszkaniowego. Ze względu na to, TBS w przypadku ubiegania się o kredyt na budowę nowych mieszkań, może cieszyć się z uzyskania bardziej korzystnej oferty. Co istotne mieszkania na zasadach TBS są wynajmowane na potrzeby lokatorów. Warto wiedzieć, że nie muszą oni płacić czynszu właścicielowi. Do kosztów koniecznych do poniesienia zaliczają się wszystkie opłaty za mieszkanie. Oznacza to, że konieczne nie jest płacenie czynszu właścicielowi.

Czym są mieszkania TBS?

Towarzystwa Budownictwa Społecznego proponują mieszkania, które każdy może zakupić w momencie, kiedy zarobki nie pozwalają na zakup pełnowartościowego mieszkania na własność. Są to mieszkania czynszowe, które funkcjonują za pomocą Krajowego Funduszu Mieszkaniowego. Towarzystwo Budownictwa Społecznego uzyskuje na budowę tego rodzaju nieruchomości bardzo korzystne kredyty. Nieruchomości tego rodzaju wynajmuje się dla lokatorów. Zainteresowane osoby nie muszą płacić czynszu właścicielowi, a ich zadaniem jest jedynie wywiązywanie się z opłat za mieszkanie. Wynajmujący wpłaca wyłącznie część kwoty. Stanowi ona 30 procent kosztów budowy, które są zwane partycypacją.

Bez dwóch zdań ogromną zaletą mieszkań, które funkcjonują na zasadzie TBS pozostaje kwota konieczna do poniesienia przez przyszłego wynajmującego. Najczęściej okazuje się być ono dużo niższa, niż kwota kredytu hipotecznego. Kolejną zaletą, jaka odróżnia zakup mieszkania na własność od mieszkania z zasobów TBS są niezbędne do dokonania formalności.

Warto zdawać sobie sprawę z tego, że mieszkania TBS nie są przeznaczone dla każdego. Aby ubiegać się o nie należy spełnić kilka warunków. Jednym z nich jest stałe miejsce zamieszkania na terenie konkretnej gminy. Po drugie każda osoba, która ubiega się o mieszkanie TBS nie może przekroczyć określonego poziomu zarobków ani posiadać na własność mieszkania. Niezbędnym aspektem, aby móc zakwalifikować się do etapu rekrutacji, jest także posiadanie stałego zatrudnienia. Miejsce pracy powinno również znajdować się na terenie konkretnej gminy, gdzie zamierzamy skorzystać z zakupu mieszkania na terenie TBS.

Czy można dostać kredyt hipoteczny na mieszkanie TBS?

Aktualnie kredyt na mieszkanie TBS nie może być kredytem hipotecznym. Kupujący płaci wyłącznie za kaucję i partycypację w lokalu mieszkalnym, którego stajemy się wieloletnim najemcą. Jednym z banków, który ma dedykowany produkt kredytowy na ten cel, jest bank PKO BP. Niektórzy Polacy, którzy zamieszkać w lokalu TBS, nie mogą pochwalić się posiadaniem środków, które pozwalają na sfinansowanie mimo wszystko dużej inwestycji. Czy możliwe jest uzyskanie kredytu na mieszkanie TBS?

Niestety kredyt hipoteczny nie jest rozwiązaniem finansowanym dostosowanym do celu. Dzieje się tak ze względu na to, że lokale mieszkalne, które zostały wybudowane w ramach towarzystw budownictwa społecznego nie mogą być zabezpieczeniem kredytu hipotecznego. Klienci zainteresowani mieszkaniami Towarzystwa Budownictwa Społecznego nie stają się ich prawowitymi właścicielami, a jedynie najemcami danego mieszkania. Kredyt na mieszkanie może mimo wszystko zostać zaciągnięty. Musimy jednak zdecydować się na inną formę niż kredyt hipoteczny.

Jakie są dodatkowe opłaty za mieszkanie z TBS?

Dodatkowe opłaty za mieszkanie TBS, to przede wszystkim opłaca partycypacyjna. Między innymi Towarzystwo Budownictwa Społecznego może zażądać uiszczenia kaucji zabezpieczającej. Jej ostateczna wysokość pozostaje uzależniona od zasad przyjętych przez konkretny towarzystwo. Może ona wynosić równowartość 1, 3 lub nawet 12 czynszów miesięcznych. Sama kaucja wraz z opłatą podlegają zwrotowi. Proces ten odbędzie się po powtórnym przekazaniu mieszkania ponownie w ręce Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Dla niektórych zainteresowanych osób wadą mieszkań będzie również fakt, że Towarzystwo Budownictwa Społecznego dysponuje uprawnieniami, za sprawą których możliwe jest zażądanie od najemcy przedłożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu na przestrzeni danego roku podatkowego. Takie informacje znajdują się między innymi w rocznym zeznaniu podatkowym. Bardzo często mieszkanie musi posiadać aktualne ubezpieczenie nieruchomości.