Odśnieżanie chodników i dachów – kto ponosi odpowiedzialność?

Zarówno odśnieżanie chodników, jak i dachów jest niezwykle istotne. Użytkownicy dróg mają prawo do swobodnego przemieszczania się, bez obaw, że się poślizgną lub też, że bryła śniegu spadnie im na głowę, czy samochód. Kto odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa w tym aspekcie? I czym skutkują zaniedbania?

Do kogo należy odśnieżanie chodników?

Odśnieżanie chodników to obowiązek. Dokładnie w ten sposób mówi ustawa o utrzymaniu porządku w gminach z dnia 15 września 1996 roku. Za utrzymanie porządku i czystości na drogach odpowiadają ich zarządcy. W przypadku dróg publicznych jest to gmina. Do niej należy między innymi uprzątnięcie chodników z zanieczyszczeń tj. śnieg, lód, czy błoto. Istnieje jednak wyjątek. A mianowicie za odśnieżanie chodnika na drodze publicznej, który jest położony wzdłuż działki, na której znajduje się nieruchomość i który bezpośrednio z nią graniczy, odpowiada właściciel nieruchomości. Uprzątnięty przez niego śnieg powinien być jednak usunięty już przez gminę, jako zarządcę drogi publicznej. Co więcej, właściciel nieruchomości nie musi odśnieżać chodnika kiedy:

  • pomiędzy granicą działki, a chodnikiem znajduje się pas zieleni;
  • na chodniku parkują samochody i gmina pobiera z tego tytułu opłaty.

W tych okolicznościach za bezpieczeństwo przechodniów i uprzątnięcie wszelkich zanieczyszczeń z chodnika również odpowiada gmina. Natomiast na przystankach autobusowych i kolejowych obowiązek odśnieżania spoczywa na przedsiębiorstwie komunikacji publicznej, które korzysta z danego obiektu (np. ZTM, czy PKP).

Odpowiedzialność za uszczerbek na zdrowiu

Nieodśnieżenie czy nieposypanie solą śliskiej nawierzchni naraża pieszego na upadek. Zdarzenie to może skończyć się uszczerbkiem na zdrowiu (np. złamanie ręki). Poszkodowany w wypadku, do którego doszło na chodniku, ma prawo do odszkodowania od zarządcy drogi, który odpowiada za dany fragment chodnika lub właściciela nieruchomości przy której znajduje się chodnik. Uzasadnia to art. 415 kodeksu cywilnego, który mówi, że ten kto ze swojej winy wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Bez wątpienia zaniedbania tak ze strony gminy, jak i właściciela nieruchomości powodują, że to na nich spoczywa odpowiedzialność za ewentualny uraz przechodnia. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy właściciel nieruchomości zleca odśnieżanie chodników firmie porządkowej i posiada umowę, która ten fakt potwierdza. Jeżeli wówczas dojdzie do wypadku, w którym ucierpi pieszy za jego krzywdę odpowiada właśnie ta firma. W takim przypadku o wszelkie roszczenia należy zwrócić się do niej, a ściślej mówiąc do towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym firma sprzątająca posiada polisę. Ale konsekwencje odszkodowawcze to nie wszystko. Jak informuje artykuł 117 kodeksu wykroczeń, każdy kto nie wywiązuje się z obowiązku utrzymania porządku w obrębie swojej nieruchomości, podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.

Zapewnij sobie spokojny urlop
Nawet 50% taniej za pełen pakiet ochrony

Kiedy przyda się ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej

Jeśli dojdzie do wypadku, poszkodowany może wystąpić o odszkodowanie do właściciela lub zarządcy posesji. Oznacza to, że jeśli nie odśnieżysz chodnika za który odpowiadasz, będziesz musiał zapłacić odszkodowanie osobie, która dozna uszczerbku na zdrowiu.
Aby zabezpieczyć się od tego typu sytuacji warto kupić ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Kupno Polisy OC uchroni Cię od zapłaty kilku lub kilkunastu tysięcy złotych odszkodowania. Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym najlepiej kupić wraz z ubezpieczeniem mieszkania.

Odśnieżanie dachu

Zgodnie z art. 61 ustawy o prawie budowlanym właściciel i zarządca nieruchomości są zobowiązani do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziałujących na obiekt, takich jak intensywne opady atmosferyczne. Inaczej mówiąc właściciel lub zarządca obiektu ma obowiązek odśnieżania dachu i usuwania sopli, brył oraz nawisów śniegowych i lodowych. Pokrywa śnieżna, która zalega na dachu i zagraża mieszkańcom budynku. Napiera na konstrukcję dachu, która ma ograniczoną wytrzymałość. Stanowi też niebezpieczeństwo dla przechodniów, którzy mijają budynek i samochodów, które obok niego przejeżdżają lub przy nim parkują. Dlatego szczególnie w trakcie intensywnych opadów właściciel lub zarządca nieruchomości musi sprawdzać grubość pokrywy śnieżnej i jej ciężar (przy pomocy specjalnych urządzeń, które nie wymagają wychodzenia na dach), żeby ocenić, kiedy odśnieżanie dachu jest konieczne. Warto dodać, że najłatwiej usunąć śnieg, który jest świeży, ponieważ jest najlżejszy. Natomiast najcięższy jest śnieg, który topnieje. Za niewywiązywanie się z obowiązku odśnieżania dachu grozi grzywna, a nawet kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku.

Komu zlecić odśnieżanie dachu?

Do odśnieżania dachu najlepiej jest zatrudnić firmę, która ma doświadczenie i dysponuje wykwalifikowanymi pracownikami. Trzeba pamiętać, że chodzi o pracę w trudnych warunkach. Do jej wykonywania konieczne jest szkolenie BHP z zakresu odśnieżania obiektów i badania lekarskie, które potwierdzają zdolność do wykonywania pracy na wysokości. Zatrudnienie osoby, która nie posiada wymaganych uprawnień jest pewnie tańsze, ale też ryzykowne. Brak doświadczenia może prowadzić do uszkodzenia dachu, czy wypadku, w którym ucierpi osoba pracująca na dachu, a za który odpowiedzialność spadnie na osobę, która zleciła pracę. Dlatego za żadną cenę nie warto szafować cudzym bezpieczeństwem i własnym spokojem ducha.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia

Warto Wiedzieć