Zgubione kluczyki do auta a wypłata odszkodowania z AC
Ubezpieczenie komunikacyjne

Zgubione kluczyki do auta a wypłata odszkodowania z AC

Zakup polisy AC jest bez wątpienia najlepszym sposobem na zabezpieczenie swojego samochodu przed wieloma zagrożeniami. Dzięki AC właściciel pojazdu może uzyskać rekompensatę finansową za wszystkie powstałe zniszczenia. Co ważniejsze, polisa autocasco zapewnia pełne odszkodowanie w razie kradzieży samochodu. Warto jednak pamiętać, że zakup takiego świadczenia nie zwalnia z odpowiedzialności. Właściciel samochodu wciąż musi dbać o bezpieczeństwo swojego pojazdu. W tym kontekście szczególne znaczenie mają kluczyki. Niestety, zgubione kluczyki do auta stanowią ogromne ułatwienie dla złodziei. To z kolei może mieć swoje konsekwencje pod względem wypłaty odszkodowania z polisy AC. Co na ten temat mówią przepisy?

Zgubione kluczyki do auta – czy można uzyskać odszkodowanie?

Kluczyki do samochodu są przedmiotem, który zabieramy ze sobą praktycznie wszędzie. Niestety, taka zależność przekłada się na większe ryzyko ich zgubienia. Sam fakt zgubienia kluczyków jest już sporym problemem. Jednakże sytuacja będzie jeszcze gorsza, jeżeli zgubione kluczyki do auta zostaną później wykorzystane przez złodziei.

We wszystkich polisach AC można bowiem znaleźć osobną rubrykę poświęconą tzw. wyłączeniom odpowiedzialności. W terminologii ubezpieczeń oznaczają one sytuacje, w których asekurator może legalnie odmówić wypłaty odszkodowania z powodu naruszenia warunków umowy. Co istotne, poszczególni ubezpieczyciele mogą inaczej określać takowe wyłączenia. Niemniej każda firma umieści w tej rubryce zapis mówiący o rażącym zaniedbaniu.

Co to tak naprawdę oznacza? Według asekuratorów rażące zaniedbanie to po prostu czynność lub zachowanie właściciela polisy, które doprowadziło do powstania szkody. W przypadku polis AC takim zaniedbaniem będzie między innymi zgubienie kluczyków. Niestety, rażące zaniedbanie jest często wykorzystywaną podstawą do odmowy wypłaty odszkodowania.

Na szczęście kierowca może szybko zareagować na powstały problem poprzez wymianę zamków w pojeździe. Nowe zamki uniemożliwią złodziejom włamanie się do samochodu przy użyciu starych kluczyków. To z kolei podważa zasadność wykorzystania zapisu mówiącego o rażącym zaniedbaniu.

Kluczyki zostawione w stacyjce lub kieszeni – co mówią przepisy?

Przykład zgubienia kluczyków do samochodu nie pozostawia zbyt wiele miejsca na interpretację. Jeśli właściciel samochodu zgubi kluczyki i nie wymieni od razu zamków, ubezpieczyciel zapewne odmówi mu wypłaty odszkodowania. Trzeba jednak pamiętać, że kluczyki do auta równie dobrze mogą zostać skradzione. Jak więc kwalifikowane są takie sytuacje?

Tutaj wiele zależy od okoliczności danego zdarzenia. Samo zostawienie kluczyków w stacyjce oznacza, że samochód pozostał otwarty, przez co złodzieje mogli się łatwo do niego dostać. Toteż większość asekuratorów uzna to za rażące zaniedbanie. Jednak taka sytuacja będzie wyglądać inaczej, gdy np. kluczyki zostały w samochodzie zaparkowanym na prywatnej posesji lub w garażu. Wówczas ewentualna kradzież oznaczałaby, że złodzieje włamali się na prywatny teren. Naruszenie prawa byłoby wtedy argumentem grającym na korzyść właściciela pojazdu.

Podobna zasada dotyczy kluczyków zostawionych w kieszeni odzieży wierzchniej. Jeżeli odzież nie była przechowywana w ogólnodostępnym miejscu, argument o rażącym zaniedbaniu powinien odpadać. Niestety, część asekuratorów może mimo wszystko upierać się przy swoim stanowisku. W takich sytuacjach kierowca powinien walczyć o swoje racje poprzez wyrażenie sprzeciwu wobec otrzymanej decyzji.

Kluczyki do auta a wypłata odszkodowania – co robić w razie odmowy?

Aby uniknąć podobnych problemów, jeszcze przed zakupem polisy AC warto bardzo dokładnie przeczytać treść OWU (Ogólnych Warunków Ubezpieczenia). Taki dokument powinien zawierać precyzyjny wykaz sytuacji objętych ochroną i sytuacji wyłączonych z zakresu ochrony. Znajomość warunków ubezpieczenia będzie stanowić ważny atut w razie ewentualnych sporów.

Jeśli ubezpieczyciel powoła się na zapis dotyczący rażącego zaniedbania, podstawowa linia obrony właściciela pojazdu może być tylko jedna. Posiadacz samochodu musi wówczas udowodnić, że kradzież kluczyków nie nastąpiła z jego winy. Przykładowo, pozostawienie kluczyków w aucie zaparkowanym w garażu powinno uniemożliwić złodziejom uzyskanie do nich dostępu. Identyczna zasada dotyczy kluczyków pozostawionych w kieszeni odzieży lub kluczyków przechowywanych na terenie gospodarstwa domowego.

Innymi słowy, kierowca musi udowodnić, iż złodzieje uzyskali dostęp do kluczyków poprzez nielegalne czynności, a nie jego zaniedbanie. Wówczas asekurator powinien przyznać należne odszkodowanie. Jeżeli decyzja ubezpieczyciela pozostanie odmowna, warto natychmiast złożyć pisemny sprzeciw. W ostateczności można skierować sprawę na drogę sądową.

Podsumowanie

Zgubienie kluczyków do auta rzeczywiście zwiększa ryzyko kradzieży samochodu. Ten fakt może sprawić, że asekurator odmówi wypłacenia odszkodowania z tytułu polisy AC. Dlatego kierowca od razu po zgubieniu kluczyków powinien wymienić zamki w samochodzie. Dzięki temu asekurator nie będzie mógł zarzucić mu rażącego zaniedbania. Podobna zasada odnosi się także do kradzieży kluczyków pozostawionych w stacyjce samochodu lub w odzieży wierzchniej. Właściciel pojazdu musi wykazać, że taka kradzież nie nastąpiła z powodu jego zaniedbania. Jeżeli uda mu się to uzasadnić, asekurator powinien wypłacić określoną rekompensatę finansową. W przeciwnym razie warto napisać pisemne odwołanie od decyzji, a jeśli to nie pomoże – skierować sprawę do sądu.