Wypłata odszkodowania z OC sprawcy wypadku – etapy procedury

Ustalenie odpowiedzialności za spowodowanie wypadku tudzież kolizji drogowej jest absolutnie konieczne. Tylko w ten sposób można później zapewnić pomoc osobom poszkodowanym w wyniku zaistniałego zdarzenia. Za udzielenie takiego wsparcia odpowiada wtedy ubezpieczyciel, u którego sprawca wypadku wykupił ubezpieczenie OC. Aby jednak rekompensata pieniężna mogła trafić do poszkodowanego, najpierw trzeba zadbać o dopełnienie wszystkich kwestii formalnych. Jak więc przebiega wypłata odszkodowania z polisy OC sprawcy wypadku? Które etapy tej procedury mają największe znaczenie?

Wypłata odszkodowania z OC sprawcy wypadku – Pierwszy etap – zgłoszenie szkody i przekazanie dokumentacji

W celu uzyskania rekompensaty pieniężnej osoba poszkodowana musi najpierw skontaktować się z ubezpieczycielem obsługującym polisę OC sprawcy. Wyjątkiem jest tylko procedura Bezpośredniej Likwidacji Szkody. Dzięki niej poszkodowany kierowca może załatwić wszelkie formalności przy wsparciu swojego ubezpieczyciela. Jednakże taka możliwość ogranicza się tylko do otrzymania rekompensaty za niewielkie szkody materialne. Przy poważniejszych roszczeniach bezpośredni kontakt z danym ubezpieczycielem będzie już konieczny.

Przy rozpatrywaniu dowolnej szkody asekurator powinien przede wszystkim zidentyfikować daną sprawę. Toteż osoba zgłaszająca musi zapewnić ubezpieczycielowi komplet niezbędnych danych, takich jak:

  • dane osobowe sprawcy oraz poszkodowanego;
  • informacje o pojazdach uszkodzonych na skutek kolizji lub wypadku;
  • numery ubezpieczenia OC.

Co jasne, ubezpieczyciel może wypłacić odszkodowanie dopiero wtedy, gdy okoliczności danego zdarzenia zostaną wyjaśnione. Dlatego poszkodowany musi również przekazać dowód powstania szkody. Może nim być zarówno policyjny protokół spisany na miejscu wypadku, jak i wspólne oświadczenie o kolizji drogowej. Po uzyskaniu takiego dowodu asekurator przejdzie do wszczęcia procedury wyjaśniającej.

W toku tej procedury osoba poszkodowana może zostać poproszona o przekazanie asekuratorowi innych dokumentów związanych ze szkodą. Tym samym warto na bieżąco śledzić status zgłoszonej sprawy.

Drugi etap – decyzja ubezpieczyciela i możliwa pomoc rzeczoznawcy

Po zapoznaniu się ze wszystkimi przekazanymi dokumentami ubezpieczyciel ma dokładnie 30 dni na podjęcie decyzji dotyczącej wypłaty odszkodowania. W wyjątkowych sytuacjach termin ten można wydłużyć do 90 dni, ale trzeba poinformować o tym poszkodowanego.

Zapewnij sobie spokojny urlop
Nawet 50% taniej za pełen pakiet ochrony

Jeśli asekurator potwierdzi winę swojego klienta, poszkodowany powinien uzyskać rekompensatę finansową. W tym miejscu należy jednak wspomnieć o często spotykanym problemie. Jest nim zaniżanie wysokości odszkodowania wypłacanego z OC sprawcy. Asekuratorzy uciekają się do różnych metod, które pozwalają im zredukować wysokość wypłacanej kwoty. Warto więc pamiętać, że poszkodowany kierowca zawsze może odwołać się od decyzji ubezpieczyciela. Wspomniane odwołanie można złożyć zarówno w razie odmowy przyznania rekompensaty finansowej, jak i przy zbyt niskim odszkodowaniu.

Przed złożeniem pisemnego odwołania kierowca może również skorzystać z usług rzeczoznawcy samochodowego. Tacy eksperci zajmują się odpłatnym przygotowywaniem raportów, które mogą uwzględnić między innymi wartość powstałych strat. Opinia rzeczoznawcy jest bardzo cenna, ponieważ nie można jej tak łatwo zanegować. Dzięki niej poszkodowany może więc skuteczniej dochodzić swoich racji.

Trzeci etap – wypłata odszkodowania lub złożenie odwołania

Jeżeli ubezpieczyciel zaakceptuje złożone roszczenia, jego obowiązkiem jest wypłata rekompensaty finansowej. Asekurator musi przekazać wyznaczoną kwotę we wspomnianych terminie 30 dni od momentu uzyskania zgłoszenia. Wypłacenie odszkodowania finalizuje cały proces likwidacji szkody.

Co jednak w sytuacji, gdy złożony sprzeciw nie przyniósł efektu i ubezpieczyciel wciąż odmawia przekazania rekompensaty? Niestety, wtedy poszkodowany kierowca musi zawalczyć o swoją rację. Taka osoba powinna najpierw przekazać asekuratorowi pisemny sprzeciw wobec podjętej decyzji. W piśmie tym należy uargumentować swoje stanowisko i określić składane roszczenia. Jeżeli np. ubezpieczyciel zaniżył wysokość odszkodowania, pomocna będzie opisana wyżej ekspertyza od rzeczoznawcy samochodowego. Taki raport warto dołączyć do składanego odwołania.

Poprawnie złożone odwołanie powinno doprowadzić do rozwiązania sprawy. Gdyby jednak tak się nie stało, poszkodowany kierowca może skorzystać również z innych rozwiązań. Niesprawiedliwą decyzję ubezpieczyciela należy zaskarżyć do Rzecznika Finansowego. Ten urzędnik pełni funkcję mediatora w sporach toczonych pomiędzy towarzystwami ubezpieczeniowymi i ich klientami. Jeśli sprawa tego wymaga, Rzecznik Finansowy może nawet reprezentować interesy posiadacza polisy.

Interwencja Rzecznika będzie więc kolejnym krokiem do wyjaśnienia powstałego sporu. Przy braku kompromisu kierowca może także wstąpić na drogę sądową. Co prawda, wówczas należy liczyć się z dodatkowymi kosztami oraz oczekiwaniem na rozpatrzenie sprawy. Jeżeli jednak spór dotyczy wysokiej kwoty odszkodowania, bez wątpienia warto to zrobić.

Wypłata odszkodowania z OC sprawcy wypadku – Podsumowanie

Wypłata odszkodowania z polisy OC należącej do sprawcy wypadku lub kolizji drogowej przebiega według ściśle określonego schematu. Na początku ubezpieczyciel musi zidentyfikować daną sprawę oraz zapoznać się ze zgromadzonymi dowodami. Aby było to możliwe, poszkodowany powinien przekazać asekuratorowi wszystkie dokumenty związane ze sprawą. Na ich podstawie asekurator w ciągu 30 (maksymalnie 90 dni) musi podjąć decyzję o wypłacie odszkodowania. Jeśli będzie ona pozytywna, określona kwota trafi na konto poszkodowanego. W przypadku decyzji odmownej pokrzywdzony może się od niej odwołać. Pisemny sprzeciw należy przekazać asekuratorowi, a gdy to nie pomoże, warto zwrócić się do Rzecznika Finansowego. Przy sporach dotyczących wysokiego odszkodowania trzeba także rozważyć możliwość wstąpienia na drogę sądową.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia

Warto Wiedzieć