Ubezpieczenie samochodu jako współwłaściciel
Ubezpieczenie komunikacyjne

Ubezpieczenie samochodu jako współwłaściciel – czy można kupić OC?

Polskie prawo wyróżnia dwa najważniejsze rodzaje własności prywatnej. Dobro materialne może stanowić własność tylko jednej osoby lub być własnością kilku różnych osób. W drugiej z wymienionych sytuacji mamy więc do czynienia ze stanem współwłasności. Współwłaściciele co do zasady powinni mieć równe prawa i obowiązki przy dysponowaniu danym dobrem. Opisywana zasada może być wykorzystywana na wielu różnych płaszczyznach, ale szczególną popularnością cieszy się współwłasność samochodów. Jakie prawa przysługują więc posiadaczom danego auta? Czy kierowca może kupić ubezpieczenie samochodu jako współwłaściciel?

Dlaczego wielu kierowców kupuje auto wraz ze współwłaścicielem?

Kwestię własności samochodu powinna definiować zawarta umowa sprzedaży pojazdu. W tym dokumencie może widnieć tylko jeden właściciel lub przynajmniej dwóch współwłaścicieli auta. Jest to bardzo ważne, aby już w momencie zakupie pojazdu określić stan jego własności. Dzięki temu można uniknąć wielu uciążliwych formalności związanych z dopisywaniem współwłaściciela do dowodu rejestracyjnego.

Co sprawia, że tak wielu kierowców decyduje się na zakup samochodu wraz ze współwłaścicielem? Główną rolę odgrywają tutaj kwestie natury finansowej. Dotyczą one przede wszystkim zakupu obowiązkowego ubezpieczenia OC oraz innych dobrowolnych świadczeń dla kierowców. Warto bowiem zaznaczyć, iż obydwaj współwłaściciele pojazdu mogą kupować takie ubezpieczenia. Natomiast zakupu zazwyczaj dokonuje ten kierowca, któremu przysługują wyższe zniżki na OC i inne polisy komunikacyjne.

Jest więc to korzystna alternatywa dla młodych kierowców, którzy w normalnych warunkach musieliby zapłacić krocie za zakup wspomnianych ubezpieczeń. Takie osoby chętnie korzystają ze wsparcia bardziej doświadczonych kierowców będących np. ich krewnymi. To właśnie krewni najczęściej występują jako współwłaściciele danego samochodu.

Czy współwłaścicielem auta może zostać także osoba, która nie uczestniczyła w zakupie pojazdu? Tak, ale jest to dość wymagająca procedura. Jeżeli jedyny właściciel samochodu chce dopisać kogoś do dowodu rejestracyjnego, musi sporządzić darowiznę na rzecz tej osoby. To zaś wymaga wizyty u notariusza oraz przygotowania stosownej dokumentacji. Dlatego znacznie łatwiej będzie zrobić to już przy zakupie samochodu.

Ubezpieczenie samochodu jako współwłaściciel – ważne informacje

Obydwaj współwłaściciele auta mają więc pełne prawo do zakupu ubezpieczeń komunikacyjnych. Natomiast wspomniane wyżej kwestie finansowe sprawiają, że zazwyczaj to starszy oraz bardziej doświadczony kierowca jest nabywcą takich świadczeń. Dzięki temu wszystkie kupowane polisy będą tańsze ze względu na zniżki wypracowane przez doświadczonego kierowcę. Jest więc to bardzo korzystne i rozsądne działanie. Niestety, przy nim pojawia się także jeden istotny problem.

Tym problemem jest wzajemna odpowiedzialność współwłaścicieli za wszystkie spowodowane wypadki oraz kolizje drogowe. Powoduje ona, że niefrasobliwa jazda jednego kierowcy może odbić się na statusie ubezpieczeniowym drugiego współwłaściciela. W efekcie ten doświadczony kierowca może stracić wypracowane przez lata zniżki na ubezpieczenia komunikacyjne! Co prawda, czasami taka zależność działa także w drugą stronę, ponieważ doświadczonym kierowcom również zdarza się powodować wypadki. Wówczas to młodszy współwłaściciel straci swoje zniżki (o ile jakiekolwiek posiada).

Dla wielu osób kwestia współwłasności pojazdu sprowadza się jedynie do korzyści odnoszonych przy zakupie polis komunikacyjnych. Warto jednak pamiętać, że stan współwłasności samochodu powoduje powstanie kilku istotnych zobowiązań prawnych. Czego one dotyczą? Przede wszystkim faktu, że w takiej sytuacji obydwaj współwłaściciele muszą uczestniczyć np. przy sprzedaży samochodu. Nieobecność jednego z nich sprawi, że drugi współwłaściciel będzie musiał zadbać o uzyskanie pełnomocnictwa. Identyczna zasada obowiązuje także w czasie innych czynności prawnych.

To wszystko sprawia, że jeszcze przed zakupem pojazdu warto dokładnie przemyśleć decyzję o zastosowaniu stanu współwłasności. Niewątpliwie niesie ona ze sobą kilka istotnych korzyści, ale także oznacza powstanie pewnych zobowiązań. Dlatego współwłaścicielem pojazdu powinna być osoba zaufana (najlepszym wyborem będzie bliski krewny). Jest to szczególnie ważna kwestia ze względu na to, że współwłaściciele wzajemnie odpowiadają za swoje kolizje i wypadki drogowe.

Podsumowanie

Zgodnie z przepisami prawa współwłaściciel ma możliwość podejmowania niemal wszystkich czynności prawnych dotyczących danego dobra materialnego. Z tego względu współwłaściciele samochodów mogą np. kupować ubezpieczenia dla danego pojazdu. Jest to bardzo korzystne w sytuacji, gdy jeden z kierowców dysponuje wyższymi zniżkami na OC oraz AC. Dzięki temu dany samochód zyska wymaganą ochronę za dużo mniejsze pieniądze. Niemniej stan współwłasności pojazdu wiąże się również z wysoką odpowiedzialnością, ponieważ kierowcy wzajemnie odpowiadają za wyrządzone szkody. Tym samym przed podjęciem decyzji o wspólnym zakupie samochodu należy się naprawdę dobrze zastanowić. Najlepszym rozwiązaniem wydaje się zawiązanie stanu współwłasności między dwoma krewnymi. Takie osoby powinny łatwiej znaleźć porozumienie w razie nagłych problemów.