Ubezpieczenie GAP
Ubezpieczenie komunikacyjne

Ubezpieczenie GAP

W dzisiejszym świecie bardzo popularną metodą zakupu samochodów jest finansowanie transakcji poprzez leasing. Dzięki temu np. właściciele małych firm mogą łatwo zakupić nowy samochód bez konieczności natychmiastowej spłaty całego zobowiązania. Minusem tej sytuacji jest fakt, że takie auto przejdzie na własność leasingobiorcy dopiero po spłacie zobowiązania. Niestety, czasami może w ogóle do tego nie dojść. Jeżeli samochodów zostanie skradziony przed spłatą leasingu, kierowca znajdzie się w sporych opałach. Na szczęście ubezpieczenie GAP może zapewnić ochronę przed taką sytuacją. Co to za polisa i na jakich zasadach działa?

Co to jest ubezpieczenie GAP?

Nazwa ubezpieczenia GAP wywodzi się z języka angielskiego. W Polsce taka polisa jest określana mianem ubezpieczenia od utraty wartości pojazdu. Jej główna idea polega na zabezpieczeniu leasingobiorcy przed potencjalnymi stratami, które mogłyby nastąpić w wyniku np. kradzieży auta.

Ubezpieczenia GAP są kierowane do leasingobiorców oraz kredytobiorców, czyli osób mających zaciągnięte zobowiązania finansowe. W ich przypadku nagła utrata samochodu okazuje się bowiem wyjątkowo problematyczna. Toteż takie osoby powinny zadbać o dodatkowe zabezpieczenie swojej transakcji finansowej.

Jak działa ubezpieczenie GAP?

Zasada działania ubezpieczeń GAP jest dość prosta. Aby jednak dokładnie ją zobrazować, należy najpierw wspomnieć o ubezpieczeniach AC. Jak wiadomo, polisy AC gwarantują odszkodowanie w razie kradzieży samochodu. Jednak rekompensata z AC ma odpowiadać szacowanej wartości samochodu w dniu kradzieży. Tym samym taka kwota zazwyczaj jest niższa od wartości auta widniejącej na fakturze. Toteż leasingobiorca otrzymuje od ubezpieczyciela rekompensatę, która nie pokryje jego zobowiązań wobec banku.

Ubezpieczenie GAP ma zapewnić ochronę przed takimi sytuacjami poprzez uzupełnienie luki w wysokości odszkodowania. Dzięki tej polisie leasingobiorca otrzyma dodatkową rekompensatę, która wyrówna straty poniesione w związku z kradzieżą auta.

Obecnie na rynku można znaleźć różne rodzaje ubezpieczeń GAP. Dla leasingobiorców najlepszym wyborem będzie polisa GAP fakturowa. Dzięki niej kierowca otrzyma środki odpowiadające kwocie widniejącej na fakturze kupna samochodu. Tym samym ma on gwarancję, że kradzież pojazdu nie uszczupli jego budżetu.

Innym rozwiązaniem będzie ubezpieczenie GAP finansowe lub indeksowe. Obydwa te warianty są tańsze niż polisa fakturowa, ale za to zapewniają niższe odszkodowanie. W ich przypadku nie ma więc pewności, że kierowca odzyska dokładnie 100% wartości skradzionego samochodu.

Od czego chroni ubezpieczenie GAP?

Kradzież samochodu będącego przedmiotem leasingu to podstawowe ryzyko, przed którym chroni ubezpieczenie GAP. Niemniej taka polisa może równie dobrze obejmować inne potencjalne szkody na spłacanym aucie. Dotyczy więc to np. zniszczeń spowodowanych nieszczęśliwymi wypadkami, wandalizmem oraz innymi okolicznościami.

Polisa GAP zapewni pomoc również wtedy, gdy powstałe zniszczenia przekreślają opłacalność naprawy samochodu. Taka sytuacja może wystąpić np. na skutek pożaru. W świecie ubezpieczeń jest to tzw. szkoda całkowita. Powstaje ona w sytuacji, gdy wartość powstałych strat wyniesie około 70% wartości samochodu. Wówczas naprawa pojazdu z reguły nie ma większego sensu. Dlatego ubezpieczenia GAP doskonale sprawdzają się w roli dodatkowego zabezpieczenia dla leasingowanych samochodów.

Kiedy przydaje się ubezpieczenie GAP?

Kto powinien szczególnie mocno zastanowić się nad zakupem polisy GAP? Na pewno świadczenie tego typu przyda się wszystkim osobom mającym zobowiązania finansowe z powodu pojazdu finansowanego poprzez leasing. W pierwszym akapicie tego tekstu znalazła się nawet wzmianka o leasingobiorcach oraz kredytobiorcach. Nie ulega więc wątpliwości, że ubezpieczenie GAP będzie szczególnie cenne dla takich osób.

Aby uzyskać więcej informacji na temat ubezpieczeń OC dla właścicieli samochodów, wystarczy tylko odwiedzić bazę wiedzy serwisu Polisoteka.pl.