Ubezpieczenie AC – na co zwrócić uwagę przy zakupie?

Konieczność zakupu oraz corocznego odnawiania obowiązkowych ubezpieczeń OC może być nieco uciążliwa dla kierowców. Warto jednak zauważyć, że polisy OC mają jedną istotną zaletę. Otóż ich zakres ochrony jest regulowany odgórnie poprzez zapisy stosownej ustawy. Tym samym wszyscy kierowcy mają pewność, że w momencie zakupu OC otrzymają identyczną ochronę. Niestety, takiej pewności nie mają już osoby kupujące ubezpieczenia AC oraz inne polisy dobrowolne. Zakres tych świadczeń jest regulowany przez samych ubezpieczycieli, dlatego do zakupu wspomnianych polis należy podejść w nieco inny sposób. Na co trzeba zwrócić uwagę przy zakupie ubezpieczenia AC?

Zakres ochrony – najważniejszy aspekt dla każdego nabywcy polisy

Odgórna regulacja zakresu ubezpieczeń występuje jedynie w polisach obowiązkowych. Natomiast w przypadku pozostałych świadczeń asekuratorzy mają możliwość samodzielnego określania ich warunków, a także zakresu. To zaś oznacza, że pomiędzy jedną i drugą polisą danego typu mogą występować bardzo wyraźnie różnice.

Dlatego też fundamentalną kwestią dla każdego kupującego powinno być zapoznanie się z warunkami ubezpieczenia. Można to zrobić poprzez lekturę dokumentu określanego jako OWU, czyli właśnie Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Każdy asekurator musi zdefiniować w nim zakres udzielanej ochrony oraz przedstawić reguły danej polisy. Jak wygląda to w przypadku polis AC?

Polisy AC mają chronić przede wszystkim przed: zniszczeniem, uszkodzeniem i kradzieżą auta. Nie oznacza to jednak, że ubezpieczyciele zapewniają kierowcom dostęp do niemal identycznych świadczeń. Toteż przy zakupie AC należy sprawdzić:

  • Jaką sumę ubezpieczenia przewiduje dana polisa?
  • Czy wybrane świadczenie obejmuje pełną ochronę przed kradzieżą samochodu?
  • Jakie zdarzenia są objęte ochroną w ramach tzw. zdarzeń losowych?
  • Czy ubezpieczenie przewiduje dodatkowe usługi (np. typu assistance)?

Im szerszy jest zakres ochrony gwarantowany w ramach polisy AC, tym lepiej dla posiadacza auta. Trzeba tylko pamiętać, iż szersza ochrona zazwyczaj idzie w parze z wyższą składką polisy.

Franszyza i amortyzacja, czyli „kruczki” w polisach AC

Przy podpisywaniu dowolnej umowy zawsze warto zwracać uwagę na tzw. kruczki, czyli zapisy zmieniające niektóre warunki umowy. Co istotne, ubezpieczyciele muszą zapewnić swoim klientom dostęp do wszystkich informacji dotyczących danego świadczenia. Toteż asekuratorzy po prostu nie mogą stosować ukrytych kruczków. Mimo to obecność niektórych zapisów w treści podpisywanej umowy rzeczywiście powinna wzbudzić czujność potencjalnych nabywców.

W polisach AC może znaleźć się np. franszyza redukcyjna lub integralna. Obydwa te zapisy są stosowane w podobnym celu. Jest nim zredukowanie odpowiedzialności finansowej ponoszonej przez asekuratora. W jaki sposób do tego dochodzi? Franszyza redukcyjna zakłada, że posiadacz polisy w momencie wystąpienia szkody staje się częściowo odpowiedzialny za jej naprawę. To z kolei zmniejsza odpowiedzialność samego ubezpieczyciela, który odpowiada tylko za częściowe naprawienie szkody. Jeżeli zaś chodzi o franszyzę integralną, ten zapis określa minimalną kwotę odszkodowania. W tym przypadku odpowiedzialność asekuratora ogranicza się więc do szkód o większej wartości.

Zapewnij sobie spokojny urlop
Nawet 50% taniej za pełen pakiet ochrony

Kolejnym bardzo istotnym zapisem jest tzw. amortyzacja części. Zapis ten sprawia, że w razie powstania szkody asekurator może dodatkowo ocenić spadek wartości pojazdu spowodowany zużyciem poszczególnych części. Dzięki takiej kalkulacji ubezpieczyciele często potrafią wykazać, iż pojazd stracił na wartości, co skutkuje wypłatą niższego odszkodowania. Dlatego amortyzacja części, podobnie jak obydwie franszyzy, to zapis niekorzystny dla kupujących.

Wyłączenia odpowiedzialności – kiedy asekurator wstrzyma wypłatę odszkodowania?

Ryzyko obniżenia wysokości przyznanego odszkodowania to nie jedyny problem. Trzeba bowiem pamiętać, że we wszystkich ubezpieczeniach pojawiają się także wyłączenia odpowiedzialności. Te zapisy mają równie duże znaczenie, ponieważ mogą one stać się podstawą do odmowy wypłaty odszkodowania!

Jak sama nazwa wskazuje, wykaz wyłączeń odpowiedzialności określa sytuacje, które prowadzą do unieważnienia odpowiedzialności ubezpieczyciela. Mówiąc krótko, każda z takich sytuacji sprawi, że ubezpieczyciel będzie mógł w pełni legalnie odmówić wypłaty odszkodowania.

Co dokładnie może znaleźć się we wspomnianym wykazie? Teoretycznie wszyscy ubezpieczyciele mają pełną dowolność pod względem tworzenia własnych wyłączeń odpowiedzialności. Jednakże praktyka pokazuje, że zdecydowana większość firm zamieszcza w tym dokumencie bardzo podobne zapisy. Najczęściej stosowane wyłączenia odpowiedzialności dotyczą między innymi:

  • rażącego zaniedbania ze strony właściciela pojazdu (np. pozostawienia kluczyków w stacyjce samochodu);
  • spowodowania wypadku podczas prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu tudzież substancji odurzających;
  • powstania szkody w wyniku działań stanowiących złamanie obowiązującego prawa;
  • celowego spowodowania szkody lub wypadku w celu uzyskania odszkodowania.

Tym samym asekuratorzy najczęściej wstrzymują wypłatę odszkodowania w sytuacjach, gdy właściciel pojazdu złamał obowiązujące prawo. Dlatego trzeba pamiętać o tym, że sam zakup ubezpieczenia AC nie gwarantuje jeszcze pełnej ochrony. Lekkomyślne zachowanie może bowiem spowodować, że asekurator uzyska prawo do wstrzymania wypłaty odszkodowania. Z tego względu posiadacze ubezpieczeń AC zawsze powinni przestrzegać zasad ruchu drogowego, a także dbać o bezpieczeństwo swojego samochodu.

Podsumowanie

Wysoka dostępność ubezpieczeń AC jest ważnym aspektem dla wszystkich osób zainteresowanych zakupem takiej polisy. Aby jednak wybrać odpowiednią polisę AC, kupujący powinien zwrócić uwagę na kilka ważnych kwestii. Fundamentem wszystkich kompleksowych ubezpieczeń AC musi być szeroki zakres ochrony. Powinien on obejmować przede wszystkim: ochronę przed kradzieżą, zdarzeniami losowymi, uszkodzeniem oraz zniszczeniem pojazdu. Co istotne, treść ubezpieczenia AC może również skrywać w sobie kilka niekorzystnych zapisów, takich jak: amortyzacja części, franszyza integralna lub redukcyjna. Warto więc pamiętać o ich sprawdzeniu. Ponadto przed samym podpisaniem umowy należy także skontrolować zawartość wykazu wyłączeń odpowiedzialności.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia

Warto Wiedzieć