Termin na zgłoszenie szkody OC
Ubezpieczenie komunikacyjne

Termin na zgłoszenie szkody OC – ile wynosi?

Jeżeli osoba kierująca pojazdem mechanicznym spowoduje szkody na zdrowiu lub mieniu, osoby poszkodowane powinny domagać się rekompensaty finansowej. Źródłem finansowania takich odszkodowań są polisy OC należące do sprawców wypadków. Toteż w takich przypadkach dochodzi do zgłoszenia szkody z tytułu OC. Co jasne, jest to procedura określona szczegółowymi zasadami. Dlatego osoby poszkodowane powinny wiedzieć, ile tak naprawdę wynosi termin na zgłoszenie szkody OC. W jakich sytuacjach może on być jeszcze dłuższy?

Ile wynosi termin na zgłoszenie szkody OC?

Każde zdarzenie drogowe wiąże się z powstaniem szkód, a co za tym idzie – natychmiastowych wydatków. W przypadku zniszczeń prywatnego mienia osobom poszkodowanym zależy na szybkiej naprawie powstałych uszkodzeń. Jednak dużo poważniejsze okazują się szkody na zdrowiu. Jeśli ktoś zostanie ranny w wyniku wypadku komunikacyjnego, sprawca może zostać zobligowany do pokrycia kosztów leczenia takiej osoby. Wówczas określona rekompensata również zostaje przekazana z tytułu OC.

Toteż osobom poszkodowanym z reguły zależy na błyskawicznym zgłoszeniu szkody i uzyskaniu należnych pieniędzy. Co prawda, szybka realizacja takiej procedury ma swoje zalety. Niemniej w tym miejscu należy podkreślić, że ustawowy termin na zgłoszenie szkody OC wynosi aż 3 lata! Tym samym osoby poszkodowane wcale nie muszą spieszyć się ze składaniem swoich roszczeń. Można to zrobić na spokojnie po upływie np. kilku lub kilkunastu tygodni.

Natomiast szybkie zgłoszenie szkody OC jest faktycznie korzystne z jednego ważnego powodu. Ubezpieczyciel będzie mógł łatwiej ustalić okoliczności danego zdarzenia, jeśli nie minęło od niego zbyt wiele czasu. Trzeba pamiętać o tym, iż wszystkie istotne okoliczności muszą zostać wyjaśnione jeszcze przed decyzją o przyznaniu odszkodowania. W przeciwnym razie asekurator wstrzyma wypłatę gotówki.

Kiedy termin na zgłoszenie szkody OC jest dłuższy?

Wspomniany okres 3 lat stanowi granicę dla większości szkód. Po upływie tego terminu następuje przedawnienie sprawy, co oznacza utratę możliwości dalszego składania roszczeń majątkowych. Niemniej przepisy prawa przewidują jeden wyjątek od tej reguły. Dotyczy on szkód wyrządzonych na skutek czynu kwalifikowanego jako zbrodnia lub występek. Zbrodnia i występek to pojęcia funkcjonujące przede wszystkim w prawie karnym. Odnoszą się one do przestępstw zagrożonych wysokimi karami grzywny oraz pozbawieniem wolności.

Jeżeli chodzi o wypadki komunikacyjne, bardzo często stosowanym terminem jest tzw. występek nieumyślny. Jest to sytuacja, w której sprawca wypadku nieumyślnie doprowadził do poważnego uszczerbku lub rozstroju zdrowia innego człowieka. Umowną granicę stanowi w tym przypadku długość okresu rekonwalescencji po wypadku. Jeżeli leczenie osoby poszkodowanej trwa ponad 7 dni, sprawca wypadku otrzyma zarzuty popełnienia występku.

Taki sposób kwalifikacji czynu jest istotny również w kontekście ubezpieczeń. Wówczas termin na zgłoszenie szkody OC wynosi aż 20 lat od chwili popełnienia przestępstwa! Dopiero po dwóch dekadach następuje formalne przedawnienie sprawy.

Niestety, praktyka pokazuje, że po takim czasie ustalenie okoliczności wypadku może być zupełnie niemożliwe. Dlatego osoby poszkodowane powinni możliwie szybko zgłosić swoje roszczenia. Dzięki temu szybciej uzyskają rekompensatę finansową i pomogą ubezpieczycielowi w wyjaśnieniu okoliczności zdarzenia.

Podsumowanie

Termin na zgłoszenie szkody OC wynosi dokładnie 3 lata od chwili wypadku. Jeżeli poszkodowany nie zgłosi w tym czasie swoich roszczeń, dana sprawa ulegnie automatycznemu przedawnieniu. Jedynym wyjątkiem są wypadki drogowe, które zostają uznane za przestępstwo. Wówczas termin na zgłoszenie szkody OC wydłuża się aż do 20 lat od chwili wypadku. Tak przynajmniej jest w teorii. Natomiast w praktyce ustalenie okoliczności wypadku po takim czasie będzie niezwykle trudne lub wręcz zupełnie niemożliwe. Tym samym w interesie osób poszkodowanych jest możliwie sprawne zgłoszenie szkody z OC.