Szybka ścieżka likwidacji szkody
Ubezpieczenie komunikacyjne

Szybka ścieżka likwidacji szkody – co to jest i jak działa?

Aby uzyskać odszkodowanie od swojego ubezpieczyciela, każdy posiadacz polisy musi najpierw zgłosić zaistniałe zdarzenie. Po otrzymaniu takiego zgłoszenia asekurator rozpoczyna procedurę likwidacji szkody. Warto jednak podkreślić, że posiadacz polisy musi wtedy zadbać o wypełnienie kilku wymaganych formalności. To z kolei mocno wydłuża czas faktycznej likwidacji szkody. Na szczęście od pewnego czasu w ofertach ubezpieczycieli pojawiła się bardzo ciekawa funkcja. Jest ona określana jako szybka ścieżka likwidacji szkody. Jakie są jej założenia i kiedy posiadacz polisy może z niej skorzystać?

Szybka ścieżka likwidacji szkody – co to jest?

Obowiązek wypełniania formalności przy likwidacji szkód był dla posiadaczy ubezpieczeń złem koniecznym. Każdy chciał bowiem możliwie szybko uzyskać należne odszkodowanie, a dodatkowe formalności jedynie spowalniały całą procedurę. Niestety, do dzisiaj są one absolutnie niezbędne przy usuwaniu wielu szkód.

Dlaczego zatem szybka ścieżka likwidacji szkody pojawiła się w ofertach ubezpieczycieli? Powód jest bardzo prosty. Dzięki niej można maksymalnie ograniczyć formalności oraz przyspieszyć wypłatę odszkodowania. Szybka ścieżka likwidacji szkód zakłada bowiem pominięcie kilku czynności związanych z procedurą odszkodowawczą (np. oględzin szkody). Tym samym jest to bardzo korzystne rozwiązanie dla posiadaczy ubezpieczeń.

Szybka ścieżka likwidacji szkody wciąż uchodzi za stosunkowo nowe rozwiązanie. To sprawia, że nie wszyscy ubezpieczyciele mogą zaoferować swoim klientom dostęp do takiej usługi. Niemniej popularność szybkiej ścieżki staje się coraz większa. Dlatego można z dużą pewnością stwierdzić, iż w niedalekiej przyszłości będzie ona powszechnie stosowanym standardem.

Szybka ścieżka likwidacji szkody – kiedy można z niej skorzystać?

Pominięcie oględzin miejsca szkody oraz ograniczenie się jedynie do paru niezbędnych formalności gwarantuje sporą oszczędność czasu. Jednak trzeba wyraźnie zaznaczyć, że takie rozwiązanie nie zawsze chodzi w grę. Tak naprawdę szybką ścieżkę likwidacji można zastosować tylko przy najniższych powstałych szkodach.

Niektórzy ubezpieczyciele wprowadzili nawet specjalny limit wynoszący około 1500 złotych. Jest to maksymalna kwota odszkodowania, która może zostać wypłacona przy zastosowaniu procedury szybkiej likwidacji szkody. Tym samym zgłaszanie poważniejszych roszczeń finansowych wciąż odbywa się według standardowego schematu. Trudno się jednak temu dziwić. Przy poważnych szkodach asekurator musi dokładnie oszacować faktyczne wymiary powstałych zniszczeń. Tego z kolei nie sposób zrobić bez wnikliwych oględzin miejsca wypadku.

W jakich polisach pojawia się szybka ścieżka likwidacji szkody?

Początkowo szybka ścieżka likwidacji szkody dotyczyła jedynie ubezpieczeń komunikacyjnych. Co jasne, wybór akurat tych świadczeń nie był przypadkowy. Każdego roku w Polsce dochodzi do 20-30 tysięcy wypadków oraz kolizji drogowych. Przez to asekuratorzy mogą mieć duże problemy ze sprawną likwidacją tak wielu zgłoszonych szkód. Dlatego szybka ścieżka likwidacji szkody jest sposobem na szybsze uporanie się z tymi mniej poważnymi zgłoszeniami. Dzięki temu schematowi asekurator może szybko wypłacić odszkodowanie i przejść do kolejnej sprawy.

Do dzisiaj szybka ścieżka likwidacji szkody jest najczęściej wykorzystywana właśnie w polisach dla kierowców. Natomiast asekuratorzy stopniowo wprowadzają ten schemat likwidacji również do innych oferowanych ubezpieczeń. W efekcie coraz częściej można na nią natrafić także w polisach dotyczących np. ochrony życia lub zdrowia.

Dlatego w trakcie przeglądania oferty wybranego ubezpieczyciela warto sprawdzić, czy uwzględnia ona usługę szybkiej ścieżki likwidacji szkody. Rzecz jasna wspomniane ograniczenie dotyczące maksymalnej kwoty odszkodowania sprawia, że nie wszędzie można zastosować taką usługę. Mimo to szybka ścieżka jest rozwiązaniem korzystnym zarówno dla asekuratora, jak i samego posiadacza polisy. Tym samym warto jej używać we wszystkich sytuacjach, gdy tylko pojawia się taka możliwość.

Podsumowanie

Szybka ścieżka likwidacji szkody stanowi świetną alternatywą dla tradycyjnego sposobu wypłaty odszkodowania. Przy takim schemacie asekurator rezygnuje z oględzin miejsca wypadku i zarazem maksymalnie ogranicza wymagane formalności. To zaś sprawia, że zgłoszenie zostaje rozpatrzone znacznie sprawniej, dzięki czemu poszkodowany szybciej uzyska rekompensatę finansową. Jednak szybka ścieżka likwidacji szkody ma także swoje wady. Podstawowym problemem jest tutaj fakt, że można ją zastosować jedynie przy szkodach o bardzo niskiej wartości materialnej. Jeżeli powstałe zniszczenia będą poważniejsze, asekurator wykorzysta tradycyjną metodę likwidacji. Nie umniejsza to jednak korzyści wynikających ze stosowania skróconych procedur. Jeśli tylko ubezpieczyciel zapewnia dostęp do szybkiej ścieżki, warto z niej korzystać!