Szkoda całkowita w ubezpieczeniu AC
Ubezpieczenie komunikacyjne

Szkoda całkowita w ubezpieczeniu AC – co znaczy ten termin?

Aby zrozumieć warunki posiadanego ubezpieczenia, osoba kupująca dowolną polisę powinna znać przynajmniej kilka podstawowych i najczęściej stosowanych terminów. Jednym z nich jest szkoda całkowita, czyli termin występujący w polisach majątkowych. Zasadniczo oznacza on wystąpienie szkody, która skutkuje całkowitym zniszczeniem chronionego dobra materialnego. W teorii wartość takich zniszczeń powinna więc odpowiadać przybliżonej wartości konkretnego dobra. Jednakże wyjątkiem od tej reguły okazuje się szkoda całkowita w polisach AC. Co więc oznacza ten termin i dlaczego asekuratorzy stosują w jego przypadku inne zasady?

Szkoda całkowita w ubezpieczeniu AC – co dokładnie ona oznacza?

Ubezpieczenia autocasco (AC) to najchętniej kupowane polisy komunikacyjne wśród wszystkich dobrowolnych świadczeń. Ich popularność z roku na rok staje się coraz większa. Niestety, wzrost zainteresowania takimi polisami nie zawsze idzie w parze z pełnym zrozumieniem ich warunków. Jest to dość problematyczne, gdyż przepisy ubezpieczeń AC kryją w sobie kilka nieoczywistych reguł. Świetnym tego przykładem jest właśnie szkoda całkowita.

W ubezpieczeniach OC szkoda całkowita występuje tylko wtedy, gdy dany samochód zostanie kompletnie zniszczony. Innymi słowy, szacunkowy koszt naprawy powstałych uszkodzeń musi wówczas odpowiadać przybliżonej wartości pojazdu. Taka zasada wydaje się prosta i logiczna.

Natomiast w ubezpieczeniach AC wygląda to inaczej. Tutaj asekurator może uznać powstałe zniszczenia za szkodę całkowitą, jeżeli ich wartość będzie odpowiadać 60-85% wartości auta. Tym samym próg dotyczący powstałych strat jest zdecydowanie niższy.

Z czego wynika taka różnica? Większość asekuratorów posiłkuje się w tym przypadku argumentem dotyczącym opłacalności naprawy pojazdu. Ubezpieczyciele wychodzą więc z założenia, że zbyt droga naprawa nie byłaby uzasadniona z ekonomicznego punktu widzenia. Dlatego obniżają oni próg, który pozwala im na sklasyfikowanie szkody jako całkowitej. Jest to powszechna praktyka stosowana przez wszystkich ubezpieczycieli.

Szkoda całkowita – jak wpływa na wypłatę odszkodowania?

Nie trudno odgadnąć, iż wprowadzenie obniżonego progu szkody całkowitej w polisach AC musi mieć swoje uzasadnienie. W tym przypadku dotyczy ono głównie procedury związanej z wypłatą odszkodowania. Ubezpieczyciele inaczej wyliczają bowiem wysokość rekompensaty pieniężnej przy szkodzie częściowej oraz całkowitej.

Niestety, to druga z wymienionych opcji jest mniej opłacalna dla posiadaczy polis. Dlaczego? Otóż w momencie wypłaty odszkodowania za szkodę całkowitą asekurator może na kilka sposobów obniżyć jej wysokość. Podczas takiej procedury w grę wchodzi kilka czynników. Ubezpieczyciele powołują się wtedy choćby na fakt, że właściciel samochodu wciąż może dowolnie dysponować swoim pojazdem (lub jego wrakiem).To z kolei ma zapewnić mu możliwość np. sprzedaży sprawnych części lub przekazania auta do złomowania. Zysk osiągany przy takich działaniach staje się więc uzasadnieniem dla wypłaty niższej rekompensaty.

Czy kierowca kupujący polisę AC może w jakiś sposób uchronić się przed niższym progiem szkody całkowitej? Jak najbardziej. Przede wszystkim jeszcze przed zakupem wybranej polisy należy dokładnie przeczytać treść Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, czyli OWU. Asekurator musi bowiem zamieścić w nich informację o stosowanym progu dotyczącym szkody całkowitej. Warto pamiętać, że nie jest on jednolity, przez co część ubezpieczycieli może zaoferować bardziej opłacalne warunki. Tym samym wybór odpowiedniej polisy będzie pierwszym ważnym aspektem.

Ponadto kierowca może np. znaleźć warsztat lub mechanika, który wykona określone naprawy po niższych kosztach. Naturalnie jest to dość ryzykowna metoda, ponieważ niższy kosztorys nie może odbić się na jakości napraw. Jeśli jednak zostaną one wykonane poprawnie, ale zarazem nieco taniej, asekurator nie będzie mógł uznać szkody za całkowitą. Aby lepiej oszacować rzeczywisty koszt naprawy auta, jego właściciel może skorzystać z pomocy rzeczoznawcy samochodowego. Jednak uzyskanie takiej ekspertyzy będzie wiązać się z dodatkowym wydatkiem.

Podsumowanie

Szkoda całkowita jest z reguły terminem oznaczającym kompletne zniszczenie chronionego dobra. Skala zaistniałych uszkodzeń powinna być wtedy na tyle duża, że przeprowadzenie napraw staje się niemożliwe lub nieopłacalne. Jednakże w ubezpieczeniach AC szkoda całkowita jest definiowana nieco inaczej. Tutaj asekuratorzy mogą stosować nieco obniżony próg, który obejmuje zniszczenia o wartości około 60-85% przybliżonej ceny samochodu. Jeżeli tańsza naprawa pojazdu nie będzie możliwa, asekurator uzna daną szkodę za całkowitą. Niestety, szkoda całkowita w ubezpieczeniach AC bardzo często wiąże się z wypłatą niższego odszkodowania. Toteż warto wybierać takie polisy, w których próg dotyczący tej wartości jest możliwie najwyższy.