Suma ubezpieczenia AC – czym jest i co obejmuje?

We wszystkich polisach majątkowych widnieje jeden kluczowy zapis, czyli suma ubezpieczenia. Określa ona maksymalną wysokość odszkodowania, które może zostać wypłacone z tytułu zawartej umowy. Jest więc to jedna z najważniejszych informacji dla osób zainteresowanych zakupem polisy. Co istotne, wysokość sumy ubezpieczenia musi odpowiadać istniejącym regulacjom prawnym. W jaki sposób wpływa to na treść umowy? Jak wysoka może być suma ubezpieczenia w polisach AC?

Suma ubezpieczenia AC – co to jest?

Ubezpieczenia komunikacyjne należą do szeroko rozumianej kategorii polis majątkowych. Wynika to z faktu, że ich zakres obejmuje samochody i inne pojazdy mechaniczne, czyli dobra materialne. Tym samym suma ubezpieczenia odgrywa w tym przypadku absolutnie kluczową rolę.

Suma ubezpieczenia AC definiuje maksymalną wysokość dostępnego odszkodowania. Jeżeli zatem posiadacz polisy będzie wnioskować o wypłatę rekompensaty finansowej, jej wysokość nie może przekroczyć wskazanego limitu. Toteż w teorii kierowcom powinno zależeć na znalezieniu takiej polisy, która zapewni im najwyższą sumę odszkodowania. Jednak wbrew pozorom nie ma to większego sensu. Dlaczego?

Ponieważ przepisy prawa ubezpieczeniowego wskazują, iż nabywca polisy nie może wzbogacić się dzięki zakupowi ubezpieczenia. Innymi słowy, maksymalna wysokość odszkodowania musi odpowiadać wartości powstałych zniszczeń. Z tego względu kierowca może otrzymać tylko taką kwotę, która zrekompensuje mu wszystkie poniesione straty.

Jak wysoka może być suma ubezpieczenia AC?

Tutaj dochodzimy do absolutnie kluczowej kwestii. Ogólna zasada głosi bowiem, że wyznaczona suma ubezpieczenia AC powinna odpowiadać wartości ubezpieczonego pojazdu. Tym samym każdy kierowca musi pamiętać o tej regule.

Niestety, opisana wyżej zależność dotycząca wypłaty odszkodowania działa tylko w jedną stronę. Kierowca nie może bowiem wzbogacić się dzięki zakupowi polisy, ale za to może stracić gotówkę. Taka strata następuje w momencie, gdy wypłacone odszkodowanie jest niższe niż rzeczywista suma powstałych zniszczeń. Wtedy można mówić o tzw. niedoubezpieczeniu.

Zapewnij sobie spokojny urlop
Nawet 50% taniej za pełen pakiet ochrony

Problem polega jednak na tym, że regulacje prawne odnoszą się tylko do kwestii nadubezpieczenia, czyli zbyt wysokiego odszkodowania. Natomiast odwrotna sytuacja nie została już objęta żadnymi przepisami. Dlatego to w interesie kierowcy jest zadbanie o to, żeby zakupiona polisa AC gwarantowała odpowiednio wysokie odszkodowanie. Jeżeli więc suma określona w umowie jest zbyt niska, warto poszukać innej polisy.

Suma ubezpieczenia AC a formuła polisy, czyli na co warto uważać?

Potencjalne ryzyko niedoubezpieczenia to nie jedyny haczyk, na który muszą uważać kierowcy zainteresowani zakupem polisy AC. Równie dużym problemem może okazać się sama formuła ubezpieczenia. Co dokładnie należy przez to rozumieć?

Otóż najlepsze ubezpieczenia AC zawierają zapis mówiący o stałej sumie ubezpieczenia. Dzięki niej kierowca może liczyć na identyczne odszkodowanie maksymalne przez cały okres trwania polisy. Jednakże coraz więcej asekuratorów wprowadza do swoich ofert polisy AC uwzględniające zasadę tzw. amortyzacji części. Zakłada ona, że wraz z upływem czasu rzeczywista wartość pojazdu będzie spadać. Tym samym taki zapis pozwala ubezpieczycielom na obniżenie sumy wypłacanej rekompensaty finansowej.

Co jasne, stała suma ubezpieczenia AC jest dużo lepszym rozwiązaniem dla właściciela samochodu objętego ochroną. Należy jednak podkreślić, że formuła polisy wpływa nie tylko na gwarantowane odszkodowanie, ale także na wysokość składki. Ubezpieczenia AC zakładające utrzymanie stałej sumy ubezpieczenia są droższe niż standardowe polisy. Wobec tego kierowcy muszą sami podjąć decyzję dotyczącą wyboru konkretnej wersji AC.

Podsumowanie

Suma ubezpieczenia AC definiuje maksymalną wysokość odszkodowania gwarantowanego w ramach zawartej polisy. Taka kwota powinna co do zasady odpowiadać rzeczywistej wartości ubezpieczanego pojazdu. Jeżeli będzie niższa, właściciel samochodu może narazić się na problem tzw. niedoubezpieczenia. Z kolei zbyt wysokie odszkodowania nie zostanie wypłacone ze względu na obowiązujące regulacje prawne. Dlatego w tym przypadku należy bardzo precyzyjnie określić odpowiednią sumę ubezpieczenia. Co istotne, warto również zwrócić uwagę na formę zawieranej polisy. Najlepszym typem ubezpieczenia AC będzie polisa gwarantująca stałą sumę ubezpieczenia. Dzięki zawarciu takiej umowy kierowca unika tzw. amortyzacji, która może skutkować niższą sumą wypłaconego odszkodowania.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia

Warto Wiedzieć