Sprzedaż samochodu – o jakich formalnościach należy pamiętać?

Po kilku latach eksploatacji praktycznie wszyscy kierowcy decydują się na zmianę posiadanego samochodu. Jednak przed zakupem nowego pojazdu należy zadbać o sprzedaż poprzedniego auta. Co jasne, pod tym względem zdecydowanie najważniejszym aspektem jest znalezienie kupca na samochód. Natomiast sama finalizacja sprzedaży nie kończy jeszcze formalności związanych ze zbyciem pojazdu. Sprzedający musi także pamiętać o kilku innych obowiązkach. Co dokładnie trzeba zrobić w momencie sprzedaży auta?

Sporządzenie dokumentu potwierdzającego sprzedaż samochodu

Obecnie każdy zakup lub sprzedaż określonego dobra wymaga udokumentowania. Jeżeli chodzi o zakup samochodu, profesjonalne komisy zazwyczaj wystawiają faktury za dokonane transakcję. Jednak osoby prywatne mogą ograniczyć się wyłącznie do sporządzenia odpowiedniej umowy sprzedaży samochodu.

Taki dokument pełni dwojaką funkcję. Z jednej strony podpisana umowa jest prawnym dowodem sprzedaży pojazdu. Z drugiej strony treść dokumentu może zawierać najważniejsze informacje dotyczące sprzedaży. Tutaj bardzo ważne jest choćby precyzyjne określenie stanu technicznego auta i zamieszczenie informacji o przebiegu silnika. Dzięki temu przy ewentualnym sporze będzie można szybko stwierdzić, jak samochód wyglądał w momencie sprzedaży. Jest więc to dobra forma zabezpieczenia dla sprzedającego.

Ponadto w umowie sprzedaży często widnieje zapis dotyczący tego, że kupujący zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu i nie ma do niego zastrzeżeń. Niektórzy sprzedający mogą później powoływać się na ten zapis, gdyby nowy nabywca samochodu zgłaszał reklamację. Warto jednak pamiętać o jednej ważnej kwestii. Taka adnotacja traci swoją ważność w momencie wykrycia tzw. wady ukrytej samochodu. Tym mianem można określić usterki, które istniały już w chwili sprzedaży pojazdu, ale nabywca nie został o nich poinformowany. Dlatego najlepszą alternatywą będzie połączenie tego zapisu ze wspomnianym wyżej opisem stanu technicznego pojazdu.

Oprócz tego umowa sprzedaży samochodu pozwala na zgłoszenie zbycia pojazdu w Wydziale Komunikacji.

Wyrejestrowanie samochodu w Wydziale Komunikacji

Zgłoszenie zbycia samochodu jest obowiązkową procedurą dla wszystkich kierowców. Natomiast przy sprzedaży auta do innego kraju trzeba dodatkowo zadbać o wyrejestrowanie pojazdu. Dzięki temu można uniknąć potencjalnych problemów w sytuacji, gdy nowy nabywca spowoduje wypadek samochodem ze starymi tablicami rejestracyjnymi.

Zapewnij sobie spokojny urlop
Nawet 50% taniej za pełen pakiet ochrony

Obowiązek wyrejestrowania pojazdu nie dotyczy jednak sprzedaży krajowej. Jeżeli nabywcą auta jest inny mieszkaniec Polski, samochód powinien pozostać zarejestrowany. Wówczas to nowy właściciel musi zadbać o przerejestrowanie pojazdu oraz uzyskanie nowych tablic rejestracyjnych.

Aktualne przepisy wskazują, że poprzedni właściciel samochodu ma 30 dni na zgłoszenie zbycia lub wyrejestrowanie pojazdu. Przekroczenie tego terminu może skutkować konsekwencjami w postaci nałożenia kar administracyjnych.Dlatego warto zadbać o wyrejestrowanie pojazdu tuż po sfinalizowaniu sprzedaży.

Czy sprzedaż samochodu wpływa na polisę OC?

Przy sprzedaży auta pojawiają się liczne pytania dotyczące polisy OC. Czy nabywca samochodu może korzystać z ubezpieczenia OC kupionego przez poprzedniego właściciela pojazdu? Co dzieje się z polisą w momencie sprzedaży auta za granicę?

W przypadku sprzedaży krajowej sprawa jest bardzo prosta. Ubezpieczenie OC automatycznie przechodzi na nowego właściciela. Nabywca może korzystać z polisy do momentu zakończenia jej ważności. Co prawda, przysługuje mu także prawo do wypowiedzenia OC w chwili zakupu. Jednak praktyka pokazuje, że zdecydowana większość nabywców korzysta z polisy OC zakupionej przez poprzedniego właściciela pojazdu. Dopiero po upływie ważności ubezpieczenia kupują oni własną polisę.

Zupełnie inne procedury obowiązują podczas sprzedaży pojazdu za granicę. Wtedy sprzedający musi skontaktować się ze swoim ubezpieczycielem i poinformować go o sprzedaży auta do innego kraju. Towarzystwo ubezpieczeniowe powinno wtedy wnioskować o dostarczenie dokumentów, które potwierdzą sprzedaż oraz wyrejestrowanie pojazdu. Dzięki temu asekurator zwróci poprzedniemu właścicielowi pojazdu część składki za niewykorzystaną ochronę OC.

Podsumowanie

Znalezienie kupca i zawarcie umowy sprzedaży samochodu nie oznacza jeszcze końca formalności związanych ze zbyciem pojazdu. Po zawarciu takiej umowy kierowca musi udać się do Wydziału Komunikacji i poinformować o sprzedaży auta. Jeśli samochód został sprzedany do innego kraju, jego obowiązkiem będzie również wyrejestrowanie pojazdu. Ponadto sprzedaż auta wpływa także na trwające ubezpieczenie OC. Jeżeli nabywca mieszka w Polsce, może on korzystać z polisy OC wykupionej przez poprzedniego właściciela. Natomiast przy zagranicznej sprzedaży samochodu dawny właściciel musi zgłosić się do swojego ubezpieczyciela w celu unieważnienia polisy. Wtedy asekurator wypłaci mu określoną kwotę w formie rekompensaty za niewykorzystany czas ochrony.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia

Warto Wiedzieć