Rezygnacja z AC
Ubezpieczenie komunikacyjne

Rezygnacja z AC – czy i kiedy jest możliwa?

Przy zakupie obowiązkowego ubezpieczenia OC wielu kierowców zastanawia się nad dodatkowym rozszerzeniem ochrony poprzez jednoczesne zamówienie AC. Jednakże czasem decyzja o zakupie polisy AC może okazać się zbyt pochopna. W takich sytuacjach kierowcy zaczynają poważnie rozważać rezygnację z zawartej polisy. Dlatego warto odpowiedzieć na pytanie, czy rezygnacja z AC jest w ogóle możliwa? Kiedy i na jakich zasadach ubezpieczyciele dopuszczają możliwość rozwiązania zawartej umowy?

Czy rezygnacja z AC jest możliwa?

Nie bez powodu we wstępie pojawiła się wzmianka dotycząca ubezpieczeń OC. Każdy kierowca musi bowiem wiedzieć, że rezygnacja z polisy OC wcale nie jest taka prosta. Koniec końców OC to obowiązkowe ubezpieczenie, dlatego obecne regulacje prawne przewidują jedynie kilka możliwości wypowiedzenia takiej umowy. Czy rezygnacja z AC jest równie skomplikowana?

Na szczęście zasady dotyczące rezygnacji z zakupionych ubezpieczeń dobrowolnych nie są aż tak rygorystyczne. Oznacza to, że rezygnacja z AC rzeczywiście jest możliwa. Jednakże osoba zamierzająca wypowiedzieć takie ubezpieczenie musi pamiętać o kilku bardzo ważnych zasadach. W przeciwnym razie utraci wspomnianą możliwość!

Kiedy i na jakich zasadach możliwa jest rezygnacja z AC?

Rezygnacja z AC lub innej polisy może być efektem różnych przesłanek. Jednakże w przypadku autocasco kierowcy najczęściej powołują się na jedną z dwóch okoliczności.

1. Rezygnacja z AC bezpośrednio po zakupie polisy

Decyzji o zakupie ubezpieczenia nigdy nie należy podejmować bez wcześniejszego zastanowienia. Jednak w praktyce niektórzy mają skłonność do działania pod wpływem impulsu. Takie osoby już po zakupie polisy mogą dojść do wniosku, że ich decyzja była błędna. Czasami jest to także efekt np. znalezienia korzystniejszej oferty. Jak w takiej sytuacji wypowiedzieć zawartą umowę?

Zgodnie z aktualnymi przepisami prawa każdy nabywca ubezpieczenia może wypowiedzieć umowę w terminie 30 dni od momentu jej podpisania. Dotyczy to jednak tylko polis, które zostały zawarte na okres przynajmniej 6 miesięcy. Jeżeli zawarte ubezpieczenie AC spełnia te warunki, kierowca może zrezygnować z polisy. Podstawą do rezygnacji z AC będzie wysłanie ubezpieczycielowi pisemnego oświadczenia o rezygnacji z umowy. Po otrzymaniu takiego pisma asekurator powinien unieważnić zawarte świadczenie.

Uwaga!

Przedsiębiorcy kupujący służbowe AC mają tylko 7 dni na odstąpienie od umowy!

2. Rezygnacja z AC po sprzedaży samochodu

Niektórzy kierowcy kupują długoterminową polisę AC dla swojego samochodu, ale jeszcze przed końcem zawartej umowy postanawiają sprzedać ubezpieczony pojazd. To rodzi pewne wątpliwości dotyczące polisy AC. Wynikają one z faktu, że ubezpieczenie OC zakupione przez poprzedniego właściciela automatycznie przechodzi na nowego nabywcę pojazdu. Czy tak samo jest w przypadku polisy AC?

Tutaj przepisy okazują się zupełnie inne. Zapisy Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU) w większości przypadków wskazują, że sprzedaż ubezpieczonego auta skutkuje unieważnieniem umowy. Tym samym polisa AC nie przechodzi automatycznie na nowego nabywcę. Co prawda, niektórzy ubezpieczyciele mogą wyrazić zgodę na kontynuowanie umowy, jednak o to musi zadbać już nowy właściciel pojazdu. Jeśli nie wykaże on takiej inicjatywy, polisa zostanie anulowana już w momencie sprzedaży auta.

Rezygnacja z AC a zwrot pieniędzy – jak to wygląda w praktyce?

Rezygnacja z AC jest motywowana także chęcią uzyskania zwrotu składki za niewykorzystany okres ochrony. Co jasne, ubezpieczyciele mają obowiązek przekazania takich środków kierowcy, który dokonał zakupu AC. Niemniej wspomniana procedura przebiega według ściśle określonych zasad.

Pierwszą ważną kwestią jest wspomniane wysłanie asekuratorowi pisemnej rezygnacji z polisy AC. Po uzyskaniu pisma ubezpieczyciel sprawdzi, czy zaistniała sytuacja umożliwia anulowanie ubezpieczenia. Jeśli opinia będzie pozytywna, asekurator unieważni polisę i zwróci część środków za niewykorzystaną ochronę.

Tutaj pojawia się jednak ważne zastrzeżenie, gdyż ubezpieczyciele zawsze zwracają tylko część wpłaconych środków. Wynika to z faktu, że przez jakiś czas kierowca korzystał z posiadanej ochrony AC. To uprawnia asekuratora do proporcjonalnego obniżenia wysokości zwracanej kwoty.

Rzecz jasna na najwyższy zwrot mogą liczyć kierowcy, którzy korzystali z AC jedynie przez kilka dni. Natomiast osoby rezygnujące z ubezpieczenia na skutek sprzedaży samochodu otrzymają dużo niższe kwoty. Wszystko zależy więc od tego, jaką część ochrony zdążył już wykorzystać właściciel samochodu.

Podsumowanie

Rezygnacja z AC rzeczywiście jest możliwa, ale tylko w określonych sytuacjach. Kierowca może zrezygnować z umowy jedynie przez 30 dni od momentu jej podpisania lub przy sprzedaży swojego samochodu. Powyższe zasady nie dotyczą jedynie przedsiębiorców, ponieważ oni mają tylko 7 dni na złożenie rezygnacji. Co istotne, taką rezygnację należy przekazać ubezpieczycielowi w formie pisemnej. Jeśli wszelkie formalności przebiegną prawidłowo, ubezpieczyciel zwróci kierowcy część składki za niewykorzystaną ochronę. Jej dokładna wysokość zależy przede wszystkim od tego, jak długo kierowca korzystał z ubezpieczenia.