Prawa współwłaściciela pojazdu – o czym warto pamiętać?

Młodzi kierowcy bardzo chętnie korzystają z możliwości dopisania współwłaściciela do dowodu rejestracyjnego pojazdu. Ten prosty zabieg sprawia, że mogą oni korzystać ze zniżek na polisę OC wypracowanych przez takiego współwłaściciela. Dzięki temu finalna cena OC dla danego pojazdu będzie zdecydowanie niższa. Nie można jednak zapominać o tym, iż dopisanie współwłaściciela do dowodu rejestracyjnego pociąga za sobą konsekwencje. Takiej osobie przysługują bowiem określone prawa wynikające ze stosunku współwłasności. Jakie są prawa współwłaściciela pojazdu i o czym muszą pamiętać młodzi kierowcy?

Najważniejsze prawa współwłaściciela pojazdu

Na początku należy wyjaśnić jedną kwestię. Sama zasada współwłasności nie ogranicza się tylko do samochodów, gdyż może dotyczyć różnych dóbr materialnych. Z tego względu regulacje dotyczące tej zasady można odnaleźć w treści Kodeksu cywilnego.

Art. 206 Kodeksu cywilnego:

„Każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy wspólnej oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli”.

Ten zapis oznacza, że współwłaściciele danego dobra materialnego mają dokładnie takie same prawa. Wobec tego mogą oni korzystać z posiadanego dobra (w tym przypadku samochodu) na swoich zasadach. Oprócz tego dysponują oni prawem do decydowania o ewentualnej sprzedaży pojazdu.

W tym miejscu warto więc odpowiedzieć na kilka istotnych pytań:

  1. Czy można dopisać kogoś jako współwłaściciela pojazdu już po dokonaniu zakupu?
  • Tak, ale będzie to dość czasochłonne. Prawo pozwala bowiem na dokonanie darowizny lub sprzedaż częściowego prawa własności. Jednak obydwie te czynności wymagają wizyty u notariusza w celu sporządzenia dokumentacji. Dlatego dużo prościej będzie zadbać o to, aby współwłaściciel znalazł się na umowie sprzedaży pojazdu.
  1. Jak wygląda kwestia sprzedaży samochodu, jeżeli ma on współwłaściciela?
  • Sprzedaż samochodu wymaga zgody wszystkich współwłaścicieli. Jeżeli właściciel pojazdu jej nie uzyska, sprzeda on tylko swoją część praw do samochodu. Tym samym współwłaściciel może później wysuwać własne roszczenia względem nabywcy auta.
Zapewnij sobie spokojny urlop
Nawet 50% taniej za pełen pakiet ochrony
  1. Kto ponosi odpowiedzialność za rejestrację oraz wyrejestrowanie samochodu?
  • Rejestracja i wyrejestrowanie pojazdu jest możliwe tylko za zgodą współwłaściciela. Taka osoba musi więc stawić się w Wydziale Komunikacji lub przekazać swoje pełnomocnictwo.
  1. Jak wygląda kwestia zakupu ubezpieczenia OC dla pojazdu?
  • Zarówno właściciel, jak i współwłaściciel mogą dokonać zakupu OC. Ubezpieczenie obejmuje bowiem konkretny samochód, a nie konkretnego kierowcę. Warto jednak pamiętać, że obydwaj kierowcy ponoszą odpowiedzialność za ewentualny brak ciągłości ubezpieczenia.

Obowiązki współwłaściciela pojazdu

Każdy współwłaściciel pojazdu musi także pamiętać o kilku obowiązkach wynikających z zasady współwłasności. Pierwszą i zarazem najważniejszą kwestią jest współodpowiedzialność za szkody spowodowane podczas prowadzenia danego samochodu. Co jasne, nie chodzi tutaj o wypłatę odszkodowania z własnej kieszeni, ponieważ jest to zadanie ubezpieczyciela obsługującego polisę OC. Jednak warto pamiętać, że spowodowanie wypadku może znacząco zredukować wysokość posiadanych zniżek na OC. Dotyczy to nawet tych sytuacji, gdy sprawcą wypadku był drugi ze współwłaścicieli.

Inną problematyczną kwestią mogą być ewentualne długi jednego ze współwłaścicieli. Jeżeli takie zadłużenie przekroczy określony poziom, samochód może zostać zajęty przez komornika. Czy jest to dopuszczalne w sytuacji, gdy pojazd ma także innego współwłaściciela? Przepisy dotyczące tej kwestii są dość skomplikowane. Otóż komornik może jedynie przejąć część praw należących do współwłaściciela pojazdu. To oznacza, że pozostali współwłaściciele nie stracą swoich praw, ale tutaj pojawia się pewien haczyk. Komornik w ostateczności sprzeda uzyskane prawa na jednej z organizowanych licytacji. Wówczas samochód zyska nowego współwłaściciela, który będzie mógł z niego korzystać.

Powyższa sytuacja rodziłaby mnóstwo problemów, dlatego nie warto do niej doprowadzić. Co więc może w takiej sytuacji zrobić drugi ze współwłaścicieli? Zasadniczo ma on do dyspozycji dwa rozwiązania. Pierwsze z nich polega na odkupieniu od komornika prawa współwłasności. Dzięki temu dany kierowca może stać się jedynym właścicielem pojazdu i tym samym zyskać pełnię praw. Natomiast drugie rozwiązaniepolega na zrzeczeniu się swoich praw w zamian za wynagrodzenie wypłacone przy sprzedaży pojazdu. Jego wysokość będzie proporcjonalna do posiadanych praw własności.

Podsumowanie

Dopisanie współwłaściciela do dowodu rejestracyjnego jest bardzo opłacalne z punktu widzenia młodych kierowców. Trzeba jednak pamiętać o tym, że taka decyzja pociąga za sobą kilka istotnych konsekwencji. Przede wszystkim współwłaściciel zyskuje wówczas prawo do korzystania z auta. Ponadto właściciel pojazdu nie może sprzedać ani wyrejestrować samochodu bez zgody drugiego współwłaściciela. Co więcej, tacy kierowcy wspólnie odpowiadają za szkody wyrządzone podczas kierowania samochodem. Oznacza to, że współwłaściciel może np. stracić część wypracowanych zniżek OC przez brawurową jazdę innego kierowcy. To wszystko sprawia, iż kwestia ewentualnej współwłasności pojazdu powinna zostać dokładnie przemyślana. Obydwaj kierowcy muszą zdawać sobie sprawę z posiadanych praw oraz obowiązków dotyczących korzystania z pojazdu. Tylko w ten sposób można uniknąć późniejszych problemów.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia

Warto Wiedzieć