Opony zimowe mogą być niezbędne do uzyskania odszkodowania!

Opony zimowe znacznie zwiększają bezpieczeństwo poruszania się po drogach w sezonie zimowym. Producenci opon zalecają zakładanie zimówek wtedy, gdy jesienią temperatura w nocy zaczyna spadać poniżej 2 stopni Celsjusza. Jednak pod względem prawnym nie ma żadnego odgórnego przepisu, który nakładałby na kierowców obowiązek używania zimówek. Opony zimowe – przez ich brak można nie dostać odszkodowania

W Polsce opony zimowe nie są obowiązkowe – gdzie musisz je mieć?

Opony zimowe znacznie zwiększają bezpieczeństwo poruszania się po drogach w sezonie zimowym. Producenci opon zalecają zakładanie zimówek wtedy, gdy jesienią temperatura w nocy zaczyna spadać poniżej 2 stopni Celsjusza. Często zapominany o oponach zimowych bardzo często zapominamy, jeszcze długo w sezonie zimowym jeżdżąc na letnich. Tymczasem zawsze jest to niebezpieczeństwo nie tylko szybszego zużywania opon, ale również realnego zagrożenia na drodze. Opony letnie przy niskich temperaturach tracą swoją przyczepność i elastyczność, a przez to nie zapewniają pojazdowi stabilnego poruszania się. W Polsce nie ma jednak żadnego obowiązku prawnego nakazującego wymiany na opony zimowe. Musisz jednak wiedzieć, że Polska jest wyjątkiem u większości naszych sąsiadów za brak opon zimowych dostaniesz mandat.

W jakich europejskich krajach musisz mieć opony zimowe:

 • Austria – w okresie od 1 listopada do 15 kwietnia, ale tylko jeśli wymagają tego warunki pogodowe
 • Czechy – od 1 listopada do 30 kwietnia na drogach oznaczonych specjalnym znakiem lub w przypadku prognozy nadejścia warunków typowo zimowych
 • Chorwacja – nie ma obowiązku stosowania opon zimowych, chyba że w okresie od końca listopada do kwietnia wystąpią warunki typowo zimowe na drodze
 • Estonia – od 1 grudnia do 1 kwietnia, dotyczy wszystkich uczestników ruchu w tym również turystów. Okres ten może ulegać zmianie w zależności od warunków panujących na drodze
 • Finlandia – od 1 grudnia do końca lutego,dotyczy wszystkich uczestników ruchu – również turystów
 • Francja – nie ma obowiązku stosowania opon zimowych, wyjątek stanowią Alpy Francuskie, w których bezwzględnie należy wyposażyć samochód w opony zimowe
 • Litwa – od 1 listopada do 1 kwietnia (także dla turystów)
 • Luksemburg – konieczność stosowania opon zimowych obowiązuje wystąpienia warunków drogowych typowo zimowych (dotyczy również turystów)
 • Łotwa – od 1 grudnia do 1 marca (przepis ten dotyczy również turystów)
 • Niemcy – obowiązuje tzw. sytuacyjny wymóg posiadania opon zimowych (w zależności od panujących warunków atmosferyczznych)
 • Słowacja – tylko w razie wystąpienia szczególnych warunków zimowych
 • Słowenia – od 15 października do 15 marca
 • Szwecja – w okresie od 1 grudnia do 31 marca (także dla turystów)
 • Rumunia – od 1 listopada do 31 marca
Zapewnij sobie spokojny urlop
Nawet 50% taniej za pełen pakiet ochrony

Odszkodowanie z OC musi być wypłacone zawsze

Kierowcy, którzy dosyć lekko podchodzą do tematu zmiany opon z letnich na zimowe muszą jednak liczyć się z tym, że pewne problemy pojawią się w przypadku zdarzenia drogowego i ubiegania się o ubezpieczenie. Taka sytuacja będzie miała miejsce w przypadku ubezpieczenia AC. Obowiązkowe ubezpieczenie OC chroni bowiem osobę trzecią a nie kierowcę, który nie jest sprawcą wypadku. Ubezpieczyciel musi wypłacić odszkodowanie poszkodowanemu bez względu na to, czy kierowca jeździł na oponach zimowych czy zaniechał ich wymiany. Co ciekawe, w przypadku ubezpieczenia OC ubezpieczyciel nie może uchylić się od wypłaty odszkodowania nawet wtedy, gdy niewłaściwe opony przyczyniły się do większych zniszczeń lub nawet do samego zdarzenia.

Brak zimówek? Problemy z Autocasco

Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w przypadku dobrowolnego ubezpieczenia AC. Choć nie jest to ubezpieczenie obowiązkowe, zdecydowanie warto je mieć. Niestety, zakres ubezpieczenia jest zawsze indywidualnie ustalany w tak zwanych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, z którymi klient musi się zapoznać przed podpisaniem polisy. Niestety nie zawsze to robi. Okazuje się bowiem, że wypłata odszkodowania z polisy AC może być uzależniona od posiadania przez kierowcę sprawnych opon zimowych. Jeśli do zdarzenia na drodze doszło w sytuacji, gdy kierowca poruszał się w trudnych zimowych warunkach na oponach letnich, ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania lub znacznie zaniżyć jego kwotę. Niestosowanie opon zimowych jest bowiem podczas oceny szkody traktowane jako rażące niedbalstwo osoby ubezpieczonej.

Choć takie praktyki nie zdarzają się u wszystkich ubezpieczycieli, z roku na rok rośnie liczba firm, w których brak opon zimowych jest wyłączeniem z ochrony ubezpieczeniowej. Choć dla kierowców może to być nieco uciążliwe, w rzeczywistości takie wymogi mogą skłonić do systematycznej i terminowej zmiany opon z letnich na zimowe. A to z pewnością zwiększy bezpieczeństwo poruszania się po polskich drogach.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia

Warto Wiedzieć