Odszkodowanie z OC – co robić po wypadku?

Zostałeś poszkodowany w wypadku? Niezależnie od tego, czy jesteś kierowcą, pasażerem czy potrąconym pieszym – w każdym przypadku, gdy ucierpiałeś w wypadku możesz liczyć na odszkodowanie z OC sprawcy wypadku. Kiedy zgłosić szkodę, jakie dane są potrzebne oraz na co powinieneś uważać? W kilku zdaniach przedstawimy Ci niezbędne informacje.

Jak zgłosić szkodę osobową?

Likwidacja szkody osobowej jest złożonym procesem! Nie jest wskazany pośpiech i nieprzemyślane działania. W pierwszej kolejności zadbaj o swoje zdrowie. Okres przedawnienia roszczenia z tytułu ubezpieczenia OC wynosi 3 lata, więc nie musisz działać w pośpiechu. Zanim zgłosisz roszczenia lub zlecisz prowadzenie sprawy pełnomocnikowi dobrze przemyśl jakie masz oczekiwania. Zgłoszenie szkody osobowej powinno mieć formę pisemną i być bardzo szczegółowe. Dokładne opisanie sytuacji na zapoznanie się z Twoim przypadkiem i określenie odpowiedniej kwoty odszkodowania.

Odszkodowanie z OC – jakie przysługują Ci roszczenia?

Szkody osobowe charakteryzują się tym, że każdy przypadek jest inny i traktowany jest przez ubezpieczyciela indywidualnie. W zależności od obrażeń prawo przewiduje dla osoby poszkodowanej:

  • zwrot poniesionych kosztów leczenia, lekarstw, usług medycznych, rehabilitacji a także dojazdów do lekarza,
  • zadośćuczynienie za ból i cierpienie,
  • zwrot kosztów za uszkodzone lub zagubione mienie (przedmioty osobiste lub ubrania podczas wypadku),
  • zwrot poniesionych strat i nieuzyskanych korzyści, czyli wszystko to czego nie zarobiłeś, a także zwrot za te korzyści które zostały zaprzepaszczone z uwagi na zaistnienie wypadku,
  • renta wyrównawcza z tytuł zwiększonych potrzeb z uwagi na długotrwałe dolegliwości, leczenie lub rehabilitację

Dwa pierwsze punkty dotyczą wszystkich poszkodowanych wypadkach, kolejne punkty dotyczą osób które odniosły poważnych obrażeń skutkujących przerwą w pracy bądź inwalidztwem.

Ważne! Zbieraj każdą faktury i paragony

Zapewnij sobie spokojny urlop
Nawet 50% taniej za pełen pakiet ochrony

Kolejnym krokiem, który musisz zrobić jest oszacowanie wysokości roszczeń, czyli sumienne wyliczenie wymienionych punktów i ustalenie kwoty, która będzie rekompensowała ich zaspokojenie.
Bardzo ważne, abyś był w stanie udokumentować poniesione koszty związane z zaistniałym wypadkiem. Chodzi o koszty leczenia, dojazdów do lekarza lub zabiegów rehabilitacyjnych, zakupu leków i artykułów medycznych, a także przystosowania domu (w przypadku osób z niepełnosprawnością). Dokumentuj wszystkie wydatki poniesione w związku z wypadkiem.
Na podstawie faktur i rachunków otrzymasz zwrot pieniędzy, a w przypadku konieczności stałego leczenia łatwiej będzie oszacować, jakie będą miesięczne koszty leczenia. Jest to niezbędne do określenia kwoty comiesięcznej renty wyrównawczej.
Jeśli nie zachowałeś paragonu lub faktury – bez paniki. Nie rezygnuj z ubiegania się o zwrot pieniędzy, tylko dokładnie opisz, co kupiłeś i za jaką kwotę wydałeś.

Odszkodowanie z OC – Ile warte jest Twoje zdrowie i ból?

Najtrudniejsze jest określenie kwoty roszczenia zadośćuczynienia za ból i cierpienie. Zdrowie jest bezcenne i nie da się go wycenić. Nie ma gotowych tabel, a wycena roszczenia jest bardzo subiektywna. Nie bój się podać kwoty i tego, że może okazać się ona zbyt wysoka. Niestety wysuwanie roszczeń trochę wygląda jak targowanie, ale jeżeli podasz niską kwotę roszczenia, późniejsze podwyższenie kwoty będzie znacznie trudniejsze. Jeżeli nie określisz kwoty roszczenia pracownicy sami ją zaproponują. W przypadku, gdy zaproponowana kwota nie będzie zadowalająca będziesz mógł napisać odwołanie do ubezpieczyciela.

Uzasadnienie roszczeń

Bardzo ważnym punktem jest uzasadnienie. Podałeś kwotę, ale to jeszcze nie wszystko. W treści złożonego przez Ciebie pisma opisz szczegółowo, co się wydarzyło, jaki ma to wpływ na Twoje życie. Im dokładniejszy opis, tym większe szanse na uzyskanie odpowiedniego świadczenia od zakładu ubezpieczeń.
W przypadku szkód na osobie ważny jest nie tylko opis przebiegu zdarzenia, ale także opisanie wszystkiego, co działo się po wypadku, a więc Twojego leczenia i rehabilitacji.
Do pisma, poza wspomnianymi wcześniej paragonami, fakturami dołącz również dokumentację medyczną.
Oprócz suchych faktów opisujących zdarzenie oraz proces leczenia i rehabilitacji, opisz jakie towarzyszyły temu emocje oraz jaki zdarzenie miało wpływ na Twoje życie osobiste, rodzinne i zawodowe. Jest to najtrudniejsza część, ale niezwykle ważna dla uzyskania odpowiedniej kwoty zadośćuczynienia.

Bądź ostrożny!

Jako poszkodowany w wypadku jesteś łakomym kąskiem dla (często nieuczciwych) kancelarii odszkodowawczych, które za swoje usługi pobierają niewspółmiernie wysoki procent wypłaconego świadczenia. Jeżeli nie czujesz się na siłach, aby samodzielnie zajmować się sprawą zleć jej prowadzenie Kancelarii Prawnej. Upewnij się, że Twojej sprawie zostanie poświęcona uwaga i zostanie potraktowana indywidualnie. Upewnij się, że Kancelaria Prawna będzie prowadziła sprawę do momentu zaspokojenia wszystkich Twoich roszczeń, a nie tylko do momentu uzyskania kwoty bezspornej oraz, że w przypadku sporu z ubezpieczycielem będzie reprezentowała Cię w sądzie.
Sprowadź, czy proponowane wynagrodzenie za prowadzenie sprawy nie jest zawyżone i czy ktoś nie próbuje zarobić na Twoim nieszczęściu.
Przeczytaj umowę! Jeżeli w umowie będą znajdowały się zapisy mówiące, że nie można się z niej wycofać i odstąpić – nie podpisuj. Umowa to nie cyrograf, ale jeżeli ktoś stosuje tego typu zapisy nie może mieć dobrych zamiarów.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia

Warto Wiedzieć