Odszkodowanie z polisy AC – kto i kiedy może je otrzymać?

Zakup ubezpieczenia autocasco (AC) to bardzo opłacalna inwestycja dla kierowców, którzy chcieliby zabezpieczyć swój pojazd przed zniszczeniem lub kradzieżą. Dzięki takiej polisie w obydwu wymienionych sytuacjach można otrzymać stosowne odszkodowanie. Warto jednak wiedzieć, jak przebiega procedura dotycząca wypłaty takich środków. Kto i na jakich warunkach może otrzymać odszkodowanie z tytułu zawartej polisy AC?

Kto otrzymuje odszkodowanie z AC?

Odpowiedź na postawione pytanie nie powinna nikogo zaskoczyć. Niezależnie od okoliczności, rekompensata finansowa z tytułu AC zawsze powinna trafić bezpośrednio do właściciela ubezpieczonego samochodu. Do tej zasady stosują się niemal wszyscy asekuratorzy prowadzący sprzedaż ubezpieczeń komunikacyjnych.

Dlaczego więc trzeba o tym pamiętać? Ponieważ przepisy nie mówią o tym, że jedynie właściciel samochodu może zakupić ubezpieczenie AC dla danego pojazdu. Równie dobrze może to zrobić ktokolwiek inny. To z kolei rodzi pewne wątpliwości dotyczące wypłaty odszkodowania, albowiem na dokumentach ubezpieczenia widnieje podpis innej osoby. Dlatego w kontekście ubezpieczeń AC trzeba pamiętać o wspomnianej wyżej regule. Odszkodowanie zawsze przysługuje osobie figurującej w dokumentach jako właściciel pojazdu.

Przytoczona zasada odnosi się także do sytuacji, gdy formalnym właścicielem samochodu jest bank lub inny wierzyciel. Wówczas środki przekazywane w formie odszkodowania powinny trafić na konto banku. Od tej reguły istnieje w zasadzie tylko jeden wyjątek. Jeżeli bank lub wierzyciel wyrazi zgodę na przyznanie odszkodowania kierowcy, ubezpieczyciel może przekazać gotówkę takiej osobie. W przeciwnym razie wszystkie środki pozostaną na koncie wierzyciela.

Kiedy następuje wypłata odszkodowania z tytułu AC?

Zapewnij sobie spokojny urlop
Nawet 50% taniej za pełen pakiet ochrony

Ubezpieczenia AC przewidują wypłatę odszkodowania w trzech przypadkach. Są nimi: kradzież, uszkodzenie lub całkowite zniszczenie chronionego pojazdu. Trzeba jednak pamiętać, że w każdej z wymienionych sytuacji obowiązują nieco inne procedury.

Jeżeli uszkodzenie pojazdu nastąpiło z winy kierowcy lub na skutek nieszczęśliwego wypadku, procedura jest bardzo prosta. Wystarczy tylko dokonać zgłoszenia szkody, czyli poinformować ubezpieczyciela o zaistniałym wypadku. Najlepszym rozwiązaniem będzie wówczas telefon na specjalną infolinię dla klientów. W czasie takiej rozmowy konsultant udzieli dalszych wskazówek dotyczących przebiegu formalności.

Nieco inny schemat działania dotyczy kradzieży pojazdu. W tym przypadku wielu asekuratorów nakłada na swoich klientów obowiązek natychmiastowego zgłoszenia sprawy organom ścigania. Może to być dość kłopotliwe, ponieważ funkcjonariusze zajmujący się takimi przypadkami muszą przesłuchać właściciela samochodu i sporządzić niezbędną dokumentację. To siłą rzeczy wpływa na wydłużenie całej procedury. Niestety, protokół wystawiony przez policję jest często niezbędny do tego, aby zgłosić szkodę asekuratorowi. Co gorsza, spora część ubezpieczycieli wymaga zgłoszenia kradzieży w ciągu 24 lub 48 godzin od momentu zdarzenia. Dlatego w takich momentach warto działać od razu!

Podsumowanie

Zapisy znajdujące się w ubezpieczeniach AC jasno wskazują, że ewentualne odszkodowanie z tytułu takich świadczeń przysługuje właścicielowi ubezpieczonego samochodu. Nie ma tutaj znaczenia, czy właścicielem jest osoba prywatna, czy jest to bank lub inny wierzyciel. Co prawda, wierzyciel może wyrazić zgodę na przekazanie odszkodowania kierowcy, ale nie musi tego robić. Jeżeli chodzi o sam przebieg procedur związanych z przekazaniem rekompensaty finansowej, tutaj wszystko zależy od okoliczności zdarzenia. Zazwyczaj kierowca musi jedynie zgłosić powstałą szkodę swojemu asekuratorowi. Jednak w przypadku kradzieży pojazdu kierowca musi najpierw udać się na policję i dopiero później zgłosić szkodę ubezpieczycielowi. Asekurator będzie bowiem wymagać przedstawienia protokołu sporządzonego przez funkcjonariuszy.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia

Warto Wiedzieć