Jak zachować się po wypadku lub kolizji drogowej?

Osoby uczestniczące w kolizjach lub wypadkach drogowych z reguły wspominają takie zdarzenia w bardzo podobny sposób. Kierowcy zgodnie przyznają, iż wszystko potoczyło się bardzo szybko, a ponadto towarzyszyły im ogromne emocje. Rzeczywiście w takich sytuacjach trudno zachować rozsądek oraz trzeźwe myślenie. Jednak to właśnie te cechy są wówczas najbardziej potrzebne. Bezpośrednio po wypadku lub kolizji należy bowiem wykonać kilka niezbędnych czynności. W przeciwnym razie ustalenie okoliczności zdarzenia może być dużo trudniejsze. Co więcej, brak wykonania niektórych kroków może skutkować nawet odpowiedzialnością karną! O czym muszą więc pamiętać osoby uczestniczące w takim zdarzeniu? Jak zachować się po wypadku lub kolizji drogowej?

Krok pierwszy – wezwanie pogotowania i udzielenie pomocy rannym

Zderzenie dwóch szybko jadących samochodów zazwyczaj kończy się tragicznie. Jeżeli nawet nikt nie zginie w takim wypadku, pojawienie się osób rannych jest praktycznie pewne. Toteż pierwszym krokiem bezpośrednio po wypadku musi być zapewnienie pomocy poszkodowanym. W tym celu należy od razu wezwać pogotowie ratunkowe. Podczas rozmowy z dyspozytorem trzeba podać wszystkie najważniejsze informacje dotyczące miejsca wypadku oraz stanu poszkodowanych. To pozwoli ratownikom na szybsze dotarcie do celu i udzielenie potrzebnej pomocy.

Nie oznacza to jednak, że kierowcy muszą już tylko czekać na przyjazd ratowników. Jeżeli bowiem poszkodowanemu grozi niebezpieczeństwo (np. w postaci innych samochodów), kierowcy od razu powinni zabezpieczyć miejsce wypadku. Nie bez powodu w Polsce obowiązuje wymóg wożenia w samochodzie trójkątów ostrzegawczych. Taki trójkąt umożliwia bowiem błyskawiczne oznaczenie miejsca wypadku i tym samym ostrzeżenie innych kierowców. Jeżeli stan techniczny samochodów na to pozwala, należy także włączyć światła awaryjne.

Ponadto każda osoba ma obowiązek udzielenia pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadku. Jeśli ktoś nie ma przeszkolenia w tym zakresie, powinien przynajmniej ułożyć rannego w tzw. pozycji bezpiecznej.

W tym miejscu należy także wspomnieć o bardzo ważnym przepisie prawa. Ucieczka z miejsca wypadku oraz nieudzielenie pomocy rannym to przestępstwa zagrożone karą pozbawienia wolności. Nigdy nie należy więc uciekać się do podobnych zachowań, gdyż grożą one naprawdę poważnymi problemami.

Krok drugi – wezwanie policji lub spisanie wspólnego oświadczenia o kolizji drogowej

Obecność potencjalnych osób rannych na miejscu zdarzenia jest niezwykle istotna również pod kątem dalszego postępowania. Jeżeli w kolizji szczęśliwie nikt nie ucierpiał, kierowcy nie muszą wzywać policji na miejsce zdarzenia. Brak osób rannych oznacza bowiem, że dana sytuacja będzie uchodzić właśnie za kolizję drogową. Natomiast przy kolizjach wezwanie funkcjonariuszy jest opcjonalne. Co istotne, oznacza to także, że obecność przynajmniej jednej osoby poszkodowanej wymaga natychmiastowej interwencji policji.

Zarówno interwencja policji, jak i spisanie oświadczenia jest kluczowe pod względem ustalenia okoliczności wypadku. W przypadku przyjazdu funkcjonariuszy sprawa jest prosta. Policjanci przeprowadzą oględziny miejsca zderzenia i porozmawiają z jego uczestnikami. Następnie na tej podstawie funkcjonariusze określą, kto ich zdaniem odpowiada za spowodowanie kraksy. Stosowna informacja trafi również do policyjnej notatki, którą funkcjonariusze sporządzą podczas interwencji. Dzięki temu osoba poszkodowana będzie mogła ubiegać się o wypłatę odszkodowania z polisy OC sprawcy.

Zapewnij sobie spokojny urlop
Nawet 50% taniej za pełen pakiet ochrony

Jeśli jednak na miejscu kolizji nie ma osób rannych, kierowcy mogą między sobą ustalić kwestię odpowiedzialności za wypadek. To siłą rzeczy oznacza, że sprawca kolizji musi przyznać się do winy. Wówczas kierowcy mogą spisać wspólne oświadczenie o kolizji drogowej. Jest to dokument zawierający oświadczenie o winie sprawcy kolizji oraz opis samego zdarzenia. Po podpisaniu takie pismo staje się dowodem w sprawie.

Krok trzeci – zgłoszenie szkody i wypełnienie formalności

Notatka funkcjonariuszy i podpisane oświadczenie o kolizji drogowej uprawniają poszkodowanych do wystąpienia o wypłatę odszkodowania z polisy OC sprawcy. Warto jednak pamiętać, że zgłoszenie takiej szkody wiąże się z kilkoma formalnościami, których należy dopilnować. Jak więc powinna przebiegać cała procedura?

Tutaj również sposób postępowania zależy od indywidualnych okoliczności towarzyszących danej sprawie. Przy kolizji drogowej kierowca może skorzystać z Bezpośredniej Likwidacji Szkody. Od pewnego czasu ta usługa znajduje się w ofertach wszystkich największych ubezpieczycieli. Dzięki BLS kierowca nie musi kontaktować się z ubezpieczycielem odpowiedzialnym za OC sprawcy. Zamiast tego poszkodowany załatwia wszystkie formalności ze swoim asekuratorem, który od razu wypłaca mu odszkodowanie. Następnie towarzystwo ubezpieczeniowe zwraca się do innego asekuratorem z wnioskiem o zwrot środków przekazanych swojemu klientowi. Taki schemat jest bardzo korzystny dla poszkodowanego, gdyż oznacza on możliwość szybszego uzyskania pieniędzy z tytułu odszkodowania.

Niemniej system BLS jest dostępny tylko przy likwidacji szkód dotyczących kolizji drogowej. Jeżeli zgłaszana szkoda powstała na skutek wypadku, kierowca musi zastosować się do tradycyjnej procedury. Wówczas konieczny będzie kontakt z asekuratorem obsługującym OC sprawcy.

Przy zgłoszeniu szkody należy przekazać asekuratorowi komplet niezbędnych dokumentów oraz udzielić mu wymaganych informacji na temat wypadku. W trakcie realizacji procedur ubezpieczyciel może również wnioskować o dostarczenie dodatkowych dokumentów. Później firma oceni całą sprawę i wyda decyzję dotyczącą wypłaty odszkodowania. Jeśli asekurator zgodzi się z żądaniami poszkodowanego, rekompensata finansowa trafi na wskazany rachunek bankowy.

Co istotne, przy wyjątkowo poważnych szkodach warto skontaktować się z ubezpieczycielem bezpośrednio po wypadku. Dzięki temu asekurator będzie mógł od razu przeprowadzić oględziny miejsca zdarzenia. To z kolei przyspieszy przebieg procedur związanych z wyjaśnianiem sprawy, a co za tym idzie – zapewni szybszą wypłatę odszkodowania. Warto więc pamiętać o tej możliwości.

Podsumowanie

Nagły wypadek lub kolizja drogowa zawsze wiąże się z uczuciem szoku oraz silnego stresu. Trudno więc dziwić się kierowcom, którzy w takich okolicznościach zapominają o zasadach postępowania podczas wypadku. Jednakże zalecane procedury są niezwykle ważne, dlatego mimo wszystko warto wziąć je sobie do serca. Pierwszym i zarazem najważniejszym krokiem będzie sprawdzenie, czy w wyniku zdarzenia ktokolwiek ucierpiał. Jeżeli na miejscu nie ma osób rannych, kierowcy nie muszą wzywać policji ani pogotowia. Zamiast tego mogą jedynie spisać wspólne oświadczenie o winie i udokumentować (np. fotograficznie) miejsce kolizji drogowej. Na tej podstawie poszkodowany będzie mógł uzyskać odszkodowanie z OC sprawcy wypadku.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia

Warto Wiedzieć