Jak sprawdzić OC samochodu
Ubezpieczenie komunikacyjne

Jak sprawdzić OC samochodu?

Kolizje i wypadki drogowe mogą przysporzyć naprawdę wielu problemów kierowcom, którzy mieli nieszczęście w nich uczestniczyć. Co jasne, podstawowym problemem są wtedy szkody powstałe na mieniu lub zdrowiu. Jedyną pociechą może być fakt, że osobom poszkodowanym przysługuje prawna gwarancja uzyskania pomocy. Taką pomocą jest odszkodowanie wypłacane z tytułu polisy OC należącej do sprawcy wypadku. Jednak wspomnianą rekompensatę finansową można uzyskać tylko pod warunkiem, że sprawca dysponuje ważnym OC. Zatem jak sprawdzić OC samochodu? Czy osoby poszkodowane w ogóle mogą to zrobić?

Jak sprawdzić OC samochodu?

W 2018 roku uchwalono jedną z najważniejszych nowelizacji prawa o ruchu drogowym. Symbolem wprowadzonych wówczas zmian było powstanie bazy CEPiK – Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Znalazły się w niej dane o wszystkich samochodach zarejestrowanych na terytorium Polski oraz ich właścicielach. Dzięki temu funkcjonariusze policji mogli dużo szybciej sprawdzić, czy kierowca dysponuje ważnym OC.

Co istotne, powstanie systemu CEPiK zapewniło również nowe możliwości samym kierowcom. Na podstawie tej bazy powstał bowiem specjalny rządowy serwis znany jako Historia Pojazdu. Jest to ogólnodostępna baza, która umożliwia sprawdzenie krajowej historii danego samochodu oraz statusu jego ubezpieczenia.

Inną dostępną alternatywą będzie kontrola ubezpieczenia OC samochodu poprzez bazę UFG. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny to ważny organ, który kontroluje rynek obowiązkowych polis dla kierowców. Więcej informacji o funkcji UFG można znaleźć w dalszej części tego tekstu. Sama baza UFG również jest ogólnodostępna, co oznacza, że może z niej skorzystać każdy zainteresowany kierowca.

Tutaj warto wspomnieć o jeszcze jednej kwestii. W nielicznych przypadkach informacje zawarte we wspomnianych bazach mogą nie być aktualne. Takie sytuacje z reguły są efektem zaniedbań ubezpieczycieli, którzy nie przekazują instytucjom informacji o sprzedanych polisach. Warto więc zapamiętać, że brak danych nie musi oznaczać braku ważnego ubezpieczyciela. Na szczęście UFG pozwala każdemu użytkownikowi strony na złożenie wniosku o udostępnienie informacji na temat danego pojazdu. Jest więc to dobra alternatywa dla osób, którym zależy na uzyskaniu takich informacji.

Kiedy warto sprawdzić OC samochodu?

Rzecz jasna sprawdzaniem OC są najczęściej zainteresowane osoby, które zostały poszkodowane w wyniku wypadku lub kolizji drogowej. Pokrzywdzonym przysługuje bowiem prawo do otrzymania rekompensaty finansowej od sprawcy danego zdarzenia. Co prawda, tylko w nielicznych sytuacjach to sprawca wypadku ponosi bezpośrednią odpowiedzialność finansową za spowodowane zdarzenie. Obowiązkowe ubezpieczenie OC sprawia, że to asekurator staje się odpowiedzialny za wypłatę rekompensaty. Aby jednak wiedzieć, gdzie należy skierować roszczenia, poszkodowany musi najpierw sprawdzić, jaki asekurator obsługuje polisę OC sprawcy. Dlatego w przypadku takich osób sprawdzenie OC danego pojazdu to absolutnie fundamentalna kwestia.

Jednak nie tylko osoby poszkodowane na skutek wypadków mogą być zainteresowane wspomnianą procedurą. Sprawdzenie polisy OC jest równie istotne przy zakupie używanego auta. Dlaczego akurat używanego? Ponieważ używane samochody, zgodnie z prawem, muszą mieć ważne OC. Taka polisa powinna zostać zakupiona jeszcze przez poprzedniego właściciela auta lub handlarza odpowiedzialnego za sprowadzenie pojazdu do kraju.

Tutaj warto się na chwilę zatrzymać i wspomnieć o jednej istotnej różnicy. Jeśli wspomniana polisa OC została zakupiona przez poprzedniego właściciela, jest to najprawdopodobniej standardowy wariant ubezpieczenia. Tym samym takie świadczenie może zachować ważność nawet przez kilka miesięcy po zakupie auta.

Jeżeli jednak dany samochód został sprowadzony do Polski, prawdopodobnie jest on objęty tzw. krótkoterminowym (komisowym) ubezpieczeniem OC. Tylko właściciele komisów i handlarze mają możliwość zakupu takich świadczeń. Co istotne, krótkoterminowe OC różnią się od zwykłych polis tego typu. Przede wszystkim są one ważne nie przez 365, ale jedynie 30-60 dni! Ponadto takie ubezpieczenie wygasa automatycznie i nie można go przedłużyć! Z tego względu nabywca auta sprowadzonego z zagranicy musi zadbać o szybki zakup własnego ubezpieczenia.

Samochód nie ma ważnego OC – co robić?

Sposób postępowania w razie wykrycia braku ważnego OC zależy od sytuacji. Jeżeli to właściciel samochodu zobaczy, że jego pojazd nie ma wymaganej ochrony, reakcja wydaje się oczywista. Taki kierowca powinien natychmiast kupić ważną polisę OC i uzyskać wymaganą prawnie ochronę. Co prawda, właścicielowi auta wciąż będą grozić konsekwencje za przerwanie ciągłości ubezpieczenia. Niemniej ważna polisa OC zapobiegnie kolejnym karom.

W przypadku osób poszkodowanych sprawa wygląda nieco inaczej. Jeśli sprawca wypadku nie miał ważnego ubezpieczenia OC, pokrzywdzony powinien od razu działać. W takiej sytuacji może on zgłosić swoje roszczenia dowolnemu asekuratorowi, który prowadzi sprzedaż polis OC. Każda taka firma ma obowiązek przyjęcia wspomnianych roszczeń i przekazania ich do UFG. To właśnie Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wyda wówczas decyzję dotyczącą wypłaty odszkodowania.

Co zaś powinni zrobić kierowcy, którzy są zainteresowani zakupem wybranego auta, ale odkryli, że wybrany pojazd nie ma OC? Zasadniczo brak ważnego ubezpieczenia OC nie musi przekreślać sensu zakupu upatrzonego auta. Jednakże wtedy nabywca musi zadbać o to, aby od razu kupić polisę OC dla takiego samochodu.

Warto dodać, że w opisanej sytuacji za przerwanie ciągłości ubezpieczenia będzie odpowiadać poprzedni właściciel samochodu lub handlarz. To takie osoby w razie ewentualnej kontroli ze strony UFG otrzymają mandat za brak wymaganej ochrony. Nabywca będzie zaś bezpieczny, ale tylko pod warunkiem, że od razu po zakupie pojazdu zamówi własną polisę OC.

Podsumowanie

Sprawdzenie ubezpieczenia OC danego samochodu jest możliwe na kilka sposobów. Pierwszym z nich będzie skorzystanie z rządowego portalu Historia Pojazdu. Serwis ten umożliwia sprawdzenie statusu ubezpieczenia OC, przebiegu silnika oraz innych informacji związanych z danym pojazdem. Ważność polisy OC można także skontrolować przy użyciu specjalnego algorytmu, który widnieje na stronie internetowej UFG. Jeśli ten algorytm nie wyświetli wspomnianej informacji, użytkownik powinien wystosować pismo do UFG z prośbą o ich udostępnienie. Kiedy kontrola statusu polisy OC będzie konieczna? Przede wszystkim taką kontrolę powinny przeprowadzić osoby, które zostały poszkodowane przez właściciela danego samochodu. Dzięki uzyskanym informacjom osoby pokrzywdzone będą mogły skierować swoje roszczenia do asekuratora obsługującego polisę OC sprawcy. Jeżeli zaś sprawca wypadku nie ma ważnego ubezpieczenia, dana sprawa trafi do UFG. Ponadto kontrola statusu ubezpieczenia OC będzie konieczna przy zakupie używanego samochodu. Jeśli taki pojazd nie będzie miał ważnej ochrony, nabywca powinien zadbać o natychmiastowy zakup własnego OC.