Jak przebiega wyrejestrowanie pojazdu
Ubezpieczenie komunikacyjne

Jak przebiega wyrejestrowanie pojazdu i kiedy należy to zrobić?

Każdy samochód poruszający się po drogach publicznych musi być zarejestrowany w odpowiednim Wydziale Komunikacji. Tym samym obowiązek rejestracji spada na właściciela takiego pojazdu. Wspomniany wymóg ustaje dopiero w chwili, gdy kierowca postanowi sprzedać lub zezłomować posiadany samochód. Wówczas musi on złożyć stosowny wniosek o wyrejestrowanie pojazdu. Co warto wiedzieć o przebiegu tej procedury? Jakie dokumenty będą niezbędne do wyrejestrowania samochodu?

Wyrejestrowanie pojazdu – wymagane dokumenty

Niezależnie od przyczyn wyrejestrowywania danego samochodu, kierowca musi wypełnić kilka podstawowych formalności związanych z taką procedurą. Pierwszym koniecznym krokiem będzie złożenie wymaganego wniosku o wyrejestrowanie pojazdu. W poszczególnych Wydziałach Komunikacji można znaleźć gotowe druki takich wniosków. Wystarczy tylko wypełnić jeden z nich i przekazać go urzędnikowi. Jeżeli komuś zależy na czasie, taki wniosek można także wydrukować, a następnie wypełnić we własnym domu.

Po złożeniu wniosku urzędnik poprosi także o przekazanie dokumentów danego samochodu. Tym samym do Wydziału Komunikacji należy zabrać ze sobą:

  • dowód rejestracyjny samochodu;
  • kartę pojazdu (jeśli została wydana);
  • dowód osobisty;
  • pokwitowanie wydane za uregulowanie opłaty administracyjnej;
  • potwierdzenie posiadania ważnej polisy OC.

Wszystkie wymienione dokumenty są niezbędne do wyrejestrowania samochodu. Oznacza to, że zawsze należy mieć je przy sobie. Jednak dokładny wykaz potrzebnych dokumentów zależy także od powodu wyrejestrowania pojazdu. Toteż w zależności od danej sytuacji urzędnicy mogą prosić o dostarczenie również innych dokumentów.

Wyrejestrowanie pojazdu a sprzedaż samochodu

Większość kierowców wie o tym, że ich obowiązkiem jest zgłoszenie zbycia posiadanego pojazdu. Natomiast sprzedanego samochodu zazwyczaj nie trzeba wyrejestrowywać. Jeżeli jego nowym nabywcą jest osoba mieszkająca w Polsce, poprzedni właściciel nie musi się o nic martwić. Nieco inne zasady obowiązują przy sprzedaży samochodu poza granice kraju.

Co prawda, zazwyczaj realizacją takiej procedury zajmuje się nowy właściciel samochodu. To on zgłasza się do właściwego urzędu w swoim kraju i dokonuje rejestracji pojazdu. Wtedy urzędnicy kompletują niezbędne dokumenty, a następnie przekazują je do Polski. W momencie ich otrzymania pracownicy Wydziału Komunikacji mogą wyrejestrować pojazd, co zamyka całą procedurę.

Dlaczego zatem to poprzedni właściciel miałby zadbać o wyrejestrowanie pojazdu? Albowiem w ten sposób można ochronić się przed potencjalnymi problemami. Jeśli bowiem nabywca spowoduje wypadek, a samochód wciąż będzie mieć stare tablice rejestracyjne, podejrzenia mogą paść na poprzedniego właściciela. Co jasne, okazanie umowy sprzedaży powinno wówczas zamknąć całą sprawę. Niemniej jednak taka sytuacja może wiązać się ze sporym stresem i kłopotami prawnymi.

Aby zatem tego uniknąć, należy zgłosić się do Wydziału Komunikacji w celu posprzedażowego wyrejestrowania pojazdu. Wówczas poza wspomnianymi wyżej dokumentami należy zabrać ze sobą tablice rejestracyjne oraz umowę sprzedaży pojazdu. Dzięki temu samochód powinien zostać wyrejestrowany jeszcze tego samego dnia.

Wyrejestrowanie skradzionego pojazdu

Bardzo przykrą sytuacją dla wszystkich kierowców może być także konieczność wyrejestrowania skradzionego samochodu. Nie ulega wątpliwości, że jest to dość wyjątkowa sytuacja. Dlatego w takich okolicznościach kierowca musi zadbać o dwa dodatkowe aspekty.

Pierwszym będzie dostarczenie do Wydziału Komunikacji dokumentu wydanego przez policję w związku z kradzieżą pojazdu. Może być to zarówno notatka o zgłoszeniu kradzieży, jak i pismo dotyczące wszczęcia lub umorzenia prowadzonego postępowania. Rzecz jasna taki dokument powinien zawierać pieczątkę danej jednostki oraz podpis upoważnionego funkcjonariusza.

Oprócz tego kierowca musi także wypełnić stosowne oświadczenie o kradzieży samochodu. Jest to forma zadeklarowania faktu, że dany samochód rzeczywiście został skradziony. W ten sposób urzędnicy chcą zabezpieczyć się przed potencjalnymi próbami upozorowania kradzieży. Co istotne, wspomniane oświadczenie należy złożyć pod groźbą odpowiedzialności karnej. Polskie prawo przewiduje bowiem poważne sankcje za poświadczenie nieprawdy w dokumentach urzędowych.

Wyrejestrowanie pojazdu przeznaczonego do zezłomowania

Wyjątkowo zły stan techniczny pojazdu może skłonić kierowcę do rezygnacji z prób sprzedaży pojazdu. Wówczas jedyną dostępną alternatywą staje się złomowanie samochodu. Nie jest to nic trudnego, ponieważ w wielu miastach działają wyspecjalizowane punkty świadczące takie usługi. Co więcej, przy oddaniu samochodu do złomowania kierowca może liczyć na uzyskanie niewielkiej sumy pieniędzy. Jak więc w takim przypadku wyglądają formalności?

W chwili przyjęcia pojazdu przeznaczonego do zezłomowania obsługa punktu powinna wystawić kierowcy specjalne pokwitowanie. Z takim dokumentem należy później udać się do Wydziału Komunikacji. Na jego podstawie urzędnicy powinni wydać decyzję o wyrejestrowaniu samochodu przeznaczonego do złomowania.

Dlaczego wyrejestrowanie samochodu jest aż tak ważne?

Nie bez powodu kierowcy bardzo skrupulatnie traktują wspomnianą konieczność wyrejestrowania pojazdu. Jest to bowiem absolutnie niezbędne z punktu widzenia obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Dopóki kierowca figuruje w dokumentach jako właściciel samochodu, dopóty musi płacić składkę ubezpieczenia OC. Teoretycznie kierowca mógłby zrezygnować z takiej polisy lub po prostu nie opłacić kolejnej składki ubezpieczenia. Jednak w obydwu wymienionych sytuacjach taka osoba może zostać ukarana wysoką grzywną.

Natomiast urzędowe wyrejestrowanie samochodu sprawia, że kierowca automatycznie przestaje podlegać pod system obowiązkowych ubezpieczeń. Ponadto wyrejestrowanie pozwala kierowcy na uzyskanie zwrotu części środków za niewykorzystaną ochronę OC. Jest więc to dodatkowy argument przemawiający za wypełnieniem takiej procedury.

Podsumowanie

Urzędowe wyrejestrowanie pojazdu jest obowiązkowe w dwóch sytuacjach. Dotyczą one kradzieży lub zezłomowania używanego samochodu. Co więcej, warto to zrobić także w razie sprzedaży auta do innego kraju. Sama procedura wyrejestrowania pojazdu nie jest skomplikowana. Kierowca musi tylko udać się do Wydziału Komunikacji, złożyć odpowiednie dokumenty i uiścić opłatę. Należy jednak pamiętać, że wykaz potrzebnych dokumentów będzie różnić się w zależności od przyczyny wyrejestrowania pojazdu. Dlatego jeszcze przed wizytą w urzędzie warto sprawdzić zawartość takiego wykazu. Dzięki temu wszystkie niezbędne formalności zostaną wypełnione podczas jednej wizyty we właściwym Wydziale Komunikacji.